Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011112323 Hestebønnesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-02-2023
Fordelingsdato: 18-02-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste og for resultaterne af Landsforsøgene®.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter, som er tilmeldt den to-årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste. Optagelse på den danske sortsliste giver adgang til optagelse på EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter, som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSBETINGELSER: Der bør sås 6 meter værn med hestebønne omkring forsøget, medmindre det er placeret i en mark med hestebønner. .
  Forsøget skal tilses løbende, og det er vigtigt, at man også er meget opmærksom på sygdomsangreb.
  Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.

  FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE11 (Landbo Syd), LFE 16 (VKST Holeby), LFE 17 (Bornholm), LFE 33 Nordic Seed Dyngby, LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov. Vær opmærksom på bladlusangreb. Ukrudt skal bekæmpes således, at det ikke påvirker forsøgsresultaterne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00BlandingDaisy
  LG Stego
  Lynx
  Stella
  2Stadium 00Lynx
  3Stadium 00Tiffany
  4Stadium 00Daisy
  5Stadium 00Stella
  6Stadium 00Apollo
  7Stadium 00Capri
  8Stadium 00LG Stego
  9Stadium 00Vishnu
  10Stadium 00Protina
  11Stadium 00Genius
  12Stadium 00Futura
  13Stadium 00Hammer
  14Stadium 00Iron
  15Stadium 00RLS217101
  16Stadium 00PHP 21-8
  17Stadium 00Halo
  18Stadium 00Callas
  19Stadium 00RLS207306
  20Stadium 00PHP 20-19
  21Stadium 00NOS 17-121
  22Stadium 00SJ 20FB043
  23Stadium 00SJ B039
  24Stadium 00LGFN21956
  25Stadium 00Navara
  26Stadium 00Notilus
  27Stadium 00Shiva
  28Stadium 00Mystic
  29Stadium 00Torina
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybden skal være 8 cm.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 45 spiredygtige kerner pr. m2 på 12 cm rækkeafstand.
  Forsøget kan også etableres på dobbelt rækkeafstand med plantetallet reduceret til 35 spiredygtige kerner pr. m2.
  Tystofte/ Teknologisk Institut fremsender udsæd og de beregnede udsædsmængder til LFE 16, LFE 17 , LFE 33 og LFE 36, som selv vejer ud.
  Til LFE 6 og LFE 11 leveres udsæden afvejet til enkeltparceller.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 09
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 11 - 12
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P04Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 60
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P06Stadium 65 - 81, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff., Juli - primo august
  ParcelCHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelRUST % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  MODENHED dato for.
  Registreres i 1. og 2. gentagelse
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  PLANTEHØJDE cm.
  Registreres i 1. og 2. gentagelse
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: LFE 33 (Nordic Seed) og LFE 36 (Sejet) sender prøverne til Tystofte. Teknologisk Institut samler parcelprøver fra LFE 6, LFE 11, LFE 16 og LFE 17 til ledprøver og bestemmer renhed, vand, proteinindhold og TKV, derefter sender Teknologisk Institut mindst 2 kg af alle ledprøver til TystofteFonden.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat, som skrives i PC-markforsøg under fanen Notater vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk