Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060012323 TEST DESIGN EJER - Økologiske linser til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 05-09-2022
Fordelingsdato: 10-09-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbyttet i forskellige typer af linser med fokus på strategi for ukrudtsbekæmpelse.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Linser er en eftertragtet konsumafgrøde. Det er en spinkel plante og dyrkningsmæssigt er ukrudt og lav afgrødehøjde ved høst en udfordring.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges på arealer, der er omlagt til økologisk produktion. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges på arealer uden rodukrudt og med MEGET lavt ukrudtstryk, og i en mark med linser eller anden bælgsæd. Skal anlægges på lerjord med god vandforsyning eller på vandet sandjord. Det er en afgrøde med lav afgrødehøjde ved høst, så forsøget er ikke egnet hvor der er sten. Forsøget skal hegnes, såfremt det ikke er placeret i en mark med linser.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

DISPENSATION: Til brug for dispensation til ikke økologisk udsæd skal der, som notat, i PC-Markforsøg indberettes forsøgsværtens autorisationsnummer for økologi, samt marknr. INDEN anlæg af forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges så der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning, ukrudtsrenholdelse og høst. Forsøget anlægges med småparcelteknik med 3 småparceller som bruttoparcel og 1 småparcel som nettoparcel. Det skal være muligt at lave individuel ukrudtsbekæmpelse og evt. høst af de enkelte led uden at der køres i nettoparcellerne. Teknologisk Institut skal godkende design, så meddel venligst antal rækker forsøget skal anlægges i.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der må ikke tilføres N-holdig gødning.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Brun linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Flora130 Spiredygt. frø/m2
2Grøn linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Anicia130 Spiredygt. frø/m2
3Rød linse. Såtidspunkt afhænger af faktor 2Rosana130 Spiredygt. frø/m2


Faktor 2: Såtidspunkt og ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A10-04-2022Såbeds-harvning
Såning
13-04-2022
3-5 dage efter såning
Blindharvning
18-04-2022
Efter fremspring af nyt ukrudt, så afsnit om ukrudtsbekæmpelse
Ukrudts-harvning
B10-04-2022
Samtidig som etablering af led A
Såbeds-harvning
20-04-2022Såbeds-harvning
Såning
23-04-2022
3-5 dage efter såning
Blindharvning
28-04-2022
Efter fremspring af nyt ukrudt, så afsnit om ukrudtsbekæmpelse
Ukrudts-harvning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Forsøget skal sås af to omgange. Såbed til alle led etableres ved første såning, så det virker som falsk såbed til anden såtid.

Såning:
 • Led A sås ca 10. april.
 • Led B sås ca. 20. april.
 • Sådybde alle led: 4-5 cm's dybde.
 • Der sås 130 spiredygtige frø pr. m2 i alle led

  Ukrudtsbekæmpelse:
 • Der blindharves 3-5 dage efter såning.
 • Det er vigtigt at vurdere behovet i hver enkelt led, så ukrudtsbekæmpelsen tilpasses, til de to forskellige såtider.
 • Ukrudtsharvning kan foretages frem til 5-10 cm højde med forsigtighed. På grund af svag afgrødekonkurrence er renholdelse afgørende. Ukrudtsharvninger foretages efter behov og aftales for de to såtider med Inger Bertelsen

 • HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller de reetableres efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en mark hvor den omgivende mark er linser.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ledUdføres kun i følgende led: A1, B1
  JORDTEMPERATUR Grader.
   
  P02Stadium 09, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 15 - 30, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse, i led B. Alle parceller bedømmes samtidig
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P04Stadium 60
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse i den tidligste bælgplante
  ParcelBLADLUS % planter m.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEDÆKNING % af jord.
   
  ParcelASCOCHYTA % planter med.
   
  ParcelANTRACNOSE % planter med.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P06Stadium 90, Lige før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  P07Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørelse 6 kg. KKG bestemmer renhed og TKV, og videresender prøver til Eurofins Steins.
  RENHED, % i råvare
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Denne prøve udtages af Teknologisk Institut
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   


  HØST:
  OBS:Der kan være forskelle i høsttidspunkt mellem sorterne i forsøget. Høststrategi aftales med Inger Bertelsen.

  KERNE/FRØ PRØVE:
  OBS: Prøvestørrelse 6 kg per ledl. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler for renhed, vandprocent og TKV og sender derefter till kemisk analyse af råprotein hos Eurofins.
  Resten af prøvematerialet tørres og gemmes, og må ikke smides ud uden aftale med Inger Bertelsen.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Inger Bertelsen: 40 34 21 71 eller på mail: iber@icoel.dk




  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk