Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050602323 Behandling af hvidkløver med en nitrifikationshæmmer før omlægning til vinterhvede Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-08-2022
Fordelingsdato: 22-07-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse hvordan behandling med nitrifikationshæmmer af hvidkløver (høstet til frø) påvirker udbytte, kvælstofudnyttelse og risikoen for udvaskning af kvælstof ved efterfølgende dyrkning af vinterhvede.


BAGGRUND: Hvidkløver dyrkes almindeligvis i sædskifte med vinterhvede. Hvidkløver opbygger en stor pulje af kvælstof, som frigives hurtigt, når denne omlægges. Foreløbige forsøg tyder på, at behandling af kløvergræsset med en nitrifikationsinhibitor øger udbyttet, kvælstofudnyttelsen i en efterfølgende majsafgrøde samt mindsker risikoen for udvaskning af kvælstof og emissionen af lattergas. Dette forsøg skal belyse om dette også gør sig gældende for vinterhvede efter hvidkløver til frø.


FORSØGSBETINGELSER: Anlægges efter høst af hvidkløver til frø. Udover forsøgsbehandlingerne skal vinterhveden behandles som omgivende mark.


ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på én række med parcelbredde på mindst 4,5 m. Der placeres 2 sugeceller pr. parcel. Slangerne fra sugecellerne trækkes under pløjelaget ud til et læhegn el. lign., hvor der placeres et skab/stander, hvor aftapningen af vandprøverne foregår.


DESIGN DATA: Split-Block, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: Split-Block. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning, Vizura og gødskning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
220-08-2022
Udsprøjtning af Vizura
2 l Vizura
320-08-2022
Udsprøjtning af Instinct
1,7 l Instinct


Faktor 2:
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-09-2022
Tidlig såning
200 Spiredygt. kerner/m2Vinterhvede
B23-09-2022
Normal såning
350 Spiredygt. kerner/m2Vinterhvede
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Udsprøjtning af Vizura og Instinct før pløjning. Anvend 150 l.vand/ha.
Led A2 og B2 behandles med 2 liter Vizura pr. ha.
Led A3 og B3 behandles med 1,7 liter Instinct pr. ha.
Hele forsøget pløjes på en gang. Faktor A tilstræbes sået d.1. september med 200 spiredygtige kerner/m2 og faktor B ca. 3 uger senere med 350 spiredygtige kerner/m2.

Efter høst af vinterhvede sås der 10 kg. olieræddike i hele forsøget

UDSÆD: Vinterhvede skaffes lokalt
Olierædikke leveres af Teknologisk Institut

GØDNING: Gødning skaffes lokalt

KEMIKALIER: Vizura og Instinct leveres af Teknologisk Institut
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-08-2022, Lige før såning
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Se tekstafsnig: JORDPRØVER
KT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
FINSAND, % i jord 0-25 cm
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
 
P0205-10-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0319-10-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
N-MIN, 0 -25 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0402-11-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0516-11-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0630-11-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0714-12-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0804-01-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0918-01-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1001-02-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1115-02-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
N-MIN, 0 -25 cm dybde
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 25-50 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 50-75 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
ledJORDPRØVE-UDT. N-min 75-100,AgroLab(plast).
Se tekstafsnit: GRAVEFORESPØRGSEL og JORDPRØVER.
N-MIN, 75-100 cm dybde
NH4-N, ppm i jord 75-100 cm
NO3-N, ppm i jord 75-100 cm
TØRSTOF, % i jord 75-100 cm
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1201-03-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1315-03-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1429-03-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1512-04-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1626-04-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1710-05-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1831-05-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P1921-06-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2012-07-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P2102-08-2023
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P22Stadium 89, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel.
HL-VÆGT, kg
GLUTEN14, %
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVER: Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til. Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer: Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer. Ved spørgsmål kontaktes Kristian Juranich, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel, se adresse nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

JORDPRØVER: Prøve størrelser 300-400 gr.
N-min prøver nedsfyses straks og skal sendes frosset

Der må IKKE tages jordprøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller. For placering af slanger, se det udsendte dokument: Placering af sugeceller og kobling til prøveudtagningsskabe. Placeringen af sugecellerne kan ses i rapporten ”Etablering af forsøgsarealer med sugeceller”, Se "Etablering af forsøgsarealer med sugeceller til måling af nitratudvaskning"

N-min prøver i efteråret bør udtages inden der sker afdræning fra rodzonen. Ved udsigt til overskudsnedbør og tidlig afdræning fra rodzonen kan prøvetagningstidspunktet fremrykkes 1-2 uger.

KERNE/FRØ PRØVE: Der udtages ca. 250 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver ledprøver og bestemmer gluten, renhed, vand, stivelse, råprotein og hl-vægt i alle led.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Vejret ved forsøgsbehandlinger
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GROVFODER Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 56 eller på mail: knjh@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk