Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070842323 Gødningsværdi afgassede gylletyper i vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 24-04-2023
Fordelingsdato: 13-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekter i vinterhvede ved udbringning af forskellige afgassede gylletyper, og effekter af separering og behandling med N2-Applied teknologi, samt forskellige udbringningsteknologier.

BAGGRUND: Gødningsværdien af udbragt gylle afhænger af tabet af ammoniak ved udbringning, og af hvor stor en andel af kvælstofindholdet der er plantetilgængelig. Afgassede gylletyper varierer betydeligt med hensyn til tørstofindhold og andelen af kvælstofindholdet på plantetilgængelig form, Dette påvirker risikoen for ammoniaktab og gyllens gødningseffekt. Gyllens tørstofindhold og andel af kvælstof på plantetilgængelig form påvirkes markant af forudgående separering. Gødningseffekten af forskellige typer af afgasset gylle og effekten af forudgående separering ønskes derfor undersøgt i vinterhvede. N2-Applied teknologien kan tilføre gylle plantetilgængeligt kvælstof og reducere gyllens pH. Teknologien forventes derfor at kunne forbedre gødningsværdien af afgassede biomasser. Desuden er der behov for at kunne opnå en bedre gødningseffekt af afgassede biomasser ved benyttelse af ammoniakbegrænsende udbringningsteknologier.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal ligge på dyrkningssikker jord med gode afdræningsforhold. Jordtypen skal gerne være JB3-6.
Afgrøden må ikke være tilført gylle før forsøgsbehandlingen og forsøgsarealet bør så vidt muligt kun være tilført lavt niveau eller ingen gylle i den foregående afgrøde. Forsøgene tilføres hhv. afgasset og ikke afgasset slagtesvinegylle. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. De afgassede gylletyper leveres henholdsvis fra biogasanlæggene Bånlev, Videbæk og forsøgsanlægget ved Foulum. De afgassede gylletyper fra Videbæk og Foulum leveres tilsvarende i separeret form. N2-applied behandlingen og disruptor behandlingen af den afgassede biomasse gennemføres af AU forud for gyllen udbringning. De seks afgassede gylletyper lagres forudgående på tanke ved Foulum min ½ mdr. før de benyttes i forsøgene.
Forsøgene skal derfor placeres så tæt for Forskningscenter Foulum som muligt. Forsøgene må ikke ligge på marker grænsende op til hinanden, men gerne indenfor en afstand på maks. 5-10 km.
Gyllen udtages fra omrørte tanke. I forbindelse med udbringningen udtages der gylleprøver fra hvert af de tre enkeltforsøg.
Der skal flyves med drone i forsøget. Hvis forsøgsenhed ikke har en drone skal der indgåes aftale om flyvning af ekstern aktør.

ARBEJDSFORDELING:
 • Gylleudbringning udføres af Ytteborg eller Teknologisk Institut. Der foretages manuelle pH-målinger ved gylleudbringningen.
 • SEGES aftaler tilstrækkelige lagringsfaciliteter hos Foulum
 • AU Foulum varetager produktionen af afgasset biomasse fra Foulum anlægget, og separation, N2-Applied og disruptorbehandlingen af denne. Kontaktperson Mogens Møller Hansen (mogensm.hansen@bce.au.dk, tlf. 20762732) Foulum varetager desuden lagring og omrøring af de seks forskellige afgassede gylletyper, samt bestemmelsen af indholdet af mineralsk kvælstof i den N2 Applied behandlede gylle.
 • Forsøgsenheden varetager logistik og transport af de afgassede gylletyper til lagringsfaciliteter ved Forskningscenter Foulum. Den afgassede biomasse fra hhv. Bånlev og Videbæk biogas forventes leveret af NE Videbæk. Leverancer koordineres med Michael Toft (NE) tlf. 31428403, mail mist@nature-energy.com eller Kristian Petersen (NE), tlf. 2189 9377, mail: krp@nature-energy.com.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres, det er derfor en fordel hvis det kan anlægges i én række. Der skal være mindst 25 m rundt om forsøget, eller mellem rækker, så der er mulighed for at vende med gyllevogn. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
  Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022Ingen kvælstof
  215-03-202150 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-202350 kg N185 kg NS 27-4
  315-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023100 kg N370 kg NS 27-4
  415-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023150 kg N556 kg NS 27-4
  515-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle slagtesvin 2319
  11-04-2023
  100 kg NH4-NGylle slagtesvin 2320
  Slangeudlagt
  615-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Bånlev, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2321
  11-04-2023
  Lavt tørstofindhold, Bånlev
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2322
  Slangeudlagt
  715-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Videbæk, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2323
  11-04-2023
  Højt tørstofindhold, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2324
  Slangeudlagt
  815-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Foulum, der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling.
  NH4-NGylle afgasset 2325
  11-04-2023
  Halmanlæg, Foulum
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2326
  Slangeudlagt
  915-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Sep.produkt, Videbæk , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2327
  11-04-2023
  Separationsprodukt, Videbæk
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2328
  Slangeudlagt
  1015-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Sep.produkt, Foulum , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle, afgasset separeret 2329
  11-04-2023
  Separationsprodukt, Foulum
  100 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2330
  Slangeudlagt
  1115-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  NEO beh, Foulum , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  Mineralsk NGylle, afgasset separeret 2331
  11-04-2023
  NEO behandlet separationsprodukt, Foulum - N2 applied
  100 kg Mineralsk NGylle, afgasset separeret 2332
  Slangeudlagt
  1215-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023
  Halmanlæg, Foulum. Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2326
  Slangeudlagt
  Svovlsyre
  1315-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023
  Halmanlæg, Foulum.
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2326
  Slæbesko
  1415-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  11-04-2023
  Halmanlæg, Foulum. Gylle forsures med 1,7 l syre pr. ton gylle
  100 kg NH4-NGylle afgasset 2326
  Slæbesko
  Svovlsyre
  1515-03-202350 kg N185 kg NS 27-4
  28-03-2023
  Halmanlæg, Disruptor , der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsm.7 dage før behandling
  NH4-NGylle afgasset, behandlet 2377
  11-04-2023
  Halmanlæg, Foulum. Disruptorbehandlet
  100 kg NH4-NGylle afgasset, behandlet 2378
  Slangeudlagt
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2319OK LaboratoriumGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2320EAT - Eurofins Agro TestingGylle slagtesvinAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2321OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2322EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2323OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2324EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2325OK LaboratoriumGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2326EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2327OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2328EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2329OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2330EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2331OK LaboratoriumGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2332EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2377OK LaboratoriumGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2378EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgasset, behandletAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  PH
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg medium april, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 322 fra Ytteborg.

  Medio marts:
 • I led 2-15 tilføres der medio marts 50 kg N i NS 27-4.

  OBS Primo april 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2319, 2321, 2323, 2325, 2327, 2129, 2331, 2333 og 2377, der sendes til OK lab, til analyse af ammoniumindholdet i gyllen til dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  Forprøve af NEO behandlet seperationsprodukt til led 11, udtages af AU, Foulum.

 • Medio april:
 • I led 2-4 tildeles der medio april stigende N, hhv. 50, 100 og 150 kg N i NS 27-4.
 • I led 5 tildeles der 100 kg NH4-N i form af slagtesvinegylle.
 • I led 6 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Bånlev biogas
 • I led 7 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Videbæk biogas
 • I led 8 og led 12-14 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 9 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Videbæk biogas
 • I led 10 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af separeret afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 11 tildeles der 100 kg mineralsk N i form af separeret afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg behandlet med N2 applied teknologi.
 • I led 15 tildeles der 100 Kg NH4-N i form af disruptorbehandlet afgasset gylle fra Foulum forsøgsanlæg
 • I led 5-15 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02 Ved udbringning udtages følgende gylleprøver 2320, 2322, 2324, 2326, 2328, 2330, 2332 og 2378 og sendes til analyse ved Eurofins. Der udtages en prøve ved hvert forsøg. Der udtages en supplerende gylleprøve ved led 11, Denne prøve analyseres af Foulum. Der Laves en håndholdt label til denne prøve.

 • GØDNING: NS 27-4 leveres af Teknologisk Institut. Slagtesvinegylle skaffes lokalt. Biogasgylle koordineres af SEGES til levering på Foulum. Forsøgsenheden varetager logistikken og omkostninger ved dette.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2023, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-04-2023, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
  Se VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING
   
  P03Stadium 37, Maj
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse ellers sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0501-09-2023, Efter høst
  ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg, senest 1. juni.

  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Senest samtidig med udbringning mineralsk kvælstof medio marts. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  PH-MÅLING: De registrerede værdier indsættes i måleparametrene i P02.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Vær desuden opmærksom på at få indberettet notat om gyllekørsel (gylledosering, evt. forsuringsmængder og NI-mængder), kørsels- og vejrforhold ved udbringningen, samt NH4 koncentration i forprøver. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSONER – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-04-2023Gylleprøve på led 12, 13 og 14 er ændret fra 2324 til 2326. Det rettes ligeledes på enkeltforsøg. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk