Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050352323 Tidlig Kerb i alm. rajgræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-01-2023
Fordelingsdato: 13-07-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt og skånsomhed af forskellige doseringer af Kerb i alm. rajgræs

BAGGRUND: Kerb er en resistensbryder og samtidig effektiv overfor en lang række problemukrudtsarter i frøgræs. Afgrøden tåler dog Kerb i begrænsede doseringer.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i alm rajgræs til frø i Trekantsområdet.
1 forsøg skal anlægges i fodertype og 1 i diploid plænetype

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 30m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden græsukrudtsbekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Forsøgsarealet skal renholdes for bredbladet ukrudt, svampe og skadedyr. Der gødskes og vækstreguleres som omgivende mark. Der må i forsøget behandles mod spildkorn

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudtsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
201-11-2022
0,1 l Kerb 400 SCBredsprøjtning
301-11-20220,12 l Kerb 400 SCBredsprøjtning
401-11-2022
0,15 l Kerb 400 SCBredsprøjtning
501-11-20220,2 l Kerb 400 SCBredsprøjtning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle led behandles omkring 1. november. Der anvendes 150-200 l. vand/ha.
Alle behandlinger er bredspøjtning.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-11-2022, Før 1. behandling
Alle målinger i P01 udføres kun i led: 1
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
 
ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
 
P0229-11-2022, 28 dage efter 1. sprøjtning
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
Se tekstafsnit: HERBICIDSKADER
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
 
P0324-03-2022, Ultimo marts
ParcelHERBICIDSKADE karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen skade, 10=alle planter døde.
Se tekstafsnit: HERBICIDSKADER
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
 
P04Stadium 89, Høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
RENHED, % i råvare ved maskinrensning
RENT FRØ, % i maskinrenset vare
ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
 


HERBICISKADER Karakter 0-10: Det bedømmes, hvorvidt den samlede mængde af biomasse, blade og stængler med mere er reduceret i forhold til ubehandlet. 0 = ingen skade, 10 = total skade

KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
Se Vejledning

Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos: DLF
Højerupvej 31
4660 Store Heddinge.

Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

SPILD: En præcis opgørelse af spildet er meget vigtig for tolkningen af resultaterne. Derfor er det af stor betydning, at spildet opgøres så præcist som overhovedet muligt, og der bruges den nødvendige tid på arbejdet. Anvend mappen "Værktøj til bedømmelser af spild i frøgræsmarker" eller Se "Instruktion for opgørelse af spild i forsøg"

HØST: Forsøget høstes/skårlægges inden afgrøden begynder at drysse efter anvisning fra frøkonsulent.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING, URKUDT: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Afgrødetæthed
- Fordeling af ukrudtsbestanden
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – FRØGRÆS Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Kerb 400 SC GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk