Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
050702223 Test af såmaskiner til etablering af frø - HØSTÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-01-2023
Fordelingsdato: 13-07-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse forskellige såmaskiners evne til at så småfrøet græsudlæg til frø

BAGGRUND: Et helt generelt problem i frøavlen, er unøjagtighed i etablering af udlæg. På maskinsiden ytrer mange frøavlere, at de er utilfredse med fordeling og nøjagtighed med de løsninger, der anvendes i dag. De fleste frøavlere anvender en frøsåkasse med separat udmader til frøgræsudsæden. Nøjagtigheden af doseringen fra frøsåkassen og dennes fordelerhoved, er af meget varierende kvalitet. Dette kan medføre ujævn dosering både i længde- og bredderetningen.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i "storparceller"og vil bestå af et 3 led og 4 gentagelser. Forsøget er skal forsøgsmæssigt høstes i 2023.

ARBEJDSFORDELING:
 • LFE genfinder forsøget med GPS
 • LFE står for registrering og høst

 • ANLÆGSDATA: Udlægget såer ud i en dækafgrøde, med dobbelt rækkeafstand, og udlægget placeret midt imellem kornrækkerne.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningUdsædsmængdeBåde mark og forsøg
  Så-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Gødskning, Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Såmaskine
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Amazone Cirrus – 12,5 cmIngen beh. dette år
  2Lemken Compact-Solitair 12,5 cm.Ingen beh. dette år
  3Kverneland U-Drill Plus – 12,5 cmIngen beh. dette år
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  KEMIKALIER: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2023
  ParcelAFGRØDENS TILSTAND karakter 0-10.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P02Ved blomstring
  ParcelFRØSÆTNING karakter 0-10 på afgrøde, 0=ingen frø, 10=god ensartet frøsætning.
   
  P03Stadium 89, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 2 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.Se tekstafsnit KERNE-FRØ PRØVE
  RAPGRÆS, ALM., % i frø
  RAPGRÆS, ENÅRIG, % i frø
  RENHED, % i råvare ved maskinrensning
  RENT FRØ, % i maskinrenset vare
  ledKERNE/FRØ-PRØVE2 til Koldkærgård (plastpose).
  Prøvestørrelse: 0,1 kg frø pr. led. Der udtages delprøver fra hver parcel. Hvis prøverne er våde, SKAL prøverne sendes STRAKS efter høst.
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KERNE/FRØ PRØVE: Prøve til RENHED og RENT FRØ udtages således, at der ca er 2 kg frø pr led, hvilket svarer til 1 spandfuld.
  Se Vejledning

  Teknologisk Institut måler vand% og videresender prøverne til analyse hos: DLF
  Højerupvej 31
  4660 Store Heddinge.

  Hvis prøverne er meget våde må de ikke sendes fredag da de kan risikere at ligge varmt weekenden over og dermed blive ødelagt.
  Sørg i stedet for at prøverne i lærredsposer ligger et sted med god kølig luft og ikke i "stoppede" poser .

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Kristian Juranich: 23 11 14 59, mail: knjh@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk