Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011522323 Vinterrugsorter, A+ og B-sorter, med og uden svampebekæmpelse Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 20-09-2023
Fordelingsdato: 10-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold, med og uden svampebekæmpelse.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A+ og B sorter.
 • B sorter, er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortlisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
 • A+ sorter, er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte, og samtidig er tilmeldt Landsforsøgene. A afprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
  Forsøgsresultater publiceres på SortInfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 1 (LandboNord), LFE 6 (Ytteborg Nord), LFE 12 (Fyn) og LFE 15 (VKST Ringsted).

  FORSØGSBETINGELSER: Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  ANLÆGSDATA: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 2 faktorer, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af svampesygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Der må IKKE foretages svampebekæmpelse udover forsøgsbehandlingen.
 • Bladlus skal bekæmpes om efteråret i vækststadie 13-14 for at undgå smitte med havrerødsot. Behandlingen skal gentages ca. 14 dage senere.Hvis forsøget er sået efter d. 25. september er én behandling i vækststadie 13-14 tilstrækkeligt. Andre skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt, forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange:
 • I stadie 31-33 kan anvendes 0,4 - 0,5 l/ha Medax Top + samme dosis Ammoniumsulfat, eller i stadie 31-33 anvendes 0,2 -0,4 l/ha Cuadro NT.
 • I stadie 37-39 kan anvendes 0,75-1 l/ha Terpal
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Undgå at vækstregulere forsøget, når det er tørkestresset eller stresset af lave temperaturer. Vækstregulering af en stresset rugafgrøde kan medføre udbyttetab og kan også øge risikoen for angreb af meldrøjer.

 • GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvisdet vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kanvære tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter den 1/3, forudsat der ikke er udsigttil sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov. Der skal tilføres mangan både forår og efterår på arealer, hvor der erfaringsmæssigt optræder manganmangel.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00BlandingKWS Berado
  KWS Receptor
  KWS Rotor
  KWS Tayo
  2Stadium 00KWS Tayo
  3Stadium 00KWS Jethro
  4Stadium 00KWS Berado
  5Stadium 00KWS Receptor
  6Stadium 00KWS Rotor
  7Stadium 00KWS Igor
  8Stadium 00KWS Pulsor
  9Stadium 00KWS Emphor
  10Stadium 00SU Perspectiv+10% population
  11Stadium 00SU Arvalus+10% population
  12Stadium 00SU Glacia+10% population
  13Stadium 00KWS Cursor
  14Stadium 00KWS Fidalgor
  15Stadium 00KWS Wisdor
  16Stadium 00KWS Belenor
  17Stadium 00SU Bebop
  18Stadium 00SU Thor+10% population
  19Stadium 00HYH 340+10% population
  20Stadium 00SU Erling+10% population
  21Stadium 00SU Jelling+10% population


  Faktor 2: Bladsvampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  AIngen bladsvampe-bek
  BBehand. medd. senere
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Forslag til midler og strategi for svampebekæmpelse i blok B meddeles fra SEGES via meddelelse påLandbrugsinfo. Den udførte behandling indberettes under forsøgsbehandlinger i faktor 2. Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

  UDSÆD: Udsæd leveres udvejet og opsorteret til 12 x 1,5 meter brutto parceller fra Teknologisk Institut (udvejet til 15 m2 såareal).
  Sorter i forsøget der er hybrider eller hybrider med 10% populationssort iblandet, beregnes udsædsmængden til 200 spiredygtige kerner pr. m2. Udsædsmængden beregnes til 285 spiredygtige kerner pr. m2 for populationssorter. Beregnet udsædsmængde tilsendes fra Teknologisk Institut/Tystofte.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, November
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Hvis der er døde planter, skal der bedømmes for overvintring.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
  Hvis der er forskel på sorternes vitalitet, skal dette bedømmes.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  P04Stadium 25 - 26
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  P05Stadium 27 - 30
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  P06Stadium 31 - 33, Før 1. sprøjtning
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
  Kun lb.nr. 001, 002, 004 og 005
   
  P07Stadium 51 - 59, Ved skridning
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P08Stadium 69 - 75, Tidspunktet vælges så der er maksimal sortsdifferentiering for brunrustmodtagelighed
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  P09Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P10Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høst-label. Koldkærgård laver analysen på ledprøven. Se tekstafsnit KERNE/-FRØ-PRØVE
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  HL-VÆGT, kg
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  DRONE
  OBS: Udføres kun i lb.nr. 001 (LandboNord), 002 (Ytteborg Nord), 004 (VKST, Ringsted) og 005 (Sønderjysk Landboforening).
  Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDRE/NDVI.

  KERNE/FRØ-PRØVER: Der udtages ca. 250 g i hver parcel. Hver parcelprøve emballeres lufttæt i en plastpose og mærkes med entydig høstlabel. Parcelprøver sendes til Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver ledprøver og bestemmer renhed, vand, protein og hl-vægt i alle led.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  06-09-2022Et forsøg ekstra tilføjet (tep)
  20-02-2023Droneflyvning i lb.nr. 001, 002, 004 og 005 tilføejet (tep)
  07-03-2023Vækstbehandlings tekst ændret (tep)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk