Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052262323 Bekæmpelse af væselhale i rødsvingel. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-01-2023
Fordelingsdato: 05-08-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge mulighederne for en effektiv bekæmpelse af væselhale i rødsvingel med Mateno Duo 600 SC og midlets skånsomhed overfor afgrøden.

BAGGRUND: Væselhale er et alvorligt ukrudtsproblem i avlen af græsfrø, specielt rødsvingel. Tilstedeværelsen af frø af væselhale i frøvaren giver store fradrag i afregningen og dermed dårligere økonomi for avleren

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en rødsvingel mark, hvor væselhale er et problem.
Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.


ANLÆGSDATA: Der skal min. være 25-30 cm parcelgrænser mellem parcellerne og inden høst skal det være muligt at adskille parcellerne. Så vidt muligt ønskes forsøget anlagt i 2 eller 4 rækker.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

BEHANDLING I VÆKSTPERIODEN: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyrs angreb. Der må ikke weed-wipes på forsøgsarealet uden aftale med Kristian Juranich.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-20220,35 l Mateno Duo SC 600
320-08-20220,7 l Mateno Duo SC 600
415-09-20220,35 l Mateno Duo SC 600
515-09-20220,7 l Mateno Duo SC 600
620-08-20220,35 l Mateno Duo SC 600
15-09-20220,35 l Mateno Duo SC 600
720-08-20220,7 l Mateno Duo SC 600
15-09-20221 l Boxer
815-09-20220,35 l Mateno Duo SC 600
1 l Boxer
920-08-20220,35 l Mateno Duo SC 600
0,5 l Boxer
15-09-20220,35 l Mateno Duo SC 600
0,5 l Boxer
1020-08-20220,35 l Mateno Duo SC 600
1 l Boxer
15-09-20220,35 l Mateno Duo SC 600
1 l Boxer
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Vandmængde: 150-200 l/ha.
 • Led 2,3,6,7,9 og 10 behandles ca. 20. august.
 • Led 4,5,6,8,9 og 10 behandles ca. 20. september.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-09-2022, Før 1. behandling
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2022, Før 1. behandling
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelVÆSELHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  P0320-09-2022, Før 2. behandling
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10
  ParcelVÆSELHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P0401-04-2023, Forår ved begyndende vækst
  ParcelVÆSELHALE % dækning af jord.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De enkelte arter oprettes og bedømmes hver for sig
   
  ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
   
  P05Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til DLF (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  AGERRÆVEHALE, % i frø
  VÆSELHALE, % i frø
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til DLF (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst. Prøverne sendes til DLF-Trifolium.
  VAND, % i kerne/frø
  ledSPILD, FRØ kg/ha.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   


  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til en 10 l. spandfuld.
  Se "Instruktion for udtagning af prøver i frøgræsser"

  Bemærk prøverne sendes direkte til:
  DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  HØST: Det er vigtigt, at forsøget høstes inden afgrøden begynder at spilde, efter anvisning fra frøkonsulent.

  SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Boxer GHS07 GHS08 GHS09
  Mateno Duo SC 600 GHS07 GHS08 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk