Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070922223 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 09-12-2022
Fordelingsdato: 14-12-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, valg af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøden og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som reducerer udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.

FORSØGSBETINGELSER: Der i 2022 anlagt 3 forsøg i LFE 11 med forfrugt majs. Der opsat en vejrstation i forsøget.

ANLÆGSDATA: Forsøgene er anlagt

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der gennemføres inden generelle behadlinger

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Dyrkningsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Udført i 2022NH4-NGylle, kvæg
Udført i 2022
Medio marts
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
2Udført i 2022
Medio marts
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
3Udført i 2022NH4-NGylle, kvæg
Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
4Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
5Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,4 l MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX
30 g MaisTer
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
6Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,4 l MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX
30 g MaisTer
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs2 kg Indicus
Alm.rajgræs3,5 kg Polim
Cikorie2,5 kg Choise
7Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,4 l MaisOil
5,6 g Harmony 50 SX
30 g MaisTer
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Cikorie5 kg Choise
8Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 2022
Lige efter såning
StrandsvingelDLF-mix (plænetype)
8 kg Udsædsmængde
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
Udført i 20220,2 kg Tocalis
0,3 l Fighter 480
0,5 l Renol
0,15 l Starane 333 HL
9Udført i 2022
Før pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Ital.rajgr.10 kg Sikem
10Udført i 2022
Efter pløjning
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Placeret
2 l Vizura
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
11Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
Udført i 2022NH4-NGylle, kvæg
Udført i 2022130 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring
Slangeudlagt
6,4 pH
12Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
13Udført i 2022
Medio marts
57 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
14Udført i 2022
Medio marts
130 kg NH4-NGylle, kvæg
Nedfældet
Udført i 2022
Ved såning
22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
10 kg PPlaceret
Udført i 2022
Lige efter såning
74 kg N274 kg NS 27-4
Bredspredt
Udført i 20220,1 kg Tocalis
0,5 l Renol
5,6 g Harmony 50 SX
Udført i 20220,1 kg Tocalis
30 g MaisTer
0,4 l MaisOil
0,15 l Starane 333 HL
Udført i 2022Radrensning
Udført i 2022Alm.rajgræs4 kg Indicus
Alm.rajgræs7 kg Polim
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsbehandlinger er gennemført i 2022.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0123-12-2022
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0211-01-2023
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0326-01-2023
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0410-02-2023
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0524-02-2023
ledJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
N-MIN, kg i prøvedybde
N-MIN, prøvedybde, cm
NH4-N, ppm i prøvedybde
NO3-N, ppm i prøvedybde
TØRSTOF, % i prøvedybde
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0614-03-2023
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
P0730-03-2023
ForsøgVEJRSTATION NEDTAGNING Dato.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen er opsat i jævnfør 070922222. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling i forsøget, data registres ikke i NFTS.

VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver. Udtagning af vandprøver. I led 10 er installeret 3 sugeceller i stedet for 2. Til tidspunkterne P03, P06 og P13 udtages vandprøverne for hver enkelt sugecelle og de blandes ikke sammen. Der udsendes særlige labels til disse prøver. Til de øvrige P-tider blandes de tre prøver med 1/3 fra hver sugecelle.

Ved spørgsmål kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES.

Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel se adresser nedenfor:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany

HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder Nanna Hellum Kristensen : 28 95 00 70 eller på mail: nhkr@seges.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Fighter 480 GHS07 GHS08
Harmony 50 SX GHS09
MaisOil GHS07
MaisTer GHS07 GHS09
Renol GHS05
Starane 333 HL GHS07 GHS09
Tocalis GHS08 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk