Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052282323 Rækkesprøjtning i engrapgræs. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-01-2023
Fordelingsdato: 26-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige strategier til bekæmpelse af græsukrudt om efteråret i engrapgræs med behandlinger mellem rækkerne.

BAGGRUND: Øgede krav til nedsat pesticidforbrug og stadig færre midler til rådighed samtidig med hele resistensproblematikken gør det nødvendig at se på andre muligheder end den traditionelle bredsprøjtning. En afskærmet behandling mellem rækkerne vil give mulighed for at anvende midler og doseringer der normalt ikke tåles af afgrøden. Samtidig nedsættes det behandlede areal.

FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges 1 forsøg i engrapgræs.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
1 l Mateno Duo SC 600
0,75 kg Roundup PowerMax
320-08-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,75 kg Roundup PowerMax
0,25 l DFF
420-08-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,75 kg Roundup PowerMax
01-11-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,5 l Kerb 400 SC
501-11-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
0,5 l Kerb 400 SC
601-11-2022
Afskærmet sprøjtning
Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
1 l Kerb 400 SC
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde 200 l pr. ha. og der anvendes alm. lowdriftdyse LD02 eller lignende med 110 graders sprede vinkel så dosering af middel bliver mindre tæt på afgrøden. Angivet dosering er udsprøjtet mængde i båndet under dysen.
 • Led 2 - 4 behandles omkring 20 august med afskærmet sprøjtning
 • Led 4 - 6 behandles omkring 1. november med med afskærmet sprøjtning
 • KEMIKALIER: Kemikalier leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-08-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2022, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1, 6
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0301-11-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 6
  ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P0415-03-2023, Forår ved begyndende vækst
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
  Se "Vejledning i bedømmelser"
   
  ParcelRAPGRÆS, ALM % dækning af jord.
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG % dækning af jord.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT % dækning af jord.
  De enkelte græsukrudtsarter oprettes for sig
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  HØST: Forsøget høstes/skårlægges inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  03-08-2022Forsøgsbehandlinger rettet efter aftale med KNJH. Enkeltforsøgs slettet og nedarvet igen. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  DFF GHS09
  Kerb 400 SC GHS09 GHS08
  Mateno Duo SC 600 GHS08 GHS07 GHS09
  Roundup PowerMaxIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk