Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
081042023 DEMO: Langtidseffekter ved pløjefri dyrkning 22. år Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 06-10-2023
Fordelingsdato: 09-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge den langvarige effekt af at reducere jordbearbejdningen på sandjord og at finde udbytteeffekten, når sandjorden løsnes med en pløjning hvert 2. år. Fra 2020 er planen udvidet til at indeholde led med direkte såning efter hhv. pløjet og reduceret jordbearbejdning.

BAGGRUND: Forsøget er en fortsættelse af det langvarige jordbearbejdningsforsøg, som startede i 2002, med 3 forsøgsled: Pløjning, reduceret jordbearbejdning og pløjning hvert 2. år. Forsøget blev anlagt som storparceller i 15 m. bredde med 3 gentagelser. Fra 2020 er parcellerne med kontinuerlig pløjning og reduceret jordbearbejdning opdelt i 2, for også at undersøge effekten af ingen jordbearbejdning på sandjord. Ved opdeling af parceller undersøges effekter af at gå direkte fra pløjning til direkte såning, i forhold til at gå fra reduceret jordbearbejdning til direkte såning, hvor jordstrukturen har ændret sig over tid.

FORSØGSBETINGELSER: Demonstrationen anlægges hvor forsøg 081042022 blev gennemført i 2022. Placering af høstparceller i det nye design er fastlagt af Teknologisk Institut i forhold til EM-38 kort. Alle høstparceller er registret med GPS i 2020, og er fastliggende i de kommende år. Afgrøden følger ejendommens sædskifte.Til høst 2023 er afgrøden vinterhvede.

ARBEJDSFORDELING:
 • Såning i led 1-3 foretages af landmanden
 • Såning i led 4 og 5 fortages af Maskinstation med maskine til direkte såning. Dette koordineres af landmanden
 • Udbringning af gylle med slæbeslanger foretages af Maskinstation
 • Høst og tilsyn med forsøget foretages af LFE 6.

 • ANLÆGSDATA: Forsøgsparcellernes placering markeres af LFE 6, med samme beliggenhed som i 2022.Høstparcelstørrelse oprettet under designfane er ikke korrekt, der skal ses bort fra denne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Høstparcel minimum 18m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Organiske gødningerGylle, svin MarkforsuringBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
 • Ukrudtsbekæmpelse: Behov for ukrudtsbekæmpelse vurderes af LFE 6 og gennemføres individuelt i de forskellige led
 • Sygdomme og skadedyr: Der foretages bekæmpelse efter behov.

  Om nødvendigt foretages forskellige behandlinger i leddene. Ved bekæmpelsesbehov af lus, (enten sommer eller i fremtidige efterår for at mindske risikoen for smitte med havrerødsot) anvendes Pirimor for at beskytte nytteinsekterne. Udførte behandlinger oprettes under forsøgsbehandlinger i PC-Markforsøg

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Jordbearbejdning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  115-09-2022
  Behandling siden 2002: Konventionelt dyrket med pløjning
  PløjningPløjedybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  215-09-2022
  Før såning
  l Roundup XL
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkningHarvningHarvedybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  315-09-2022
  Pløjning hvert andet år, ingen pløjning efterår 2022
  HarvningHarvedybde
  VinterhvedeUdsædsmængde
  415-09-2022
  Før såning
  l Roundup XL
  20-09-2022
  Behandling siden 2002: Pløjning. Fra 2020: Direkte såning.
  Direkte-såning
  VinterhvedeUdsædsmængde
  515-09-2022
  Før såning
  l Roundup XL
  15-09-2022
  Behandling siden 2002: Pløjefri dyrkning. Fra 2020: Direkte såning.
  Direkte-såning
  VinterhvedeUdsædsmængde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:

  Der skal under alle omstændigheder anvendes glyphosat inden såning af upløjede led.

  SÅNING VINTERHVEDE 2022
 • Led 1 pløjes og jorden pakkes inden såning.
 • Led 2 og 3 harves inden såning.
 • Led 4 og 5 etableres med direkte såning, og der tilstræbes en lidt øverlig sådybde på ca. 2-3 cm. Øget udsædsmængde på +10 %

  Sorten skal registreres under grundoplysninger og udsædsmængden for hvert led noteres under forsøgsbehandlinger.

  UDBRINGNING AF GYLLE

  Gylle udbringes med slæbeslager i alle parceller. Gyllen udbringes af maskinstation.

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0110-10-2022, Medio oktober
  Alle målinger i P01 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelJORDPRØVE-UDT. til EurofinsAgroTesting.
  0-25 cm. Prøvestørrelse 4 liter til analyse af 1. Fertilization manager/gødningskompas, 2. Soil Life Monitor (jordlivsanalyse – fedtsyrer) og 3. Carbon tjek (fraktioneret efter omsætning).
  *1,
  P02Stadium 11 - 13, Efter fremspiring
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Måleflade: ca. 1/2 m2. Måleflade og optalte planter indberettes.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P03Stadium 25 - 29, Forår 2023
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Arterne tælles for sig. Tælleflade 1/4 m2
   
  ParcelKVIK planter/m2.
   
  P04Stadium 50, Ved skridning
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 89, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg.
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  JORDPRØVER: Udtages på parcelniveau med pælespade eller lignende i 0-25 cm dybde. Prøvestørrelse 4 liter (minimum 16 stik). Følgeseddel fra NFTS kan anvendes, dog skal der tilføjes DR468, Gødningskompas, DR750, Soil Life Monitor, Mark og ?????, Carbon Check på følgesedlen.

  SVAMPESYGDOMME: Forsøget tilses jævnligt. Hvis der konstateres en synlig forskel i angreb af svampesygdomme på afgrøden bedømmes % dækning af den aktuelle svampesygdom på parcelniveau. Der kan oprettes flere/andre måletider efter behov.

  UKRUDT: Der kan oprettes flere måleparametrer, alt efter hvad der er aktuelt.

  HØST: Der bestemmes udbytte i de enkelte parceller.

  Under grundbehandling indberettes, hvad der sker med halmen (snittes, nedmuldes, fjernes eller andet).

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Janne Aalborg Nielsen: 40 34 90 51eller på mail: jaan@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  29-09-2022Tilføjet P01 med jordprøver til Eurofins på parcelniveau (HJB)
  30-09-2022Ændret projektnummer fra 4580 til 8512 (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Roundup XL GHS09

  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk