Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080142323 Test af så-dybde og udsædsmængder i CA Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-01-2023
Fordelingsdato: 03-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: Belysning af optimal sådybde og udsædsmængde til såning uden foregående jordbearbejdning (i CA-dyrkningssystemer). Forsøget er etårigt.

BAGGRUND: Ubearbejdet jord er koldere om foråret end pløjet jord. Det betyder at afgrøden oftest har en langsommere vækststart og at den langsommere start påvirker væksten i lang tid. Idet CA-jorden er fast, placeres kernerne på fast bund og teorien er af der ikke er behov for at så lige så dybt som i det pløjede system, når blot kernerne bliver dækket. Samtidig opleves det tit, at vårbyg sået i CA-dyrkningssystem har ringere buskning. Vi vil gerne undersøge om en øget udsædsmængde kan kompensere herfor og om forskellig sådybde og udsædsmængde påvirker udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgsarealer findes i tæt samarbejde med Henning Sjørslev Lyngvig, SEGES et ved VKST, Ringsted på lerjord og et ved Ytteborg, Syd på sandjord. Arealerne tilstræbes beliggende på landbrug, der har været etableret direkte (uden forudgående harvning) i 2-3 år. Afgrøden er vårbyg til høst 2023.

ARBEJDSFORDELING:
 • LFE finder forsøgsvært og afsætter forsøgsarealer
 • LFE forestår plantetælling og opgørelse af sådybde, buskning efter fremspiring, høst og opgørelse af udbytte og kvalitetsparametre, samt opgørelse af fremspiring af græsukrudt foråret.
 • SEGES (HSL/Henning Sjørslev: 9117 7620) er kontaktperson i forhold til såtidspunkt og praktisk udførsel. HSL deltager på selve sådagen.
 • SEGES (HSL) er kontaktperson i forhold til den praktiske udførsel af forsøget.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med parceller på ca. 6 m*20 m. Parcelbredderne tilpasses såmaskinen.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 120m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerNPK 21-3-10 m Mg S B, KemiraKun forsøg429 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark. Alle behandlinger registreres under grundbehandlinger.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Kvælstof
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  101-04-2023
  220 Planter/m2Direkte-såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Placeret
  201-04-2023
  290 Planter/m2Direkte-såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Placeret
  301-04-2023
  360 Planter/m2Direkte-såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Placeret
  401-04-2023
  430 Planter/m2Direkte-såning
  50 kg N185 kg NS 27-4
  Placeret


  Faktor 2:
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  A01-04-2023

  Ved såning
  2 cm Sådybde
  B01-04-2023

  Ved såning
  4 cm Sådybde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der tilføres i alle parceller 60 kg N/ha, placeret ved såning. Herefter bredspredes 80 kg N/ha i 21-3-10. Udsædsmængden beregnes for hvert led ud fra ønsket plantetal og TKV:

  Udsædsmængde (kg pr. ha) = Plantetal/m2 × TKV/spireevne i %. (Regn evt. med en spiringsprocent på 90 %)

  TKV og anvendt spireprocent indberettes i et notat


  Faktor 1
  • I led 1 udsås vårbyg svarende til 220 planter/m2 pr. ha
  • I led 2 udsås vårbyg svarende til 290 planter/m2 pr. ha
  • I led 3 udsås vårbyg svarende til 360 planter/m2 pr. ha
  • I led 4 udsås vårbyg svarende til 430 planter/m2 pr. ha

  Faktor 2
  • I led A er sådybden 1-2 cm. Det er vigtigt at kernerne er dækket.
  • I led B er sådybden 3-4 cm

  UDSÆD: Skaffes lokalt
  GØDNING: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2023, Ved anlæg
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  KT, 0 -25 cm dybde
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  MGT, 0 -25 cm dybde
  P02Stadium 11 - 12
  ParcelFREMSPIRET planter/m2, optælles på 2 x 1 m række.
   
  ParcelSÅDYBDE cm.
  Sådybde måles min. 5 steder på tværs i parcel. Data indberettes i Excelark.
   
  P03Stadium 30 - 31
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelSIDESKUD /plante.
  Se tekstafsnit OPTÆLLING AF SIDESKUD
   
  P04Stadium 39 - 59, Ved skridning
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  P05Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD %, (0-100 %).
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Der tælles i 1/4 m2 pr. parcel. De dominerende arter listes i et notat.
   
  P06Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til KKG.
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  1000 KORNSVÆGT, g
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  OPTÆLLING AF SIDESKUD: I foråret ved begyndende vækst skal der optælles sideskud pr. plante. Der rykkes 20 hele planter op, tilfældigt fordelt i hver parcel og antal af sideskud bestemmes. Døde skud og skud der vurderes til ikke at kunne udvikle sig til aksbærende skud tælles ikke med. I NFTS indberettes 20 i målefladen samt det totale antal skud, så beregnes skud/plante af NFTS.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes ikke.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  27-01-2023Gødningsmængder er rettet. Der placeres 50 kg N i NS 27-4 ved såning og bredspredes 429 kg NPK 21-3-10. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk