Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080192223 Kalkstrategi ved CA-dyrkning - Eftervirkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 03-05-2023
Fordelingsdato: 11-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afklare en optimal kalkstrategi i dyrkningssystemer med minimal/ingen jordbearbejdning.

BAGGRUND: I systemer med jordbearbejdning vil kalk blive indarbejdet i pløjelaget 1-3 år efter tildeling. Der kalkes normalt hver 4.-5. år med en mængde på 2-3 ton jordbrugskalk pr. ha. I CA-systemer fordeles kalk i jorden alene i kraft af at kalk opløses i vand og transporteres ned i jordprofilen med overskydende nedbør. Ved overfladeudbringning af handels- og husdyrgødning sker en forsuring af de øverste centimeter i jorden. I USA anbefales det derfor at kalke hyppigere med mindre mængde kalk hver gang i CA-systemer, sammenlignet med mere jordbearbejdede dyrkningssystemer. Det er vigtigt at afklare, om også kalkstrategien i Danmark skal tilpasses i CA-systemer med de jord- og kalktyper, som findes her

FORSØGSBETINGELSER: Der er ansøgt om bevilling til gennemførelse af forsøgsserien i 2022 og til høst i 2023, hvorefter forsøgene skal indgå i ny ansøgning, hvis de ønskes fortsat. Forsøget anlægges på jord dyrket efter CA-principperne med nylige jordprøver som viser kalktrang/lave til middel Rt. 1. års kalk er tilført i efterafgrøde i 2021, forud for etablering af vårbyg til høst 2022. Kalk i led 2 og 3 er eneste behandling til høst 2023

ANLÆGSDATA: Forsøget er fastliggende fra efteråret 2021 med parceller på ca. 4 m*10 m. Forsøget er anlagt med 4 gentagelser. Forsøgets hjørnepunkter er logget med GPS i efteråret 2021.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

GENEREL BEHANDLING: Gødskning, vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.
Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Kulstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-09-2022
Tilført 0 kg jordbrugskalk i efteråret 2021
September
0 Ingen kalk
201-09-2022

September
0,25 t Alm. granuleret kalk
301-09-2022

September
0,5 t Alm. jordbrugskalk
401-09-2022
Tilført 1 kg jordbrugskalk i efteråret 2021
September
0 Ingen kalk
501-09-2022
Tilført 2 kg jordbrugskalk i efteråret 2021
September
0 Ingen kalk
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Efter høst 2022
 • Led 1 tilføres ingen kalk
 • Led 2 tilføres 250 kg granuleret kalk pr. ha
 • Led 3 tilføres 500 kg jordbrugskalk pr. ha
 • Led 4 tilføres ingen kalk
 • Led 5 tilføres ingen kalk

  Afgrøden til høst følger landmandens sædskifte. Afgrøden noteres under grundbehandlinger.
 • KALK: Leveres af Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-03-2023, Forår
  ledJORDPRØVE-UDT. .
  Prøve udtages i 0-5 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0-5 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT2. .
  Prøve udtages i 5-25 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 5-25 cm dybde
  ledPEU-måling værdi, PEU-måling.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
  PLANTEBESTAND planter/m2.
   
  ParcelMANGAN-MANGEL karakter 0-10, 0=ingen mangel, 10=døde planter.
   
  P0201-06-2023, Ved maksimal biomasse
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0301-09-2023, Efter høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelJORDPRØVE-UDT. .
  Prøve udtages i 0-5 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 0-5 cm dybde
  ParcelJORDPRØVE-UDT2. .
  Prøve udtages i 5-25 cm til Agrolab. Prøvestørrelse 300-400 g.
  RT, 5-25 cm dybde


  JORDPRØVER: I P01 og P04 skal der udtages jordprøver til analyse af reaktionstallet i to dybder henholdsvis 0-5 cm og 5-25 cm. I P01 udtages prøverne på ledniveau, det vil sige der udtages fire stik i hver parcel der efterfølgende blandes til led prøver, så der bliver 5 prøver i hver af de 2 dybder. I P04 udtages prøverne på parcelniveau, hvilket vil sige 16 stik i hver parcel. Jordprøver til RT udtages som almindeligt og inddeles i de to fraktioner. Hver jordprøve skal ved indsendelse i laboratoriet veje 300-400 g.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet. Følgende forhold beskrives i fagligt notat: - Vejret ved behandling - Beskrivelse af såbed ved etablering - Afgrødetæthed - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser - Beskrivelse af den omgivende mark - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk Vedr. praktisk gennemførelse af forsøgsbehandlinger, kontaktes Henning S. Lyngvig på tlf: 9117 7620 eller mail: hsl@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  11-08-2022Høst er fjernet og erstattet med en droneflyvning omkring 1. juni. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk