Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080232323 Biochar til vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 27-04-2023
Fordelingsdato: 09-08-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve biochar i stigende mængder til vinterraps.

BAGGRUND: Produktionen af biochar til jordforbedring eller gødning er i gang. I denne forsøgsserie ønsker vi at afprøve 2 typer biochar fra hhv. halm og gyllefibre til vinterraps. Doseringen af biochar fra gyllefibre er sat til maks. P-tilførsel

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er enårigt og skal køre til og med høst 2023. Arealet må ikke have fået tilført store mængder husdyrgødning i de foregående år og der må ikke anvendes husdyrgødning på arealet i forsøgsåret. Forsøget skal ikke placers i forsøges marker eller arealer der ofte anvendes til forsøg, da der kan være eftervirkning af biochar i mange år frem.

ANLÆGSDATA: Forsøget skal afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Forsøgene anlægges med min. 4,5 meter brede bruttoparceller, f.eks. 3 småparceller ved siden af hinanden, hvor den midterste udgør høstparcel og de yderste fungerer som værn. Biochar udbringes umiddelbart inden pløjning. Ved nedpløjning skal der fokus på, at biochar ikke slæbes mellem parcellerne, idet det er store mængder og meget let materiale. Høstparcellen anlægges midt i bruttoparcellen, så randeffekt undgås. Forsøgene må gerne anlægges på langs af agerretningen.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerNS 27-4Kun forsøg185 kg
NæringsstofferSBåde mark og forsøg
NBåde mark og forsøg
KBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Gødning
Arealet må gerne gødskes af landmanden, der er blot følgende krav:
 • Forsøget må ikke tilføres fosfor
 • Der skal gives 100 kg K pr. ha
 • Der skal gives i alt 170 kg kvælstof pr ha. Det vil sige kvælstof givet i efteråret fratrækkes de 170 kg N
 • Der skal minimum tilføres 30 kg S pr. ha i foråret.

 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Biochar
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-08-2022
  Før såning
  Ingen biochar
  215-08-2022

  Før såning
  C5 t Biochar fra halm 2287
  315-08-2022

  Før såning
  C10 t Biochar fra halm
  415-08-2022

  Før såning
  C20 t Biochar fra halm
  515-08-2022

  Før såning
  P4,2 t Biochar fra gyllefibre 2286
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2286EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra gyllefibreAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2287EAT - Eurofins Agro TestingBiochar fra halmAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  KULSTOF, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Biochar leveres direkte til LFE. Dosering angivet under forsøgsbehandlinger er o leveret vare.

  Der udtages repræsentative prøver (2286 og 2287) af de to typer biochar i hvert forsøg.

  Ud fra biocharens beskaffenhed vurderes det om materialet kan udbringes med gødningsspreder eller det er nødvendigt at håndsprede.Husk at afsætte parceller med GPS inden pløjning. Al biochar udbringes på stub og pløjes grundigt, så materialet er godt fordelt, og der laves såbed og såes vinterraps.

  GØDNING: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-08-2022, Efter pløjning
  ledJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Der udtages 16 stik til en prøve. Prøvestørrelse 300-400 g
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  TOTAL C, % i jord 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0215-11-2022
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0315-03-2023
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  OVERVINTRING karakter 0-10, 0=alle plant. døde, 10=ingen plant. døde.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  P0401-06-2023
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelTØRKESKADE karakter 0-10.
   
  ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelLYS BLADPLET % angrebne planter.
   
  P05Stadium 90, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse: 1 kg. (Der udtages delprøver fra hver parcel).
  OLIE, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  HÅNDTERING AF BIOCHAR: Ved håndtering af biochar SKAL følgende værnemidler anvendes:
 • Sikkerhedsbriller
 • Åndedrætsværn/maske P1
 • Gummihandsker
 • Heldragt
  Foruden værnemidler skal der være en brandslukker i nærheden under håndtering.

 • JORDPRØVER: Jordprøver i P01 udtages på lednivaeu efter udbringning af biochar og pløjning. Pløjedybden skal være max 25 cm dyb eller også skal jordprøven udtages i hele pløjelaget, så nedpløjet biochar og halm inkluderes i prøven.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Rikke Lykke Eriksen 22 83 85 07 eller på mail: rlye@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  07-03-2023Tekst om grundgødskning tilføjet. (RJE)
  27-04-2023Forsøgsansvarlig er ændret. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk