Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070792323 Udbringningstidspunkt, teknik og gylletype i vårbyg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 11-08-2023
Fordelingsdato: 05-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At bestemme udbytteeffekt af kvæggylle og afgasset biomasse ved henholdsvis nedfældning før såning og ved udbringning i den etablerede afgrøde ved udlægning med hhv. slanger og slæbesko.

BAGGRUND: Nedfældning og udlægning af gylle med slæbesko påvirker ammoniaktabet. Målet er at bestemme hvordan udbringningstidspunktet og de forskellige udbringningsteknologier påvirker kvælstofudnyttelse og udbytteniveau ved gødskning med henholdsvis kvæggylle og afgasset gylle, samt ved gødskning med separeret afgasset gylle.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges på sandet jord (JB1-JB3) i nedbørsrige egne med mulighed for vanding, og lille eftervirkning af afgrøder og husdyrgødning. Afgrøden må ikke være tilført husdyrgødning før forsøgsbehandlingen og bør, hvis muligt, kun være tilført lavt eller ingen husdyrgødning i den foregående afgrøde. Der skal anvendes kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle i forsøget. Gyllen udtages fra omrørte tanke. Der må ikke sås efterafgrøder i forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget SKAL randomiseres. Det er derfor en fordel, hvis det kan anlægges i én række. Der skal være min. 25 m værn rundt om forsøget. Parcellerne anlægges i 3 meters bredde. Høstparcellen skal være min 18 m2. Anlægges forsøget i to rækker, skal der være min. 25 m. mellem rækkerne.

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringstoffer. Ved mistanke om manganmangel skal forsøget sprøjtes med 5 kg mangansulfat pr. ha. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen.
Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
1Ingen N
218-03-2023

Ved såning
80 kg N296 kg NS 27-4
Placeret
318-03-2023

Ved såning
120 kg N444 kg NS 27-4
Placeret
418-03-2023

Ved såning
160 kg N593 kg NS 27-4
Placeret
528-02-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, kvæg 2309
14-03-2023

Før såning
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2310
Nedfældet
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
618-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
08-04-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, kvæg 2311
18-04-2023

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2312
Slangeudlagt
718-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2023

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, kvæg 2312
Slæbesko
828-02-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle afgasset 2313
14-03-2023

Før såning
80 kg NH4-NGylle afgasset 2314
Nedfældet
18-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
918-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle afgasset 2315
18-04-2023

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle afgasset 2316
Slangeudlagt
1018-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
18-04-2023

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle afgasset 2316
Slæbesko
1118-03-2023

Ved såning
40 kg N148 kg NS 27-4
Placeret
04-04-2023
Gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde senest 8 dage før behandling. Prøven sendes til OK-lab
NH4-NGylle, afgasset separeret 2317
18-04-2023

St. 13-14
80 kg NH4-NGylle, afgasset separeret 2318
1,7 l Svovlsyre
Slangeudlagt
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2309Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2310EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2311Eurofins ViborgGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2312EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2313Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2314EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2315Eurofins ViborgGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2316EAT - Eurofins Agro TestingGylle afgassetAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2317Eurofins ViborgGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2318EAT - Eurofins Agro TestingGylle, afgasset separeretAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
PH
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Gylle udbringes af Teknologisk Institut eller Ytteborg 5-7 dage før såning, dette koordineres med Per Roed tlf: 7220 3391 fra Teknologisk Institut eller Morten Krupa, tlf 2016 3227 fra Ytteborg. Efter nedfældning før såning pløjes hele forsøgsarealet.

OBS Ultimo februar senest 8 dage før udbringning udtages gylleprøve 2309 og 2313 til at måle ammoniumindholdet i gyllen til brug ved dosering ved udbringning. Primo april udtages 2311, 2315 og 2317. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

Få dage før såning, i marts:
 • I led 5 nedfældes 80 kg NH4-N i kvæggylle.
 • I led 8 nedfældes 80 kg NH4-N i afgasset gylle.
 • Gylleprøve 2310 og 2314 indsendes til analyse ved Eurofins
 • I led 5 og 8 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02

  Forsøgsarealet pløjes få dage efter gyllens udbringning, hvorefter parcellerne afsættes igen. Kan nedmuldningen ikke ske ved pløjning, gennemføres nedmuldningen ved dybdeharvning. Forsøgene sås hurtigst muligt derefter
 • Ved såning:
 • I Led 2-4 placeres stigende mængder N i NS 27-4 (80, 120 og 160 kg N/ha) ved såning.
 • I led 5-11 placeres 40 kg N i handelsgødning i forbindelse med såningen.

  I st. 13-14, medio april
 • I led 6, 9 og 11 slangeudlægges hhv. kvæggylle, afgasset gylle og separeret afgasset gylle.
 • I led 7 og 10 udlægges hhv. kvæggylle og afgasset gylle med slæbesko.
 • Gylleprøve 2312, 2316 og 2318 indsendes til analyse ved Eurofins.
 • I led 6, 7, 9, 10 og 11 registreres de manuelt målte aktuelle pH-værdier i gyllen efter udbringning. Værdierne indtastes i P02

 • GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt. Afgasset separeret gylle og fiber skaffes via Nature Energy, Videbæk. Kontakt Kristian Petersen krp@nature-energy.com, tlf. 2189 9377. Den afgassede gylle skal være lagret i min 1/2 mdr. NS 27-4 leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Før gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  LER, % i jord 0-25 cm
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, kg i prøvedybde
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  P0214-03-2023, Ved gylleudbringning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
  ledPH manuelt, målt v. gylleudbr..
   
  P03Stadium 37
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g. pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse ellers sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Nørregaard Hansen tlf: 5173 0524 eller på mail: manh@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-02-2023Tekst til led 10 er rettet. Dato har været rigtig. (RJE)
  07-02-2023"Gyllen udtages fra omrørte tanke." Er tilføjet forsøgsbetingelser. (RJE)  Bilag
  BeskrivelseFil
  Følgeseddel OK lab gylle.pdfFølgeseddel OK lab gylle.pdf
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk