Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020362323 Bælgsæd – optimal næringsstofforsyning og podning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-10-2023
Fordelingsdato: 14-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i bælgplanterne markært, hestebønne og podet lupin, som alle er blevet gødet med forskellige gødningstyper.

BAGGRUND: Da det er begrænset, hvor hyppigt bælgsæd kan dyrkes på grund af jordbårne sygdomme, er der behov for maksimalt udbytte, når afgrøderne dyrkes. Der er behov for en bedre belysning af behovet for podning i lupin og næringsstoftildelingens betydning for dyrkning af alle tre bælgsædsarter. Ud over at sikre udbytte og kvalitet i høst har det en afgørende betydning at få afgrøden godt fra start i foråret, og her kan gødskning evt. spille en rolle. Forsøget er en del af Økologiske Markforsøg II, finansieret af Fonden for Økologisk Landbrug og Promilleafgiftsfonden

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt eller under omlægning til økologisk produktion. Skal anlægges i en bælgsædsmark eller evt. ugødet vårsædsmark.
 • Der må ikke være forfrugt kløvergræs, kløver til frø eller lucerne.
 • Der må ikke have været hestebønne eller ært i marken de seneste 5 år.
 • Kalitallet må ikke være over 6,5. Jordprøve udtages inden forsøgets anlæggelse og oplyses til fagkonsulent inden anlæg af forsøg, for godkendelse af forsøgsareal.
 • Må ikke anlægges på arealer med problemer med ærtesyge/ærterodråd.
 • Der må ikke forekomme rodukrudt på arealet.
 • Skal anlægges på areal med lavt ukrudtstryk
 • Skal anlægges på et areal, hvor det sene høsttidspunkt for visse af leddene ikke er et problem for den efterfølgende afgrøde.
 • Anlægges forsøget i anden afgrøde end lupin skal det hegnes for at undgå vildskader.
 • Skal anlægges, hvor reaktionstallet er i normalområdet for jordtypen
 • Skal anlægges på JB 3-5 og må ikke anlægges på vandlidende jord.


 • DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

  ARBEJDSFORDELING:
  Gylleudbringning foretages af Ytteborg ved Ytteborg og i Sønderjylland. Teknologisk Institut ved Djursland.
  Udbringning af fiberfraktion og dybstrøelse udbringes manuelt af forsøgsenhed.

  ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse, skårlægning og høst. Parcelbredde minimum 3 m af hensyn til gylleudbringningen.
  Arter må grupperes, så led 1-7 (hestebønne), led 8-14 (ært) og led 15-23 (lupin) ligger samlet. Led randomisderes inden for hver art, og arter randomiseres over gentagelser. Design skal tilrettes af Teknologisk Institut. Meld ind hvor mange rækker forsøget skal anlægges i.
  Forsøget kan eventuelt anlægges med småparcelteknik enten med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel, eller med 2 småparceller hvor det kun er halvdelen af den ene småparcel på hver side af høstparcellen der fungerer som værn.
  Det skal være muligt at høste de enkelte arter på forskellige tidspunkter. Det skal være muligt at lave individuel ukrudtsbekæmpelse i de enkelte enkelte arter. Indsæt om nødvendigt ekstra værn. Der tages udsnit i parcellerne med parcelmejetærsker.
  Anlægges forsøget i flere rækker skal der være 24 meter værn mellem rækkerne. ligesom der skal være 24 m til skel af hensyn til gyllevognen.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 52m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Økologiske præparaterBlindharvningKun forsøg
  JordbehandlingUkrudts-harvningKun forsøg
  Gødskning og sprøjtningVandingKun forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødskning:
  På forsøgsarealet må der IKKE tildeles anden gødning end forsøgsgødningen angivet under forsøgsbehandlinger.

  Ukrudtsbekæmpelse:
  Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som behandlinger under forsøgsbehandlinger for det enkelte led i PC-Markforsøg.
  Alle parceller blindstrigles, vær opmærksom på forskelle i sådybde og dermed fremspiring.
  Alle parceller ukrudtsharves. Pas på med ukrudtsharvning lige omkring fremspiring, da de sprøde spirer let knækkes.
  Parceller sået på 12 cm rækkeafstand ukrudtsharves efter behov. Hvis det er muligt, kan 25 cm rækkeafstand og randrensning også anvendes.

  Harvestrategi:
 • Hestebønne: Ukrudtsharvningerne kan fortsætte indtil afgrøden er 10-12 cm høj.
 • Lupin: Ukrudtsharvning kan foretages indtil lupinerne har 7-8 blade.
 • Markært: Ukrudtsharvning kan foretages indtil fangtrådene når sammen.

  Det er vigtigt at vurdere behovet i hver enkelt led, så ukrudtsbekæmpelsen tilpasses, da der er forskellige såtider og derfor også individuelle ukrudtsbehandlinger i de enkelte led.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Art og gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  1Før såningIngen N
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  201-03-2023
  Senest 8 dage før gylleudbringning
  NH4-NGylle, kvæg 2357
  08-03-2023

  Før såning
  30 kg NH4-NGylle, kvæg 2358
  Nedfældet
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  308-03-2023

  Før såning
  40 kg K160 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  408-03-2023

  Før såning
  60 kg K240 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  508-03-2023

  Før såning
  40 kg K10,84 t Fiberfrak., komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  608-03-2023

  Før såning
  40 kg K12,56 t Have-/parkaffald, komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  708-03-2023

  Før såning
  27 kg S180 kg Naturgips
  Bredspredt
  15-03-2023HestebønneFuego
  50 Spiredygt. frø/m2
  8Før såningIngen N
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  908-03-2023

  Før såning
  30 kg NH4-NGylle, kvæg 2358
  Nedfældet
  15-03-2023
  MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  1008-03-2023

  Før såning
  40 kg K160 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  1108-03-2023

  Før såning
  60 kg K240 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  1208-03-2023

  Før såning
  40 kg K10,84 t Fiberfrak., komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  1308-03-2023

  Før såning
  40 kg K12,56 t Have-/parkaffald, komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  1408-03-2023

  Før såning
  27 kg S180 kg Naturgips
  Bredspredt
  15-03-2023MarkærtIngrid
  90 Spiredygt. frø/m2
  15Før såningIngen N
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  1608-03-2023

  Før såning
  30 kg NH4-NGylle, kvæg 2358
  Nedfældet
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  1708-03-2023

  Før såning
  40 kg K160 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  1808-03-2023

  Før såning
  60 kg K240 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  1908-03-2023

  Før såning
  40 kg K10,84 t Fiberfrak., komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  2008-03-2023

  Før såning
  40 kg K12,56 t Have-/parkaffald, komposteret
  Nedharvet
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  2108-03-2023

  Før såning
  27 kg S180 kg Naturgips
  Bredspredt
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Podning
  22Før såningIngen N
  08-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Ingen podning
  2308-03-2023

  Før såning
  40 kg K160 kg Patentkali
  Bredspredt
  15-03-2023
  Smalbladet, forgrenet lupin
  Lupin, smalbladetPrimadonna
  100 Spiredygt. frø/m2
  Ingen podning
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2357OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2358EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Senest 8 dage før gylleudbringning udtages gødningsprøve 2357 til at måle ammonium indholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Forprøven sendes til OK-lab med tilsendt label og følgeseddel fra Ok-lab, vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Gylleudbringning koordineres med Morten Krupa, mobil 2016 3227 fra Ytteborg eller Per Roed, tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut.

  Ved udbringning af gylle i led 2, 9 og 16 udtages gødningsprøver til analyse ved Eurofins (Prøve 2358).

  Hele forsøgsarealet pløjes når jorden er tjenlig. hvorefter der nedfældes gylle. Fiberfraktion og kompost udbringes manuelt og nedharves lige inden såning.
  Fiberfraktion fra Videbæk Biogas udbringes i led 5, 12 og 19. Fiberfraktionen har et indhold på 3,69 kg K/ton, hvilket betyder at der skal udbringes 10,84 ton/ha.
  Kompost af have/park-affald udbringes i led 6, 13 og 20. Have/park-affaldet har et indhold på 3,18 kg K/ton, hvilket betyder der skal udbringes 12,56 ton/ha.


  Der sikres et veletableret såbed, inden såning, så man får optimal fremspiring. Såtid midt i marts, når jordtemperaturen er over 4 grader.

  Patentkali og gips bredspredes efter såbedstilberedning.
  I led 3, 10, 17 og 23 udbringes 40 kg K/ha i form af patentkali.
  I led 4, 11 og 18 udbringes 60 kg K/ha i form af patentkali.
  I led 7, 14 og 21 udbringes 27 kg S/ha i form af naturgips.

  Sådybde og podning:
  • Led 1-7 (hestebønne) sås i 8 cm's dybde. Ingen af leddene podes.
  • Led 8-14 (ært) sås i 5 cm's dybde. Ingen af leddene podes.
  • Led 15-23 (lupin) sås i 3 cm dybde. Led 15-21 podes, vejledning udsendes pr mail. Led 22-23 podes ikke.

  HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegn kan udelades, såfremt forsøget er anlagt i en lupin-mark.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt. Patentkali og gips leveres fra Teknologisk Institut. Fiberfraktion samt kompost leveres af Innovationscenter for Økologisk Landbrug .
  OBS: Det er vigtigt at fiberfraktion og kompost står overdækket efter levering, da kalium let udvaskes.

  UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd og podemiddel leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-02-2023, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm. Prøven nedfryses straks og sendes i nedfrosset tilstand. Pr.størelse 300-400g.OBS: Graveforspørgsel foretages.
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0201-04-2023, Efter fremspiring
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P0320-04-2023, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelBÆLGPLANTER planter/m2.
   
  P04Stadium 69, St. 69 for den tidligste bælgplante
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  GRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  RODKNOLDE /plante.
  Der opgraves 5 planter i værnerækker. Samlet antal rodknolde indberettes med en måleflade på 5
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 3
  FOTO digital.
  Der tages foto af de 5 opgravede planter til bedømmelse af rodknolde
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  RUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  GRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  ANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  ÆRTESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
  ÆRTESYGE % dækning.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der sendes en prøve på 1 kg pr. led. KKG bestemmer renhed og TKV samt råprotein på NIT i hestebønne og ært og videresender lupinprøver til Eurofins.
  RENHED, % i råvare
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  ledHØST dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøven udtages af Teknologisk Institut
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  BEDØMMELSE AF RODKNOLDE: Grav 5 planter op i en række udenfor høstparcellen i gentagelse 1 og 3. Tag foto af de 5 planter, og upload billede via notat. Webtrial kan med fordel anvendes. Derefter tælles antallet af knolde. Se vejledning vedhæftet plan.

  HØST: Der høstes efter bælgplanternes modningstidspunkt. Der høstes af flere omgange.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået tilskud fra Promilleafgiftsfonden og Fonden for Økologisk Landbrug.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Anna Borum: 2167 6533 eller på mail: abor@icoel.dk


  Rettelser:
  DatoTekst
  14-02-2023Tilføjet mængder samt analyse af have-/parkaffald under forsøgsbehandlinger samt Vejledning til forsøgsbehandlinger samt tilføjet at det skal stå overdækket efter levering (HJB)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Vejledning til registrering af rodknolde i bælgplanter.pdfVejledning til registrering af rodknolde i bælgplanter.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk