Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091842323 Destruktion af korsblomstrede efterafgrøder i pløjefri dyrkning uden glyphosat Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-11-2022
Fordelingsdato: 17-10-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighed for at destruere efterafgrøder uden brug af glyphosat i pløjefri dyrkning.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat af efterafgrøder er en vigtig del i pløjefri dyrkning for at undgå store efterafgrøder i efterfølgende afgrøde. I pløjefri dyrkning kan der ikke anvendes en plov til at destruere dem, og derfor anvendes glyphosat. Alternative muligheder med mekanisk destruktion af efterafgrøder skal undersøges, hvis ikke glyphosat kan anvendes i fremtiden.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller på arealer med pløjefri dyrkning.
Der skal være etableret korsblomstrede efterafgrøder (olieræddike eller MFO mix blandinger med honningurt). Efterafgrøder skal være veletableret. Der må harves og sås vårsæd som normal praksis efterfølgende. Parceller skal kunne genfindes i foråret 2023 for optælling af genskud af efterafgrøder.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses til sprøjte og redskaber. Længden på parceller anlægges på ca. 100 meter, men mindre længde kan anvendes, hvis det vurderes muligt i forhold til maskinernes arbejde.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 3 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse eller jordbearbejdning end forsøgsbehandlingerne mellem høst og såning. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
105-11-2022
1,5 kg Roundup PowerMax XL
205-11-2022
1 gang stub-harvning i 5-8 cm dybde
1 gange Disc harve
305-11-2022
1 gange Cambridge tromle
405-11-2022
1 gange Knivtromle
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • Led 1: Der nedvisnes med glyphosat, aktivstofmængde 1080 gram. Hvis der anvendes andre produkter end Roundup Powermax tilsættes 2 l ammoniumsulfat + 0,2 l spredeklæbemiddel. Marksprøjte anvendes.
 • Led 2: Der stubharves i 5-8 cm med en disc-harve eller tallerkenharve.
 • Led 3: Der tromles med en alm. cambridge tromle. Der tromles én gang i parcellens bredde.
 • Led 4: Der afprøves en knivtromle. Knivharve er betegnet ved en kompakt valse med langsgående ”tænder”. Eksempel fra Dalbo ses her: Knivtromle som alternativ til glyfosat. Der kan også anvendes andre mærker eks. Horsch. Skulle der være udfordringer med at skaffe en knivharve, kan dette led evt. udelades eller afprøves med anden type tilgængelig stubharve. Kontakt SEGES Innovation.

  Led 2-4 må ikke behandles med glyphosat før indtil efter forsøgsafslutning.
  Vårsæd etableres efter landmandens praksis.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-11-2022, Før behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
  evt. teksturanalyse indberettes
   
  ParcelPLANTETÆTHED Dækningsgrad %.
  Efterafgrøden
   
  P0201-12-2022, Efter udført mekanisk behandling
  ParcelFOTO digital.
  2 fotos i hver parcel mod jordoverflade, se tekstafsnit.
   
  ParcelAFGRØDESKADE karakter 0-10.
  Vurdering af påvirkning af efterafgrøde (væltet, visnet, slået i stykker etc). 0 = ingen skade, 10 = alle planter skadet.
   
  P0301-03-2023, Inden såning forår
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  P0415-05-2023, Inden ukrudtssprøjtning forår
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelEFTERAFGRØDE % dækning af jord, .
   
  ParcelEFTERAFGRØDE Planter/m2, .
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  P02: December. Billeder tages stående og ned i parcel, således overfladen kan bedømmes – se vejledning til foto nedenfor. Der gives en karakter for skade på efterafgrøden: 0 = ingen skade, 10 = alle planter er skadede.
  P03: Ca. 1. marts. bedømmes efterafgrødens dækning af jorden. Beskriv gerne efterafgrødens tilstand i et notat pr led.
  P04: Ca. 15 maj bedømmes efterafgrøder inden ukrudtssprøjtning i vårafgrøden.

  FOTO, DIGITAL: Der tages 2 fotos repræsentative steder i alle parceller, som uploades vha. WebTrail. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede til vurdering af bestanden af efterafgrøde. Se evt. følgende vejledning Gode fif til fotos i forsøgene

  HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandlinger
  - Afgrødetæthed af efterafgrøden
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Der beskrives hvilke typer maskiner, der er anvendt i forsøgene til destruktion af efterafgrøden

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 29 24 51 75 eller på mail: cars@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  12-10-2022Antal gentagelser ændret fra 4 til 3 (MATR)
  21-11-2022Der er fundet ekstra penge i projektet til betaling for ekstra arbejde i forbindelse med opstart af forsøget (MATR)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup PowerMax XL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk