Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
052402123 Ukrudtsbekæmpelse i engrapgræsr. DLF Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-03-2023
Fordelingsdato: 26-07-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige strategier til ukrudtsbekæmpelse i engrapgræs som var udlagt hvidkløver.

BAGGRUND: Antallet af ukrudtsmidler, der er godkendt til brug i vårbyg med udlæg af hvidkløver og engrapgræs, er blevet færre. For fortsat at sikre der er tilstrækkelig med midler til anvendelse i denne afgrødetype er det nødvendigt at undersøge forskellige midler og strategiers muligheder for anvendelse og undersøge effekten og skaden i engrapgræs

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal anlægges hvor 052402122 ligger. Dvs. i den nuværende engrapgræs mark, hvor engrapgræs er udlagt sammen med hvidkløver i 2021.

Det er vigtigt, at sortsnavnet indberettes i PC markforsøg straks efter forsøget er afsat.

ANLÆGSDATA: Forsøget afsættes ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen beh. dette år
2Ingen beh. dette år
3Ingen beh. dette år
4Ingen beh. dette år
5Ingen beh. dette år
6Ingen beh. dette år
7Ingen beh. dette år
8Ingen beh. dette år
9Ingen beh. dette år
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-10-2022
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
af engrapgræs. Se tekstafsnit: HERBICISKADER
 
ParcelKAMILLE % dækning af jord.
 
ParcelFUGLEGRÆS % dækning af jord.
 
ParcelAGERSTEDMODER % dækning af jord.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af overflade, (afgrøde).
Samlet bedømmelse af græsukrudt
 
P0223-06-2023, 4 dage før høst
ParcelPLANTEBESTAND græs, karakter 0-10, 0=ingen græs, 10=tæt græsbestand.
 
ParcelRAPGRÆS, ALM. planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelSTÆNGELDANNELSE karakter 0-10, 0=ingen stængeldan., 10=100% stængeldan..
 


INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering.
Følgende forhold beskrives i notat:
ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 87 40 51 06 / 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk