Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
011042323 Vinterhvedesorter, A og B-sorter Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 17-10-2023
Fordelingsdato: 17-09-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorters ydeevne, kvalitet og dyrkningsegenskaber under de i praksis forekommende dyrkningsforhold. Resultater fra forsøgene danner baggrund for optagelse af sorter tilmeldt værdiafprøvning (A sorter) på den danske sortsliste.

BAGGRUND: I forsøgene indgår A og B sorter.
 • A sorter er sorter som er tilmeldt den to årige værdiafprøvning (A afprøvning) ved Tystofte. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste EU's fælles sortsliste.
 • B sorter er sorter som er tilmeldt B afprøvning dvs. Landsforsøgene. B sorterne er enten optaget på EU's fælles sortsliste eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse, i et andet land end Danmark.
  Forsøgsresultater publiceres på Sortinfo.

 • FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn), samt LFE 33 (Nordic Seed Holeby), LFE 33 (Nordic Seed Skive), LFE 36 (Sejet) og LFE 44 (Tystofte).

  FORSØGSBETINGELSER: Må ikke anlægges i 2. års hvede på sandjord. Må kun anlægges på arealer, hvor forfrugt IKKE er græs.

  ANLÆGSDATA: LFE 6 og 12: Design tilrettes af Teknologisk Institut efter tilbagemelding fra den forsøgsansvarlige, i hvor mange rækker forsøget skal anlægges. Tystofte tilretter design for de resterende forsøgsenheder.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  VÆKSTREGULERING:
 • Forsøget skal vækstreguleres 1 - 2 gange
 • Forsøget behandles første gang i stadie 31-39 med enten 0,2-0,4 l Cuadro NT eller 0,5 l Medax Top + 0,5-0,75 l Ammoniumsulfat.
 • Er den første behandling foretaget i stadie 31-32, og vurderes der at være yderligere behov for vækstregulering, er der følgende to muligheder for behandling i stadie 33-39:
  - Er der anvendt Cuadro NT ved første behandling anvendes 0,4-0,5 l Medax Top + 0,-0,5 l Ammoniumsulfat
  - Er der anvendt Medax Top + Ammoniumsulfat ved den første behandling kan der anvendes 0,3-0,5 l Medax Top + 0,3-0,5 l Ammoniumsulfat eller 0,2-0,4 l Cuadro NT.
 • For at sikre en god effekt af vækstreguleringsmidlerne, skal de anvendes i en periode med gode vækstforhold, og hvor afgrøden ikke er stresset. Tørkeramte afgrøder må ikke behandles. .

  PLANTEVÆRN:
 • Vejledning i bekæmpelse af sygdomme meddeles senere på LandbrugsInfo.
 • Bladlus skal bekæmpes om efteråret i vækststadie 13-14 for at undgå smitte med havrerødsot. Behandlingen skal gentages ca. 14 dage senere. Hvis forsøget er sået efter d. 25. september er én behandling i vækststadie 13-14 tilstrækkeligt. Der skal foretages bekæmpelse af hvedegalmyg i vækststadie 43-61 hvis fangsten i feromonfælder overskrider skadetærsklen i området. Andre skadedyr bekæmpes efter behov.
 • Ukrudt skal bekæmpes effektivt. forekommer der græsukrudt på arealet bekæmpes med egnede græsmidler både efterår og forår.

 • GØDNING:
 • Der gødskes som udgangspunkt med N efter Landbrugsstyrelsens norm for marken korrigeret for udbytteniveau, forfrugt og kvælstofprognose. Hvis det vurderes at jordens gødningstilstand er så god at normen resulterer i et uhensigtsmæssigt højt kvælstofniveau, justeres N mængden ned. Det kan være tilfældet efter mange års tilførsel af husdyrgødning. Første N-tildeling udføres første gang det er muligt efter d. 1/3, forudsat der ikke er udsigt til sne/slud.
 • P og K tildeles efter behov.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  KWS Extase
  Pondus
  RGT Stokes
  2Stadium 00Blanding,vi-hvedKvium
  KWS Extase
  Pondus
  RGT Stokes
  3Stadium 00Fritop
  4Stadium 00Informer
  5Stadium 00Graham
  6Stadium 00KWS Extase
  7Stadium 00Kvium
  8Stadium 00Vinterhvede-værn
  9Stadium 00Heerup
  10Stadium 00Bright
  11Stadium 00LG Skyscraper
  12Stadium 00Kask
  13Stadium 00Pondus
  14Stadium 00Champion
  15Stadium 00RGT Bairstow
  16Stadium 00SY Insitor
  17Stadium 00LG Initial
  18Stadium 00Debian
  19Stadium 00RGT Stokes
  20Stadium 00KWS Dawsum
  21Stadium 00WPB Ennis
  22Stadium 00Lykke
  23Stadium 00Kubik
  24Stadium 00SY Volley
  25Stadium 00KWS Danicum
  26Stadium 00Sj Q0262
  27Stadium 00Mascula
  28Stadium 00Guinness
  29Stadium 00Pacman
  30Stadium 00SU Fiete
  31Stadium 00KWS Scope
  32Stadium 00KWS W434
  33Stadium 00KWS W436
  34Stadium 00KWS Brise
  35Stadium 00RGT Braddock
  36Stadium 00RGT Hexton
  37Stadium 00RGT Kreuzer
  38Stadium 00Sj R0568
  39Stadium 00Sj S0550
  40Stadium 00Sj S0596
  41Stadium 00LG Grendel
  42Stadium 00NOS 514258.01A
  43Stadium 00NOS 515092.03
  44Stadium 00NOS 515219.11
  45Stadium 00NOS 515254.12
  46Stadium 00NOS Hvede Mix 2220
  47Stadium 00DLG Wheat Mix Star
  48Stadium 00Shaun
  49Stadium 00HK-hvedeMIX 2022
  50Stadium 00SY Revolution
  51Stadium 00Bamford
  52Stadium 00RW42216
  53Stadium 00RW42239
  54Stadium 00Maverick
  55Stadium 00LGWU197
  56Stadium 00LGWU20-3485
  57Stadium 00Sj S0087
  58Stadium 00Sj S0423
  59Stadium 00Sj S0487
  60Stadium 00Sj S0543
  61Stadium 00Sj S0598
  62Stadium 00RW42158
  63Stadium 00LGWD19-13648-D
  64Stadium 00SC2011
  65Stadium 00KWS Arnie
  66Stadium 00KWS W452
  67Stadium 00KWS W453
  68Stadium 00DNKO65
  69Stadium 00KWS W454
  70Stadium 00KWS W455
  71Stadium 00LGWD18-6306-A
  72Stadium 00SY120582
  73Stadium 00SY121233
  74Stadium 00NOS 516122.09
  75Stadium 00NOS 516174.06
  76Stadium 00NOS 516187.10
  77Stadium 00NOS 516231.04
  78Stadium 00NOS 516231.10
  79Stadium 00NOS 516247.112
  80Stadium 00NOS 516260.07
  81Stadium 00SU Hyntact
  82Stadium 00FDN18WW0272
  83Stadium 00DLG Wheat Mix Premium
  84Stadium 00NOS Hvede Mix 2310
  85Stadium 00BAUB 19.3029
  86Stadium 00KWS First Mix
  87Stadium 00NOS Hvede Mix 2320
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  UDSÆD: Udsædsmængden beregnes til 350 spiredygtige kerner pr. m2. I hybridsorter nedsættes udsædsmængden til 70% = 245 spiredygtige kerner pr. m2.

  Udsæd til LFE 6 og 12 leveres udvejet til en brutto parcel på 1,5 x 12 m. fra Teknologisk Institut. De øvrige lokaliteter modtager udsæden til A-sorter fra Tystofte og udsæden til B-sorter fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 11 - 12, Oktober-november
  ParcelFREMSPIRING karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  P03Stadium 20 - 25, Forår ved begyndende vækst
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelOVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
  Hvis der er døde planter skal der bedømmes for overvintring.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
  Hvis der er forskel på sorternes vitalitet, skal dette bedømmes.
   
  P0401-04-2023, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0520-04-2023, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0605-05-2023, Foretages kun i lbnr. 001, 005 og 006
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P07Stadium 30 - 65, Ved sygdomsangreb, med sortsdiff.
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 4, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 57, 58
  PLANTEPRØVE-UDT. .
  Der klippes 10 aks per pacel. Udføres kun i lbnr. 004, 005 og 006
  *1,
  P08Stadium 89, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P09Stadium 89, Ved høst
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 500 g pr. parcel. Prøverne forbliver i hver sin plastpose og påklæbes hver sin høstlabel. Se tekstafsnit PRØVER.
  VAND, % i kerne/frø
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  GLUTEN14, %
  ledUdføres kun i følgende led: 1, 22, 31, 36, 38, 39, 67, 69
  KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
  Dette er IKKE en ekstra prøveudtagning. Koldkærgård videresender alle ledprøver til Tystoftefonden, der videresender udvalgte prøver til foderanalyse hos Eurofins Agro Testing i september måned.
  EFOS i,
  EFOS Svin,
  FEso (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  FEsv (Laboratorium), pr. 100 kg råvare
  RÅASKE, % i råvare
  RÅFEDT, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i råvare
  VAND, % i prøve
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  AKSPRØVER P07: I forsøg 004, 005 og 006 skal udtages 10 aks pr. parcel i udvalgte led. Prøver skal håndteres som parcelprøver. Prøverne skal bruges til test for tørkestress vha. en 12C/13C analyse. Der skal således udtages i alt 68 prøver.
  Prøverne pakkes i papirsposer, da de så bedst kan holde indtil de bliver tørret på KU.

  Prøverne udtages omkring d. 20 juni 2023, og sendes til KU:
  Københavns Universitet
  Institut for Plante- og Miljøvidenskab
  Højbakkegård Allé 13
  Taastrup
  Att. Kristian Thorup-Kristensen

  PRØVER: LFE 33 (Nordic Seed Skive + Holeby) og LFE 36 (Sejet) analyserer prøverne for renhed og NIT-parametre og sender alle prøver til Tystofte.
  LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 12 (Fyn) sender alle parcelprøver til Teknologisk Institut, der laver ledprøver og analyserer dem for NIT-parametre og renhed.
  Teknologisk Institut videresender minimum 2 kg pr. ledprøve fra alle sorter fra lokaliteterne LFE 6 og 12 til Tystofte.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - KORN: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Leif Hagelskjær: 29 61 50 02 eller på mail leif@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  09-01-2023Stivelse fjernet som analyse (tep)
  07-03-2023Vækstbendlaings tekst ændret (tep)
  09-06-2023Led 8 ændret til værn da det ikke er RGT Saki (tep)
  21-06-2023Der er tilføjet aksprøver i P07, samt tekstafsnit om at de skal sendes til KU (HJB)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk