Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080042223 Biochar til vårbyg - EFTERVIRNING Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-04-2023
Fordelingsdato: 06-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om der er eftervirkning af biochar fra halm og slam på N-min, næringsstoffer i jorden og udbytte. Biochar har både en gødningsværdi og en jordforbedringsværdi, derfor testes biocharen både med og uden supplerende PK-gødning

BAGGRUND: Der er stor fokus på anvendelse af biochar, dels som jordforbedringsmiddel og som klima-indsats, idet kulstofindholdet i biochar har meget lang nedbrydningstid. Det er derfor af stor vigtighed at afklare, om/hvordan biochar påvirker plantevækst og næringsstoftilgængelighed i jorden

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget hvor 080042222 er gennemført korrekt. Arealet har ikke fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år. Afgrøden følger sædskiftet i marken.

ANLÆGSDATA: Parceller skal kunne genfindes. Forsøgene er anlagt i 2022 med min. 3 meter brede bruttoparceller, hvor biochar er udbragt inden pløjning.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Afgrøde oprettes under Basis oplysninger.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Tildelt i 2022C5 t Biokul fra halm
3Tildelt i 2022C10 t Biokul fra halm
4Tildelt i 202230 kg P0,5 t Biokul fra slam


Faktor 2: Næringsstoffer
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-04-2023
Ved såning
N som kvælstofnormNS 27-4
B01-04-2023
Ved såning
N som kvælstofnormYaraMila 21-3-10 Mg, S, B
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

Faktor 1
Ingen behandling i 2023

Faktor 2
 • Led A tilføres NS 27-4 svarende til kvælstof normen for den dyrkede afgrøde. Gødningsmængden indberettes under forsøgsbehandlinger.
 • Led B tilføres NPK 21-03-10 svarende til kvælstof normen for den dyrkede afgrøde. Gødningsmængden indberettes under forsøgsbehandlinger.

 • GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Forår ved begyndende vækst
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-04-2023
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P04Stadium 90, Ved høst, OBS: Udføres kun ved forskel i dronedata
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Agrolab.
  UDTAGES AF TI Se tekstafsnit KERNE/FRØ PRØVE
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P0515-09-2023, Efter høst, Gennemføres kun ved visuel forskel ved droneflyvning.
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: B1, B2, B3, B4
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 0-25 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 25-50 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 50-75 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
  Der udtages en repræsentativ jordprøve i 75-100 cm dybde udtages. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand.
  N-MIN, 75-100 cm dybde
  NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
  NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
  TØRSTOF, % i jord 75-100 cm


  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  HØST: Høst gennemføres kun efter aftale med Annette V. Vestergaard. Kun hvis biomassemålingerne viser forskelle mellem behandlingerne, høstes forsøget med opgørelse af udbytte og kvalitet.

  KERNE/FRØ PRØVE: Hvis der gennemføres høst laver Teknologisk Institut NIT og videresender til Agrolab til analyse af kalium- og fosforanalyse.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Annette V.Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  15-03-2023Mængder af gødning slettet. Der skal gødskes efter norm. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk