Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030022123 Afprøvning af græsblandinger til bioraffinering, 2. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-05-2023
Fordelingsdato: 28-02-2023
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At opnå mere viden om udbytte- og kvalitetsegenskaber i nye græsblandinger til bioraffinering.

BAGGRUND: Bioraffinering af græs til proteinproduktion er i hastig vækst, men der mangler afprøvning af nye blandingers udbyttepotentiale og proteinindhold under forskellige dyrkningsforhold.

FORSØGSBETINGELSER: Der må ikke køres med vandingsmaskiner/frakørselsvogne m.v. i forsøget. Forsøget er fastliggende, og der skal gennemføres forsøgsmæssig høst i 2022 og 2023.

FORSØGSSTEDER:
Sandjord m. vanding: LFE 2 (AgriNord), LFE 6 (Ytteborg Syd)
Lerjord: LFE 6 (Ytteborg Nord) & DLF St. Heddinge.

ANLÆGSDATA: Ved DLF er høstparcel 12m2

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.
VÆRN: Omkring række (før og efter).

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylle, kvæg, Gennemsnit.Kun forsøg25 t
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg185 kg
Patentkali, Kun forsøg200 kg
Patentkali, Kun forsøg200 kg
Patentkali, Kun forsøg200 kg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes moderat for at simulere økologisk drift.
Tidligt forår: 25 ton kvæggylle eller 185 kg NS 27-4 OG 200 kg KS 25-18 for at sikre kalium- og svovlforsyningen.
Ultimo juni (efter 3. slæt i kløvergræs og 2. slæt i lucerne): 200 kg KS 25-18.
Medio august (efter 5. slæt i kløvergræs og 3. slæt i lucerne) 200 kg KS 25-18.
Grundgødes med gylle skal der udtages en repræsentativ gylleprøve som holdes kølig indtil den sendes til laboratoriet.

Arealet bør have en græshøjde på 6-8 cm ved udgangen af oktober måned.

Led 9 indgår ikke i 2023 og skal derfor ikke høstes forsøgsmæssigt og ej heller udtages og indsendes græsprøver fra. Parcellerne afhøstes blot sammen med led 1-5.

GØDNING: Patentkali leveres af TI, resten fremskaffes lokalt.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Slætstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115 % rødkl., 2n
15% rødkl., 4n
5 % hvidkl.
32 % alm rajgr. mid. tidl.
33 % rajsving, rajgtype
32 kg Blanding nr. 474,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
10,2 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
10,6 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
215 % rødkl. 2n
15 % rødkl. 4n
5 % hvidkl
32 % alm rajg.
23 % rajsvingel
10 % hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
10,2 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
7,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
3,2 kg Hundegræs
315 % rødkl., 2n
15 % rødkl., 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
20 % rajsving
30 % Hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
6,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
9,6 kg Hundegræs
415 % rødkl. 2n
15 % rødkl. 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
20 % rajsvingel
30 % Fojtan
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
6,4 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
9,6 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
515 % rødkl. 2n
15 % rødkl. 4n
5 % hvidkl
15 % alm rajg.
30 % rajsvingel
20 % Hundegr
32 kg Kløvergræsbland.4,8 kg/ha Rødkløver, 2n
4,8 kg/ha Rødkløver, 4n
1,6 kg Hvidkløver
4,8 kg/ha Alm. rajgræs, mid. tidlig
9,6 kg/ha Rajsvingel, rajgræstype
6,4 kg Hundegræs
675 % lucerne
12% alm. rajgræs, sildig
13 % timote
30 kg/ha ForageMax 4822,5 kg Lucerne
3,6 kg Alm.rajgræs
3,9 kg Timothe
770 % lucerne
10 % hvidkløver
10 % alm. rajgræs, sildig
10 % rajsvingel af strandsvingtype
30 kg Lucerne21 kg Lucerne
3 kg Hvidkløver
3 kg/ha Alm. Rajgræs, Sildig
3 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
8Lucernemix:
70% lucerne
30% rajsvingel af strandsvingeltypen (Fojtan)
30 kg Lucerne21 kg Lucerne
9 kg/ha Rajsvingel, Fojtan
9Anvendes ikke 2023Ubehandlet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0110-03-2023, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0231-03-2023, Forår ved begyndende vækst
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
 
P0316-05-2023, Ved høst af 1. slæt, Gennemføres umiddelbart før beg. skridning
Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Til kalibrering af bælgplante andel. Prøven sendes til KKG. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
AFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GRØNMASSE-PRØVE til DLF.
OBS: Udføres kun i 001 forsøget, Ytteborg Syd.
Se tekstafsnit GRØNMASSEPRØVE DLF
TØRSTOF, % af råvare
P0406-06-2023, Ved høst af 2. slæt
Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0527-06-2023, Ved høst af 3. slæt
Alle målinger i P05 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0625-07-2023, Ved høst af 4. slæt
Alle målinger i P06 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelKLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
P0722-08-2023, Ved høst af 5. slæt
Alle målinger i P07 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
Til kalibrering af bælgplante andel. Prøven sendes til KKG. Se tekstafsnit PLANTEPRØVE.
TØRSTOF, g i græsprøven
TØRSTOF, g i hvidkløverprøven
TØRSTOF, g i rødkløverprøven
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RUST % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
STÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GRØNMASSE-PRØVE til DLF.
OBS: Udføres kun i 001 forsøget, Ytteborg Syd.
Se tekstafsnit GRØNMASSEPRØVE DLF
TØRSTOF, % af råvare
P0810-10-2023, Ved høst af 6. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
GRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
iNDF, % i tørstof
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
RUST % dækning.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
PLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
Der registreres plantebestand af afgrøden. Ukrudsarter er ikke en del af plantebestand.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
KLØVER karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=jorden helt dækket.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
TOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 


HØST: Der tilstræbes et interval på 3 uger mellem 1.til 3. slæt og 4 uger mellem 3. til 5. slæt. Led 6-8 med lucerne høstes ikke ved 2. og 4. slæt. Led 9 høstes ikke forsøgsmæssigt, men afpudses ved hvert slæt sammen med led 1-5 uden udbyttemåling.

Dato for slæt er kun vejledende og skal tilpasses lokale forhold:
 • 1. slæt 16/5 (led 1-8)
 • 2. slæt 6/6 kun led 1-5)
 • 3. slæt 27/6 (1-8 led)
 • 4. slæt 25/7 (kun led 1-5))
 • 5. slæt 22/8 (alle 1-8)
 • 6. slæt 10/10 (alle 1-8)

 • PLANTEPRØVE KOLDKÆRGÅRD : Planteprøver anvendes til kalibrering af bælgplanteandel.
  I bunken fra Haldruphøsteren udtages minimum 10 håndfulde kløvergræs (repræsentativt) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Normalt svarer det til ca. 1-2 kg, men det vil afhænge af kløvergræssets udvikling. Er afgrødemængden stor, skal der udtages mere end ved en lille afgrødemængde. Planteprøver sendes til Koldkærgård.

  GRØNMASSEPRØVE DLF:
  Kun fra forsøg 001 ved Ytteborg S udtages disse prøver til DLF. I bunken fra Haldruphøsteren udtages 3-4 små håndfulde kløvergræs (repræsentativt) rundt om og ind i stakken og lægges i "lufttætte poser". Poserne opbevares på køl indtil de kan fryses. Hvis der er tilstrækkelig frysekapacitet, sendes prøverne først efter de sidste prøver er udtaget ultimo august.

  Prøverne sendes i flamingokasser til:
  DLF
  Att.Sara Jørgensen
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Grønt Udviklings og DemonstrationsProgram (GUDP) har deltaget i finansieringen af forsøgene

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
  Rettelser:
  DatoTekst
  28-02-2023Der er tilføjet "Led 9 høstes ikke forsøgsmæssigt, men afpudses ved hvert slæt sammen med led 1-5 uden udbyttemåling." til tekstafsnit HØST (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk