Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020372223 Bælgsæd – med og uden efterafgrøde - EFTERVIRKNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-03-2023
Fordelingsdato: 01-03-2023
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forfrugtsværdien af bælgsæd (markært, hestebønne og lupin), så kvælstofgødskning i den efterfølgende afgrøde kan optimeres.

BAGGRUND: Kvælstof fikseret af bælgsæd skal videregives til den efterfølgende afgrøde, men det kræver at udvaskning minimeres, enten ved at der sås en efterafgrøde, eller at der dyrkes en vintersæd med effektiv opsamling af kvælstof. Samtidig er der behov for en mere præcis fastlægning af forfrugtsværdien af bælgsæden, så kvælstofgødskning i den efterfølgende afgrøde kan optimeres.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, hvor forsøg 020372222 er gennemført korrekt. Afgrøde skal være vårsæd (vårbyg).

ANLÆGSDATA: Forsøget er flerårigt og parcellerne genfindes præcist fra sidste år.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødskning, såning og urkrudtsbekæmpelse som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Efterafgrøde 2022
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen efterafgrøde
21-3 dage efter ukrudtsbekæmpelse6 kg Alm.rajgræsHumbi 1
1 kg CikorieSpadona


Faktor 2: Art 2022
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
AHestebønneFuego
50 Spiredygt. frø/m2
BMarkærtIngrid
90 Spiredygt. frø/m2
CSmalbladet, forgrenet lupinLupin, smalbladetIris
80 Spiredygt. frø/m2
Podning
D60 kg N600 kg Øgro 10-3-1
HavreDelfin
400 Spiredygt. frø/m2
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forsøgsbehandlinger blev gennemført i 2022, der er ingen forsøgsbehandlinger i år.

UDSÆD: Udsæd skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-03-2023, Ved anlæg
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, prøvedybde, cm
N-MIN, kg i prøvedybde
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
P02Stadium 11 - 12, Efter fremspiring
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
P03Stadium 51 - 59
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
P04Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse :1 kg pr. led.
RENHED, % i råvare
1000 KORNSVÆGT, g
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelSPILD hkg/ha.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 


GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til konsulent Anna Borum: 2167 6533 eller på mail: abor@icoel.dk

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk