Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020402323 Efterafgrødebørnehave Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-03-2023
Fordelingsdato: 13-03-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge nye og kendte arter til undersåning, samt finde arternes egnethed til at blive etableret hhv. sammen med hovedafgrøden og efter ukrudtsbekæmpelse (blindstrigling og radrensning).

BAGGRUND: Efterafgrøder spiller en afgørende rolle i næringsstofforsyningen i økologisk produktion. På trods af at betydningen er anerkendt, oplever mange landmænd, at det ikke altid lykkes i tilstrækkelig grad, og at effekten er begrænset og ikke står mål med indsatsen. De undersåede efterafgrøder giver den mest sikre etablering, men giver en begrænsning i forhold til ukrudtsbekæmpelse i hovedafgrøden. Senere såning efter endt ukrudtsbekæmpelse giver en mere usikker fremspiring af efterafgrøden specielt i områder/år med lidt nedbør. Der skal være balance mellem hovedafgrøde og efterafgrøde. Optimalt skal hovedafgrøden ikke generes af efterafgrødens vækst, og efterafgrøden skal have tilstrækkelig plads og lys til at være klar til at tage over efter høst. Samtidig skal efterafgrøden være på et vækststadie, når hovedafgrøden høstes, så den er i stand til hurtigt at gro videre. Valg af såtidspunkt påvirker balancen og vil påvirke arternes egnethed som efterafgrøde. For at finde nye kombinationer af såtid, afgrøde og efterafgrøder etableres en efterafgrødebørnehave for at registrere samspillet og udvælge gode kombinationer til forskellige dyrkningssituationer.

FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Efterafgrøder anlægges i en vårbygmark som forventes at have en god vækst, og derfor vil udgøre en normal konkurrence til efterafgrøden. Under disse forhold arbejdes med at forbedre etableringen af efterafgrøden, bla. ved at anvende forskellig rækkeafstand. Sædskiftehistorien i marken over en femårig periode, samt forfrugt ønskes kendt og skrives som et notat til forsøget.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA:
 • Anlægges som småparcelforsøg.
 • Parcellerne anlægges på tværs af agerretningen.
 • Parcellerne må grupperes efter udlægsmetode.
  • Led 1-9 - korn og efterafgrøde sås med småparcelteknik. Der blindharves på tværs af parcellerne. Værn rundt om blok til evt. løft/sænk af blindharve.
  • Led 10-18 - korn og efterafgrøde sås med småparcelteknik. Der blindharves ikke. Værn rundt om blok til evt. løft/sænk af blindharve.
  • Led 19-25 - korn sås med småparcelteknik 12,5 cm rækkeafstand. Hele blokken blindharves på tværs af parceller. Efterafgrøden sås med småparcelteknik. Værn rundt om blok til evt. løft/sænk af blindharve.
  • Led 26-34 - korn sås med småparcelteknik på 25 cm rækkeafstand. Hele blokken blindharves på tværs af parceller. Der radrenses 1 gang på langs af parceller. Efterafgrøden sås med småparcelteknik mellem rækker af hovedafgrøden. Værn så der ikke undgås traktorspor fra radrensning samt rundt om blokken til løft/sænk af blindstrigle.
 • Hvis forsøget anlægges i 2 kolonner skal der være tilstrækkelig afstand mellem rækkerne til at traktoren kan komme op i fart til at gennemføre en korrekt radrensning.
 • NB! Der skal være værn, så der ikke kommer kørespor i parcellerne, når der radrenses. Landmanden høster hovedafgrøden ved at køre på tværs af parceller, således at alle parceller påvirkes ens..
 • Grupperinger af udlægsmetode samt led inden for hver gruppering skal randomniseres, så de ikke er ens i de 2 gentagelser, se evt. sktise angående design.
 • Husk at det skal være muligt at genfinde/beskrive parcellernes placering på dronefoto, så der kan laves parceludklip.
 • Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt da Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 2 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg
Høst og bjærgningHalm-snitningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøgsarealet gødes som omgivende mark. Halmen snittes ved høst (forsøgsværtens mejetærsker).

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Udlæg
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
15 kg Alm.rajgræs4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
2Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
15 kg Bibernelle4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
3Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
7 kg Rødkløver4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
4Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
7 kg Lancet vejbred4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
5Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
15 kg Hundegræs4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
6Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden. Storfrøet sort af Cikorie
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
6 kg Cikorie4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
7Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
12 kg Katost4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
8Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
10 kg Kællingetand4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
9Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
10 kg Humlesneglebælg4 cm Sådybde
Stadium 03 - 09
Samme tidspunkt som blindharvning i omgivende mark
Blindharvning
10Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
7 kg Lancet vejbred2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
11Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
12 kg Katost2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
12Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
30 kg Bukkehorn2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
13Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
10 kg Kællingetand2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
14Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
10 kg Humlesneglebælg2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
15Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
7 kg Rødkløver2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
16Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
6 kg Cikorie2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
17Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
30 kg Serradel2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
18Stadium 00
Samsåning med hovedafgrøden.
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
10 kg Rundbælg2,5 cm Sådybde
Ingen blindharvning
19Stadium 00Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
7 kg Lancet vejbred1,5 cm Sådybde
20Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
12 kg Katost1,5 cm Sådybde
21Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
15 kg Bibernelle1,5 cm Sådybde
22Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
30 kg Serradel1,5 cm Sådybde
23Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
5 kg Farvevajd1,5 cm Sådybde
24Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
7 kg Rødkløver1,5 cm Sådybde
25Stadium 00
Vårbyg12,5 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 03 - 09
Såning af efterafgrøde umiddelbart efter blindharvning
10 kg Rundbælg1,5 cm Sådybde
26Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
15 kg Alm.rajgræs1,5 cm Sådybde
27Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
7 kg Lancet vejbred1,5 cm Sådybde
28Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
12 kg Vinterrybs1,5 cm Sådybde
29Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
5 kg Farvevajd1,5 cm Sådybde
30Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
7 kg Rødkløver1,5 cm Sådybde
31Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
30 kg Bukkehorn1,5 cm Sådybde
32Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
15 kg Honningurt1,5 cm Sådybde
33Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
30 kg Alexandrinekløver1,5 cm Sådybde
34Stadium 00
Vårbyg25 cm Rækkeafstand
Stadium 03 - 09
Blindharvning
Stadium 13 - 15
Når ukrudt har kimblade til første sæt løvblade
Radrensning
Stadium 13 - 15
Umiddelbart efter radrensning
30 kg Serradel1,5 cm Sådybde
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Led 1-9: (9 led)
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
 • Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 4 cm's dybde.
 • Der blindharves.

  Led 10-18: (9 led)
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 2,5 cm's dybde.
 • Efterafgrøden sås sammen med hovedafgrøden i samme rille og i 2,5 cm's dybde.
 • Der blindharves ikke.

  Led 19-25: (7 led)
 • Hovedafgrøden sås med 12,5 cm rækkeafstand og i 4 cm's dybde.
 • Der blindharves.
 • Umiddelbart efter blindharvning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

  Led 26-34 (9 led):
 • Hovedafgrøden sås med 25 cm rækkeafstand i 4 cm's sådybde.
 • Der blindharves.
 • Der radrenses, når ukrudtet har kimblade til det første sæt løvblade.
 • Umiddelbart efter radrensning sås efterafgrøden ca. midt i mellem rækkerne af hovedafgrøden. Efterafgrøden sås i 1,5 cm dybde.

  Obs: Der skal være samme udsædsmængde i vårbyg i alle led uanset rækkeafstand. Der tilstræbes et plantetal på 350 planter pr. m2 i alle led.
  Forsøget høstet ikke forsøgsmæssigt, men med landmandens mejetærsker på tværs af parceller, så alle påvirkes ens. Halmen snittes ved høst af dæksæden. Vær opmærksom på at halmen fordeles jævnt ved snitningen, så det ikke dækker for efterafgrøden.


 • UDSÆD: Såsæd til hovedafgrøden skaffes lokalt. Såsæd til efterafgrøde udvejet til småparceller leveres af Teknologisk Institut. Noget af udsæden iblandes majsgranulat grundet lave udsædsmængder.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  N-MIN, kg i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 15, 14 dage efter såning
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Bedømmelse af hovedafgrøden
   
  P03Stadium 51, Ved skridning
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  P04Stadium 89, Før høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P05Stadium 90, Ved høst, hovedafgrøde
  ForsøgUDBYTTE hkg/ha.
  Oplyst af landmanden
   
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  P0615-10-2023, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  KUN I UDVALGTE LED! Planteprøve til Arealbestemt kvælstofoptagelse (metode 1). Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  C/N FORHOLD,
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  KULSTOF, % i tørstof
  ParcelKVIK skud/m2.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEHØJDE EFTERAFGRØDE cm.
  Måles med tommestok, som en gennemsnitlig højde. IKKE plademåler.
   
  ParcelUDLÆG/EFTERAFGR. % dækning af jord.
   
  ParcelSPILDKORNS-PL. % dækning af jord.
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: Parcel.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  SYGDOMSFOREKOMST: Ved forekomst af sygdomme i hovedafgrøden indberettes dette som notat på forsøget.

  PLANTEPRØVE: I udvalgte led udtages planteprøver. Hvilke led aftales med Inger Bertelsen. Der udtages prøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse (metode 1), se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  14-03-2023Tilføjet mængde (10 kg) til kællingetand i led 8 (HJB)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk