Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011132323 Lupinsorter, Smalbladet, A og B-sorter. Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 26-09-2023
Fordelingsdato: 18-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge sorternes ydeevne og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold.
Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND:
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark. Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Der må ikke have været lupin eller anden bælgsæd i marken de seneste 5 år. Det tilstræbes, at forsøget anlægges således, at parcellernes længderetning er øst/vest. Derved undgås bedst muligt, at sorterne vælter over i naboparcellen.
  Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

  FORSØGSSTEDER: Ytteborg (LFE 6), LandboSyd (LFE 11), Nordic Seed (Dyngby LFE 33), Tystofte (LFE 44).

  ANLÆGSDATA: Såning foretages med forsøgssåmaskine i en dybde af ca. 3 cm. Der anlægges værn af smalbladet lupin omkring hele forsøget i minimum 6 meters bredde. Tomme parceller samt parceller hvor der mangler mere end 25% af parcellængde skal eftersås. Væksttyper lægges gruppevis i marken omgivet af værn mhp. at muliggøre differentieret høst.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.
  VÆRN: Omkring gentagelse (før og efter).

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Behandling i vækstperioden (inklusiv værn): Hele forsøget P- og K- gødes efter stedets gødningsnorm. Bekæmpelse af skadedyr og eventuelt sygdomme gennemføres med et anerkendt middel.
  Forsøget strigles eller sprøjtes med et glyphosatholdigt middel umiddelbart før fremspiring. Efter ukrudtsbekæmpelse opsættes, med mindre forsøget er placeret i en lupinmark, hegn som værn mod vildtskader.
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00PrimadonnaUforgrenet
  2Stadium 00IrisForgrenet
  3Stadium 00CaraborForgrenet
  4Stadium 00BoleroForgrenet
  5Stadium 00AgatForgrenet
  6Stadium 00NOS 18-09Uforgrenet
  7Stadium 00LunaborForgrenet
  8Stadium 00SM OrionForgrenet
  9Stadium 00BazaltForgrenet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Udsæden podes umiddelbart før såning. Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Tystofte. Såning foretages når jordtemperaturen er over ca. 5 grader. Frøene udsås i maksimalt 3 cm dybde, dog ved udtørring af jorden kan sådybden øges til 4 cm.
  For at undgå vildtskader, skal der hegnes omkring forsøget, medmindre det er placeret i en lupinmark.

  UDSÆD: Leveres med podemiddel fra Tystofte eller Teknologisk Institut. Udsædsmængden beregnes til 80 spiredygtige frø pr. m2 i forgrenede sorter og 100 spiredygtige frø pr. m2 i de uforgrenede sorter. Den beregnede udsædsmængde tilsendes fra Teknologisk Institut/Tystoftefonden.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgSÅDYBDE cm, .
   
  P02Stadium 09, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 13 - 15, Efter fremspiring
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 60, Ved angreb, der viser sortsdifferentiering
  ParcelANTRACNOSE % dækning af planter.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  P05Stadium 60, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P05 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P06Stadium 75
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
   
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  MODENHED dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en ledprøve på 2 kg.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Tystofte.
  1000 KORNSVÆGT, g
  HL-VÆGT, kg
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Prøven (ca. 300 gr.) udtages af Teknologisk Institut og Tystofte. Der måles for råprotein.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: LFE 33 (Nordic Seed Dyngby) sender ledprøver til Tystofte som bestemmer renhed og vandindhold i tørreskab. Teknologisk Institut samler parcelprøver fra LFE 6 og LFE 11 til ledprøver og bestemmer renhed og vandindhold i tørreskab. Derefter sender Teknologisk Institut mindst 2 kg af alle ledprøver til TystofteFonden.

  Teknologisk Institut sender prøver fra LFE 6 og LFE 11 og Tystofte sender prøver fra LFE 33 og LFE 44 til Eurofins til proteinanalyse.

  HØST: Hvis der er væsentlig forskel på sorternes modningstid, høstes forsøget ad flere gange.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  24-02-2023Ændring fra led til parcelniveau i P02 og P05 (tep)
  26-09-2023Sådybde tilføjet som måle parameter (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk