Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091942323 Bekæmpelse af rajgræs i vinterhvede om efteråret Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 21-11-2022
Fordelingsdato: 06-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At finde effektive løsninger mod rajgræs om efteråret, som minimerer behovet for opfølgning om foråret med ALS-hæmmere.

BAGGRUND: Tidlig såning og øget forekomst af herbicidresistens hos især italiensk rajgræs gør bekæmpelsen af ukrudt stadig mere udfordrende. En høj effekt om efteråret med jord- og bladmidler, som har andre virkemekanismer end ALS-hæmmerne, er en vigtig del af strategien for kemisk bekæmpelse, hvor der endnu ikke er set resistens. Den kemiske bekæmpelse skal ses sammen med andre IPM tiltag som for eksempel såtid og falsk såbed.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøg må kun anlægges på arealer, hvor der i 2021 og 2022 har været konstateret problemer med italiensk rajgræs eller almindelig rajgræs (frø både oppe og nede i pløjelaget, hvis arealet pløjes). Der må ikke samtidig være store problemer med enårig rapgræs eller andre græsser. Umiddelbart inden sprøjtning tjekkes, at der er rajgræs under fremspiring. Hvis der ikke kan ses fremspirende rajgræs, må der findes et andet forsøgsareal.
Forsøget kan anlægges med eller uden forudgående pløjning, hvis der ikke pløjes, skal arealet være nedvisnet med glyphosat. Der foretages bedømmelser både efterår og forår, men forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt. Efter sidste bedømmelse kan parceller med rajgræs nedvisnes eller slås, så der ikke sker unødig frøkast i marken.

ANLÆGSDATA: Ingen specifikke krav


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der ikke foretages anden ukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen, dog kan hele forsøget behandles mod tokimbladet ukrudt om foråret. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Efter sidste optælling af aks foreslås det at nedvisne eller slå parceller med væsentlig forekomst af rajgræs, så der ikke sker opformering af rajgræsset.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
2Stadium 10 - 11
1,5 l Boxer
0,35 l Mateno Duo SC 600
3Stadium 10 - 11
0,75 l Boxer
0,5 l Mateno Duo SC 600
4Stadium 10 - 111,5 l Boxer
0,7 l Mateno Duo SC 600
5Stadium 10 - 11
1,5 l Boxer
0,1 l DFF
Stadium 11 - 12
6-7 dage efter behandlingen i st 10-11
1 l Adimax
0,5 l Renol
6Stadium 10 - 112 l Boxer
0,1 l DFF
Stadium 11 - 12
6-7 dage efter behandlingen i st 10-11
0,2 l Topik EC
0,5 l Renol
7Stadium 10 - 110,75 l Boxer
0,5 l Mateno Duo SC 600
Stadium 11 - 12
6-7 dage efter behandlingen i st 10-11
0,75 l Atlantis OD
8Stadium 10 - 112 l Boxer
0,1 l DFF
15-03-2023
Marts-april
0,4 l Topik EC
0,5 l Renol
9Stadium 11 - 12
0,35 l Mateno Duo SC 600
0,2 l Topik EC
0,5 l Renol
0,5 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Vandmængde omkring 200 l pr. ha

 • Led 2-8 behandles i afgrødens stadie 10-11, dvs. når kørespor i marken er synlige og ukrudtet er under fremspiring.
 • Led 5, 6 og 7 behandles igen 6-7 dage senere i stadie 11-12.
 • Led 9 behandles i stadie 11-12.
 • Led 8 behandles tidligt om foråret, når der er vækst i afgrøde og græsukrudt.

  Så vidt muligt udføres efterårsbehandlingerne i en periode med god jordfugtighed, men må ikke trækkes så længe at raj-græs får mere end et blad i afgrødens stadie 10-11.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 10, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 10 - 11, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P03Stadium 11 - 12, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  P0415-11-2022, November
  ForsøgPLANTEPRØVE-UDT. .
  af rajgræs, se vejledning nedenfor
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
  Hvede
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAJGRÆS planter/m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0515-03-2023, Før sprøjtning i forår
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret aktuelle arter.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAJGRÆS planter/m2.
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P06Stadium 31 - 32, 21-28 dage efter behandling i led 8
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
  En samlet bedømmelse af biomasse af tokimbladet ukrudt, samt de 4-6 vigtigste arter for sig. Opret aktuelle arter.
   
  ParcelRAJGRÆS biomasse, (visuelt bedømt).
  Opret aktuelle arter, hvis andet græsukrudt.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
   
  P07Stadium 65, når rajgræs er gennemskredet
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAGERRÆVEHALE aks/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ALM. aks/m2.
   
  ParcelBURRESNERRE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelKAMILLE % dækning af overflade, (afgrøde).
   
  ParcelVINDAKS frøbærende strå/m2.
   
  ParcelRAJGRÆS, ITAL. aks/m2.
   


  VEJLEDNING TIL PLANTEPRØVER: I november udtages rajgræsplanter til resistenstest i de ubehandlede forsøgsled. Rajgræsset skal være i stadie 14-24 og testes hos Bayer for metabolisk resistens.
  Bayer fremsender en kuvert til forsendelse af planteprøven samt vejledning til udtagning af prøven.
  Prøven skal udtages og forsendes om mandagen, så analysen kan ske på friskt plantemateriale samme uge.

  HØST: Forsøget høstes ikke

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-10-2022Har rettet så man selv kan godkende design lokalt (MATR)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Adimax GHS07 GHS08 GHS09
  Atlantis OD GHS09 GHS07
  Boxer GHS08 GHS07 GHS09
  DFF GHS09
  Mateno Duo SC 600 GHS09 GHS07 GHS08
  Renol GHS05
  Topik EC GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk