Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011542323 Vinterhvedesorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-09-2023
Fordelingsdato: 17-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold, med og uden bekæmpelse af svampesygdomme.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A+ og B sorter.
 • B sorter, er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
 • A+ sorter, er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte, og samtidig er tilmeldt Landsforsøgene. A afprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Syd), LFE 11 (Landbosyd), LFE 15 (VKST Ringsted), LFE 16 (VKST Holeby), og LFE 18 (Teknologisk Institut).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  ARBEJDSFORDELING:
  Teknologisk Institut sår forsøget hos LFE 11 og LFE 18.

  ANLÆGSDATA: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,2-0,4 l Cuadro NT eller 0,5 l Medax Top + 0,5-0,75 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  - Er der anvendt Cuadro NT ved første behandling anvendes 0,4-0,5 l Medax Top + 0,-0,5 l Ammoniumsulfat
  - Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,4 l Cuadro NT.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles.

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Der må IKKE foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen.
 • Bladlus skal bekæmpes om efteråret i vækststadie 13-14 for at undgå smitte med havrerødsot. Behandlingen skal gentages ca. 14 dage senere. Hvis forsøget er sået efter d. 25. september er én behandling i vækststadie 13-14 tilstrækkeligt. Andre skadedyr bekæmpes efter behov. Der skal foretages bekæmpelse af hvedegalmyg i vækststadie 43-61 hvis fangsten i feromonfælder overskrider skadetærsklen i området. Andre skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.


 • GØDNING: Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud. P og K tildeles efter behov.
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  KWS Extase
  Pondus
  RGT Stokes
  2Stadium 00Informer
  3Stadium 00Graham
  4Stadium 00KWS Extase
  5Stadium 00Kvium
  6Stadium 00Vinterhvede-værn
  7Stadium 00Heerup
  8Stadium 00Bright
  9Stadium 00LG Skyscraper
  10Stadium 00Kask
  11Stadium 00Pondus
  12Stadium 00Champion
  13Stadium 00RGT Bairstow
  14Stadium 00SY Insitor
  15Stadium 00LG Initial
  16Stadium 00Debian
  17Stadium 00RGT Stokes
  18Stadium 00KWS Dawsum
  19Stadium 00WPB Ennis
  20Stadium 00Lykke
  21Stadium 00Kubik
  22Stadium 00SY Volley
  23Stadium 00KWS Danicum
  24Stadium 00Sj Q0262
  25Stadium 00Mascula
  26Stadium 00Guinness
  27Stadium 00Pacman
  28Stadium 00SU Fiete
  29Stadium 00KWS Scope
  30Stadium 00KWS W434
  31Stadium 00KWS W436
  32Stadium 00KWS Brise
  33Stadium 00RGT Braddock
  34Stadium 00RGT Hexton
  35Stadium 00RGT Kreuzer
  36Stadium 00Sj R0568
  37Stadium 00Sj S0550
  38Stadium 00Sj S0596
  39Stadium 00NOS 514258.01A
  40Stadium 00NOS 515092.03
  41Stadium 00NOS 515219.11
  42Stadium 00NOS 515254.12
  43Stadium 00NOS Hvede Mix 2220
  44Stadium 00DLG Wheat Mix Star
  45Stadium 00Shaun
  46Stadium 00HK-hvedeMIX 2022
  47Stadium 00SY Revolution
  48Stadium 00SC2011
  49Stadium 00KWS W452
  50Stadium 00DNKO65
  51Stadium 00LGWD18-6306-A
  52Stadium 00SY120582
  53Stadium 00SY121233
  54Stadium 00SU Hyntact
  55Stadium 00FDN18WW0272
  56Stadium 00DLG Wheat Mix Premium
  57Stadium 00NOS Hvede Mix 2310
  58Stadium 00KWS First Mix
  59Stadium 00NOS Hvede Mix 2320


  Faktor 2: Bladsvampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen bladsvampe-bek
  BBehand. medd. senere
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Forslag til midler og strategi i blok B meddeles fra SEGES. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2.

  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. I hybridsorter nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.
  Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal) med mindre andet er aftalt.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Hvis der er døde planter, skal der bedømmes for overvintring.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
  Hvis der er forskel på sorternes vitalitet, skal dette bedømmes.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  P04Stadium 25 - 26
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  P05Stadium 27 - 30
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  P06Stadium 31, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P06 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P07Stadium 31 - 33
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Udføres kun i lb.nr. 001, 002, 005 og 006
   
  P08Stadium 51 - 59, Ved skridning
  Alle målinger i P08 udføres kun i led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30, A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50, A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P09Stadium 59 - 65, 14 dage efter sidste sprøjtning
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P10Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P11Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g fra hver parcel, som sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver analysen på ledprøven. Se tekstafsnit KERNE/-FRØ-PRØVE
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  DRONE
  OBS: Udføres kun i lb.nr. 001 (LandboNord), 002 (Ytteborg Syd), 005 VKST, Holeby) og 006 (Teknologisk Institut).
  Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages ca. 250 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver ledprøver og bestemmer renhed, gluten, vand, råprotein og hl-vægt i alle led.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-01-2023Stivelse fjernet som analyse (tep)
  20-02-2023Der er sat 4 NDVi/NDRE målinger på i foråret. Skal kun udføres i lb.nr. 001, 002, 005 og 006 (tep)
  09-06-2023Led 6 ændret til værn da det ikke er RGT Saki (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk