Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091832222 Rækkebrænding mod ukrudt i majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-09-2022
Fordelingsdato: 14-09-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekt af rækkebrænding mod ukrudt i majs og måle betydningen for udbyttet.

BAGGRUND: Bekæmpelse af ukrudt er en udfordring i økologisk majsdyrkning. Brænding af ukrudt er traditionelt anvendt indtil majsen har 1-2 blade, hvorefter risikoen for at skade majsplanterne, bliver for stor. En ny type rækkebrænder er udviklet til at kunne brænde ukrudtet i rækken inde omkring majsplanterne senere i vækstperioden, fordi varmepåvirkningen fra brænderne primært er rettet mod den nederste del af majsstænglen på majs med 3-4 blade. Derved antages, tolerancen at være større.

FORSØGSBETINGELSER: Gennemføres i samarbejde med EnvoDan hos Kasper Clausen, Frydendalsvej 2B, 6800 Varde, mobil 28928810. Forsøget udføres i en mark i passende nær afstand fra siloanlæg. Som grundbehandling i hele marken gennemføres gårdens normale ukrudtsbekæmpelse i økologisk dyrkede majs, som består af striglinger før fremspiring og efterfølgende radrensninger.

ARBEJDSFORDELING:
Poul Henning Petersen (20102297) afsætter forsøg, udfører bedømmelser og har kontakt til Karsten Clausen og Ole Jensen, EnvoDan (75383863). Martin Mikkelsen og Henning Sjørslev Lyngvig bistår ved høst

ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 3 m bredde (brænderens bredde) udført i hele markens længde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 300m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
UkrudtsbekæmpelseBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Kemisk ukrudtsbekæmpelse foretages som i den omgivende mark. Middel, tidspunkt og dosis angives.
Der må ikke udføres anden termisk bekæmpelse end forsøgsbehandlingen.
Alle andre behandlinger udføres som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Ukrudstbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen behandling
2Stadium 13 - 14Gasbrænding
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Brænderens kørehastighed tilpasses forholdene, så der anvendes mellem 30 og 45 kg gas pr. ha. Jo større ukrudtet er blevet, og jo mere ukrudt der er inde i rækken, jo højere gasmængde anvendes der.
EnvoDan vejleder om indstillinger. Inden forsøgsbehandlingen gennemføres testes kørehastigheden i forager ved at lave klemmeprøve på både ukrudt og majs. Ved klemmeprøven ses fingeraftryk på blade efter et hårdt klem med to fingre, hvis der har været nok varme til at ’blanchere’ bladene. Der skal ske mest mulig påvirkning af ukrudt, og mindst mulig på majsblade.
EnvoDan bringer brænderen på trailer. Der er 400 kg gas i beholder. Brænderen er frontmonteret og har 3 meters bredde.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-04-2022
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P02Stadium 12 - 13, Før behandling
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelPILEURT,SNERLE planter/m2.
 
ParcelFERSKEN PILEURT pl. pr, m2.
 
ParcelHVIDM. GÅSEFOD planter/m2.
 
ParcelAGERSTEDMODER planter/m2.
 
ParcelHEJRENÆB planter/m2.
 
ParcelSTORKENÆB planter/m2.
 
ParcelHYRDETASKE planter/m2.
 
ParcelANDET TOKIMBL. planter/m2, Ikke navngivne ukrudtsarter.
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
P03Stadium 21, 14 dage efter behandling
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning mellem rækker.
De dominerende arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning mellem planterækker.
De dominerende arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
 
ParcelPILEURT, SNERLE biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelFERSKEN PILEURT biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHVIDM. GÅSEFOD biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelAGERSTEDMODER biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHEJRENÆB Biomasse, visuelt bedømt.
 
ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelANDET TOKIMBL. biomasse, .
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
 
P0415-08-2022, Medio august, - september
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning mellem planterækker.
De dominerende arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT biomasse, (visuel bedømmelse).
 
ParcelPILEURT, SNERLE biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelFERSKEN PILEURT biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHVIDM. GÅSEFOD biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelAGERSTEDMODER biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHEJRENÆB Biomasse, visuelt bedømt.
 
ParcelSTORKENÆB biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelHYRDETASKE biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelANDET TOKIMBL. biomasse, .
 
ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG biomasse, (visuelt bedømt).
 
ParcelPILEURT,SNERLE % dækning mellem rækker, .
 
ParcelKVIK % dækning af jord.
mellem planterækkerne
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
P05Stadium 53 - 85, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
RÅPROTEIN, % i tørstof
RÅASKE, % i tørstof
SUKKER, % i tørstof
STIVELSE, % af tørstof
EFOS, %, (kvæg)
NDF, % i tørstof, total
iNDF, % i tørstof
TRÆSTOF, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
(stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
 
ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
TØRSTOF, % af råvare


HØST: Majsen høstes af landmanden med bistand fra Martin Mikkelsen og Henning Sjørslev Lyngvig.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Poul Henning Petersen: 20 10 22 97 eller på mail: php@seges.dk.
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk