Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080232323 Biochar til vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 31-08-2022
Fordelingsdato: 09-08-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve biochar i stigende mængder til vinterraps.

BAGGRUND: Produktionen af biochar til jordforbedring eller gødning er i gang. I denne forsøgsserie ønsker vi at afprøve 2 typer biochar fra hhv. halm og gyllefibre til vinterraps. Doseringen af biochar fra gyllefibre er sat til maks. P-tilførsel

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er enårigt og skal køre til og med høst 2023. Arealet må ikke have fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år og der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret. Forsøget skal ikke placers i forsøges marker eller arealer der ofte anvendes til forsøg, da der kan være eftervirkning af biochar i mange år frem.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Forsøgene anlægges med min. 4,5 meter brede bruttoparceller, f.eks. 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste udgør høstparcel og de yderste fungerer som værn. Biochar udbringes umiddelbart inden pløjning. Ved nedpløjning skal der fokus på, at biochar ikke slæbes mellem parcellerne, idet det er store mængder og meget let materiale. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene må gerne anlægges på langs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg185 kg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Forsøget må ikke tilføres P.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Biochar
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
115-08-2022
Før såning
Ingen biochar
215-08-2022

Før såning
C5 t Biochar fra halm 2287
315-08-2022

Før såning
C10 t Biochar fra halm
415-08-2022

Før såning
C20 t Biochar fra halm
515-08-2022

Før såning
P4,2 t Biochar fra gyllefibre 2286
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
2286EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra gyllefibreAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare
2287EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
K, % i tørstof
KULSTOF, % i tørstof
P, % i tørstof
TOTAL-N, % i tørstof
TØRSTOF, % af råvare

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biochar leveres direkte til LFE. Dosering angivet under forsøgsbehandlinger er o leveret vare.

Der udtages repræsentative prøver (2286 og 2287) af de to typer biochar i hvert forsøg.

Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede.Husk at afsætte parceller med GPS inden pløjning. Al biochar udbringes på stub og pløjes grundigt, så materialet er godt fordelt, og der laves såbed og såes vinterraps.

GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-08-2022, Efter pløjning
ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
Der udtages 16 stik til en prøve. Prøvestørrelse 300-400 g
FINSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
P0215-11-2022
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P0315-03-2023
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
OVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
P0401-06-2023
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
PLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
 
ParcelTØRKESKADE karakter 0-10.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
OLIE, % i tørstof
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
VAND, % i kerne/frø
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • JORDPRØVER: Jordprøver i P01 udtages på lednivaeu efter udbringning af biochar og pløjning. Pløjedybden skal være max 25 cm dyb eller også skal jordprøven udtages i hele pløjelaget, så nedpløjet biochar og halm inkluderes i prøven.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk