Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031182023 Sorter af hvidkløver slætforsøg, 3. BRUGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-11-2023
Fordelingsdato: 10-01-2023
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af hvidkløver.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte)

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Der må ikke anvendes gylle i forsøget. Husk: Der må ikke køres i parcellerne med frakørselsvogne og vandingsmaskiner. 1., 2. og 3. brugsår høstes 5 slæt pr. år med udbyttemå-ling.

ANLÆGSDATA: Varighed: Forsøget ligger i udlægsåret + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. Mg S CuBåde mark og forsøg800 kg
Kaliumchlorid 49. Kaligød, KemiraBåde mark og forsøg150 kg
NS 27-4Både mark og forsøg222 kg
NS 27-4Både mark og forsøg148 kg

GENEREL BEHANDLING: Der grundgødskes i alle led med 800 kg PK 0-4-21 pr. ha tidlig forår og 150 kg kaligødning pr. ha i august efter 3. slæt, således at afgrøden af græsmarksbælgplanter er sikret den rette kaliumforsyning.
Som kvælstofgødning anvendes NS 27-4. Alle led tilføres 40-60 kg N pr. ha ved vækststart (ca. 1. april) og ca. 40 kg N pr. ha til 2. slæt.
Kvælstofmængderne er vejledende og bør tilpasses, således at der er en god balance mellem en høj andel af hvidkløver og græs. Kvælstofmængden kan øges til f. eks. 70 kg N pr. ha til 2. slæt, hvis græsandelen er meget lille. Umiddelbart efter slæt gennemføres en parceladskillelse med gennemskæring af parcelgrænser i 4-5 cm dybde, og udsprøjtning af glyphosat, når forholdene er egnet.

Arealet bør have en afgrødehøjde på ca. 6-8 cm ved udgangen af oktober måned.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 007 kg SilvesterHvidkløver
2Stadium 007 kg LizzieHvidkløver
3Stadium 007 kg MunidaHvidkløver
4Stadium 007 kg BeaumontHvidkløver
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Til alle sorter af hvidkløver er iblandet 16 kg sildig alm. rajgræs for at afspejle den praktiske anvendelse.

GØDNING: Gødningen skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Tidlig forår
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
P0231-03-2023, Forår ved begyndende vækst (dato er vejledende)
ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
Registreres når der er god vækst i afgrøden. Se tekstafsnit OVERVINTRING.
 
P0316-05-2023, Ved høst af 1. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
P0420-06-2023, Ved høst af 2. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
P0525-07-2023, Ved høst af 3. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
P0629-08-2023, Ved høst af 4. slæt
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 
P0710-10-2023, Ved høst af 5. slæt
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
Der udtages i alt 2 kg prøve pr. led
IVOS, %
NDF, % i tørstof, total
RÅASKE, % i tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
BÆLGPLANTEANDEL, % af tørstof
HVIDKLØVERANDEL, % af tørstof
RØDKLØVER, % af tørstof
GRÆSANDEL, % af tørstof
iNDF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
 
ParcelPLANTEBESTAND kløver, karakter 0-10, 0=ingen kløver, 10=tæt kløverbestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelHVIDKLØVER karakter 0-10, 0=ingen hvidkløver, 10=total dækning.
 
ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
 


OVERVINTRING: Bedømmelsen af overvintring (P02) foretages, når der er god vækst i afgrøden, så andelen af overvintrede planter kan bedømmes i modsætning til den tidligere bedømmelse af plantebestand (P01), som udtrykker, hvor stor en andel af de oprindelige planter, der er tilbage.

HØST: Slættidspunkterne skal tilpasses de lokale forhold. 1. slæt skal gennemføres umiddelbart før beg. skridning i måleblan-dingen (led 1). Dato for slæt er kun vejledende: 1. slæt 16/5, 2. slæt 20/6, 3. slæt 25/7, 4. slæt 29/8 og 5. slæt 10/10.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landslkonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk