Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
051052323 Vinterrapssorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-08-2023
Fordelingsdato: 16-08-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 16 (VKST Holeby), LFE 18 (Teknologisk Institut), LFE 33 (Nordic Seed Skive) og LFE 44 (Tystoftefonden).

  FORSØGSBETINGELSER: Forsøget skal være omgivet af vinterraps. Rapsforsøg må ikke anlægges på ejendomme eller arealer i samdrift, hvor der avles raps til certificeret udsæd.
  Forsøget SKAL placeres i samme mark som forsøg efter plan 051072323.
  Yderligere anbefalinger til forsøgsarealet:
 • Der tilstræbes 8 år mellem rapsafgrøder.
 • Faste værter, med aftale om håndtering af spildfrø efter høst.
 • Hver 10. parcel markeres med gul pind med angivelse af parcelnummer.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE18.
 • Parceladskillelse og en eventuelt efterfølgende skårlægning ved LFE 18 udføres af Teknologisk Institut.

 • ANLÆGSDATA: Parcelfordeling tilsendes til LFE 16 (VKST Holeby) og LFE 18 (Teknologisk Institut) fra Teknologisk Institut.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 12m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  Gødningsstrategi
 • Forsøgsarealet skal være velforsynet med P, K, Mg og andre næringsstoffer.
 • Som udgangspunkt ingen husdyrgødning til forsøgene, evt. mindre mængde gylle før såning om efteråret, ingen husdyrgødning om foråret.
 • 30-40 kg S/ha i de første to forårs tildelinger.
 • Kvælstofmængde svarende til den gældende kvælstofnorm for jordtypen. Der gødes med 40-50 kg kvælstof ved såning.
  Resten tildeles på følgende måde:
 • Svagt udviklet afgrøde: 80 kg N/ha ved begyndende vækst og resten af mængden medio april.
 • Kraftig udviklet afgrøde: 50 kg N/ha ved begyndende vækst, resterende mængde minus 40 kg N/ha medio april og lige før eller ved begyndende blomstring tildeles 40 kg N/ha.

  Skadedyr: Alle forsøg SKAL sprøjtes ved angreb af rapsjordlopper, eller andre skadedyr, med et godkendt pyrethroid. Frøene er ikke behandlet med insekticider, og da der forventes en del rapsjordlopper anbefales en sprøjtning i 2-3 løvbladsstadiet og igen 2-3 uger senere.

  Ukrudt: Der skal udføres en effektiv ukrudtsbekæmpelse. Der behandles efter behov. I st. 16 behandles med 0,4 l/ha Belkar for at bekæmpe kamille med mere om efteråret.

  Svampebekæmpelse:
  Ingen generel anbefaling om fungicidsprøjtning i udbytteforsøgene.
  Lokal option: Sprøjtning omkring blomstring, dog maks. 0,45 Orius plus 0,35 l Amistar

  Vækstregulering:
  Efterår: Der vækstreguleres ikke generelt. Hvis det vurderes, at der er et stort behov f.eks. grundet tidlig såning, så kan der vækstreguleres efter aftale med Jon Birger Pedersen
  Forår: Der må ikke vækstreguleres.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  PT302
  2Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  PT302
  3Stadium 00Blanding vin-rapDK Expansion
  Hitaly
  LG Aviron
  PT302
  4Stadium 00Resort
  5Stadium 00V367OL
  6Stadium 00DK Expansion
  7Stadium 00LG Aviron
  8Stadium 00Haugustina
  9Stadium 00DK Exsteel
  10Stadium 00PT299
  11Stadium 00PT302
  12Stadium 00Vinterraps sort
  13Stadium 00KWS Heikos
  14Stadium 00Hodysse
  15Stadium 00DK Exlevel
  16Stadium 00LG Austin
  17Stadium 00LG Auckland
  18Stadium 00Murray
  19Stadium 00Vegas
  20Stadium 00Turing
  21Stadium 00SY Alibeat
  22Stadium 00Helypse
  23Stadium 00Manhattan
  24Stadium 00LG Scorpion
  25Stadium 00Attica
  26Stadium 00DK Expectation
  27Stadium 00Anton
  28Stadium 00PT312
  29Stadium 00PT314
  30Stadium 00PT315
  31Stadium 00Zoe
  32Stadium 00Zidane
  33Stadium 00Duffy
  34Stadium 00Cratos
  35Stadium 00Credo
  36Stadium 00LG Academic
  37Stadium 00LG Adeline
  38Stadium 00Hanagram
  39Stadium 00Hastury
  40Stadium 00Harvard
  41Stadium 00Croissant
  42Stadium 00LG Atlas
  43Stadium 00DK Exbury
  44Stadium 00DK Placid
  45Stadium 00DK Expose
  46Stadium 00Erwan
  47Stadium 00Eriksen
  48Stadium 004105A112-01
  49Stadium 004106A162-01
  50Stadium 004106A142-01
  51Stadium 004107A140-01
  52Stadium 00SY Alinetta
  53Stadium 00BNG2489
  54Stadium 00RGT Eruzzen
  55Stadium 00RGT Feruzzi
  56Stadium 00Ceos
  57Stadium 00Bizet
  58Stadium 00HRG2912
  59Stadium 00Shiraz
  60Stadium 00V 400 OL
  61Stadium 00Tesla
  62Stadium 00Creature
  63Stadium 00DMH541
  64Stadium 00DMH580
  65Stadium 00DMH585
  66Stadium 00Andor
  67Stadium 00Tartu
  68Stadium 00Crevit
  69Stadium 00RAP21301W11
  70Stadium 00Hawking
  71Stadium 00Cipressa
  72Stadium 00KWS Vamos
  73Stadium 00KWS Nautilos
  74Stadium 00KWS Ektos
  75Stadium 00H9195241
  76Stadium 00H9170214
  77Stadium 00Hinsta
  78Stadium 00Hallvina
  79Stadium 00LG Aphrodite
  80Stadium 00LE21/446
  81Stadium 00LE21/447
  82Stadium 00LE21/451
  83Stadium 00LE21/453
  84Stadium 00Cirrus
  85Stadium 00DK Pledge
  86Stadium 00DK Plasma
  87Stadium 00Drifter
  88Stadium 00DK Excentric
  89Stadium 00CWH505
  90Stadium 00Archivar
  91Stadium 00LG Armada
  92Stadium 00KWS Mikados
  93Stadium 00DK Exsun
  94Stadium 004105B004-01
  95Stadium 004105B016-01
  96Stadium 004105B018-01
  97Stadium 004105B021-01
  98Stadium 00RNX223243
  99Stadium 004105B029-01
  100Stadium 004105C039-01
  101Stadium 00HRI1810
  102Stadium 00HRG2626
  103Stadium 00HRI1279
  104Stadium 00HRI1314
  105Stadium 00HRI1272
  106Stadium 00Vi-raps kasseret
  107Stadium 00H9206012
  108Stadium 00Vi-raps kasseret
  109Stadium 00BNI2139
  110Stadium 00H9206014
  111Stadium 00MH 20ND241
  112Stadium 00MH 20ND376
  113Stadium 00MH 20ND1039
  114Stadium 00MH 20ND1077
  115Stadium 00MH 20NG076
  116Stadium 00MH 20OQ376
  117Stadium 00CWH596
  118Stadium 00CWH600
  119Stadium 00CWH603
  120Stadium 00CWH608
  121Stadium 00DMH591
  122Stadium 00DMH607
  123Stadium 00DMH609
  124Stadium 00Tenzing
  125Stadium 00Crusoe
  126Stadium 00MDS85
  127Stadium 00Top 14
  128Stadium 00Maverick
  129Stadium 00RAP22329W
  130Stadium 00NPZ22328W
  131Stadium 00NPZ22315W
  132Stadium 00RAP22318W
  133Stadium 00RAP22330W
  134Stadium 00NPZ22333W
  135Stadium 00WRH 675
  136Stadium 00WRH 662
  137Stadium 00RAP 647
  138Stadium 00MDS 82
  139Stadium 00LE22/474
  140Stadium 00LE22/460
  141Stadium 00LE22/475
  142Stadium 00LE22/469
  143Stadium 00LE22/473
  144Stadium 00LE22/472
  145Stadium 00LE22/476
  146Stadium 00RGT Paradizze
  147Stadium 00Janosh
  148Stadium 00DK Exaura
  149Stadium 00Crossfit
  150Stadium 00Kombia
  151Stadium 00Bachus
  152Stadium 00RNX223356
  153Stadium 00RNX213331
  154Stadium 00RNX223353
  155Stadium 00RNX223040
  156Stadium 00WRH 641
  157Stadium 00WRH 640
  158Stadium 00WRH 648
  159Stadium 00DK Exigent
  160Stadium 00DMH561
  161Stadium 00KWS Lauros
  162Stadium 00RGT Ozzone
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Sådybde: 1-3 cm.
  Hvis der er risiko for snegleangreb holdes jorden sort ved gentagne harvninger fra høst til rapssåning.

  UDSÆD: Det anbefales at så 45 spiredygtige frø/m2 i alle led.
  Ubejdset udsæd leveres udvejet fra Teknologisk Institut til LFE 16 og 18. Tystoftefonden leverer udsæd til LFE 33 og 44.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Ved fremspiring
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelFREMSPIRING dato for.
   
  P03Stadium 13, Ca. d. 20/9-2022 - Udføres kun ved VKST Holeby (001) og Teknologisk institut (002)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0403-10-2022, Efterår
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelSTRÆKNING AF STÆNGEL karakter1-9, 1=ingen strækning, 9=kraftig strækning.
   
  P0511-10-2022, 3 uger efter 1. droneflyvning - Udføres kun ved VKST Holeby (001) og Teknologisk institut (002)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0601-11-2022, 3 uger efter 2. droneflyvning - Udføres kun ved VKST Holeby (001) og Teknologisk institut (002)
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0701-03-2023, Forår ved begyndende vækst
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P08Stadium 61, Ved begyndende blomstring
  Alle målinger i P08 udføres kun i gentagelse: 2
  ParcelBLOMSTR.BEGYNDT dato for.
   
  P09Stadium 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelSKULPESVAMP % dækning på skulper.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % planter m.
   
  ParcelLYS BLADPLET % dækning på blade.
   
  P10Stadium 75, 14 dage efter afblomstring
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P11Stadium 85, Før skårlægning/direkte høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P12Stadium 89, Efter skårlægning/direkte høst
  ParcelKNOLDBÆGERSVAMP % planter m.
   
  ParcelKNÆKKEDE PLANTER % planter med.
   
  ParcelNØDMODNING % planter med.
   
  P13Stadium 90, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 350 g pr. parcel. Se tekstafsnit ANALYSER.
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD, FRØ kg/ha.
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI i løbe nr. 001 (VKST Holeby), 002 (Teknologisk Institut)

  ANALYSER: Der udtages en prøve à 350 g pr. parcel ved høst. Parcelprøver mærkes entydigt med høstlabels, der indeholder lednummer, gentagelse og forsøgsnummer. LFE 16 (VKST Holeby) sender alle prøver til Koldkærgård til NIT-analyse med mindre andet bliver aftalt med Tystoftefonden i løbet af vækstsæson. LFE 33 (Nordic Seed Skive) analyserer prøverne for NIT-parameter og sender prøverne til Tystoftefonden. Efter NIT-analysen videresender Teknologisk Institut alle prøver (inkl. B-sorter) fra LFE 16 (VKST Holeby) og 18 (Teknologisk Institut) til Tystoftefonden.

  PARCELADSKILLELSE OG HØST:
  Alle parcelgrænser holdes fri for ukrudt og spildplanter af raps. Der kan evt. radrenses over værnerækkerne, dog må der ikke anvendes Round-up til ukrudtsbekæmpelsen i parcelgrænsen mellem netto- og bruttoparcellen.
  Ca. 10 dage efter afsluttende blomstring gås eller køres parcelgrænser igennem uden at pakke. Dette sikrer at planterne filtrer mindre sammen mellem parcellerne.

  Metoden, der anvendes til pakning, skårlægning og høst vurderes lokalt i relation til et forventet høsttidspunkt. Det er afgørende, at planterne i parcellerne ikke skades på et for tidligt tidspunkt. Følgende metoder kan overvejes:
  1. Ét par dage før skårlægningstidspunktet, adskilles og pakkes uden at stængler knækker. Det er vigtigt, at der bliver stråskilt og pakket i samme retning, som rapsen hælder, typisk fra vest mod øst. Parcellerne skårlægges modsat køreretning fra adskillelse og pakning, dvs. med toppen først ind i maskinen. Bemærk: Mulighed for tilt af maskinen for at sikre, at afgrøden kan komme igennem skårlæggeren, alternativt fjernes pakkevalserne. Ved skårlægning skal der også sikres et flow i afgrøden, ellers kan plantemassen stuve op i maskinen eller afslutning af parcellen vanskeliggøres.
  Afgrøden høstes i samme retning som skårlægningen, dvs. med toppen først ind i mejetærskeren.
  Umodne stængler (høj stub) kan forsinke og vanskeliggøre høsten.
  2. Evt. nedvisning med Round-up uden skårlægning. Kort før pakning sprøjtes forsøget med Round-up, når de første frø er brune. Brug stor vandmængde for at trænge så langt ned i afgrøden med Round-up som muligt. 3 til 4 dage efter sprøjtning pakkes parcellerne på samme måde som beskrevet under metode 1. Parcellerne kan høstes efter 10 til 14 dage. Forsøget høstes modsat pakkeretningen, dvs. med toppen først i maskinen.
  3. Ved ringe tendens til lejesæd kan man kan evt. nøjes med at pakke værnene og høste parcellerne direkte. Dette kræver at skærebordets vinde/rigle kan hæves højt over parcellen for at sikre, at toppen af planterne ikke tærskes før den er ved indføringen til cylinderen.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON - OLIEFRØ OG BÆLGSÆD: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  30-08-2022Droneflyvninger påført planen til udførsel i lbnr. 001 og 002
  09-06-2023Led 12 er ændret til "Vinterraps sort" da udsået sort ikke var ren (tep)
  23-08-2023Led 106 og 108 er udlukket fra sortinfo pga. dårlig udsæds kvalitet (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk