Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091802222 Alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-07-2022
Fordelingsdato: 22-07-2022
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne strategier for bekæmpelse af ukrudt i pløjefri dyrkning uden brug af Glyphosat.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat før såning er vigtig del i pløjefri dyrkning for at bekæmpe ukrudt fremspiret fra høst og frem mod såning. Ukrudt fremspiret i denne periode kan give udfordringer med effektiv bekæmpelse i den etablerede afgrøde. Derfor skal der undersøges alternative muligheder med mekanisk renholdelse af markerne, hvis ikke glyphosat i fremtiden kan anvendes.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller på arealer med pløjefri dyrkning (ikke no-till eller CA ejendomme).
Der skal sås vinterhvede på normalt tidspunkt, og være strigle (halm- eller ukrudtsstrigle) og stubharve til rådighed. Der høstes ikke forsøgsmæssigt i forsøget.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses til sprøjte og redskaber (Harve/strigle) tilgængelige på ejendommen. Længden på parceller anlægges på ca. 100 meter.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse eller jordbearbejdning end forsøgsbehandlingerne mellem høst og såning. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandlingsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
117-08-2022
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
09-09-2022
Inden såning - 1-3 dage før forventet såning
1 l Roundup Flex
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
12-09-2022
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
217-08-2022
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
24-08-2022
Ca. 7 dage efter første harvning udført efter høst, maks 3-5 cm dybde
1 gange Stub-harvning
31-08-2022
Ca. 7 dage efter anden harvning maks, 3-5 cm dybde
1 gange Stub-harvning
07-09-2022
Ca. 7 dage efter tredje harvning, maks 3-5 cm dybde
1 gange Stub-harvning
12-09-2022
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
317-08-2022
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
24-08-2022
Ca. 7 dage efter harvning - Øverligt
1 Strigling
31-08-2022
Ca. 7 dage efter første strigling - Øverligt
1 Strigling
07-09-2022
Ca. 7 dage efter anden strigling - Øverligt
1 Strigling
12-09-2022
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle led stubharves efter høst
 • Led 1 Traditionel jordbehandling og Glyphosat: Behandles med glyphosat og såbedstilberedning som normal praksis for det pågældende areal.
 • Led 2 Stubharvestrategi: Behandles med 3 gange øverlig stubharvning jævnt fordelt i tidsrummet mellem høst og såning. Dage mellem behandlinger må tilpasses så de tre behandlinger kan gennemføres med ca. samme afstand mellem behandlingerne
 • Led 3 Striglestrategi: Behandles med 3 gange øverlig strigling jævnt fordelt i tidsrummet mellem høst og såning. Dage mellem behandlinger må tilpasses så de tre behandlinger kan gennemføres med ca. samme afstand mellem behandlingerne

  Der etableres vinterhvede med normal såtid og udsædsmængde i alle parceller (som landmandens øvrige mark). Parceller markeres så de kan genfindes efter såning

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat med 480 gram aktivstof glyphosat pr. ha. skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2022, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Samlet ukrudtsdækning – græs + tokimbladet
   
  P0319-09-2022, Før såning, og sidste harvning/strigling
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P04Stadium 10, Inden markens ukrudtssprøjtning
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0501-11-2022, November
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  P03: Umiddelbart før sidste harvning/strigling i led 2 og 3 laves ukrudtsbedømmelser og droneflyvning. Ved droneflyvning skal alle parceller kunne udklippes og derfor skal de markeres under overflyvning.
  P04: Ca. 5. okt. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.
  P05: Ca. 1. nov. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  FOTO, DIGITAL: Der tages fotos et repræsentativt sted i alle led i gentagelse 1 og 2, som uploades vha. WebTrail. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede af plante bestanden og mulighed for at vurdere bestanden af hvede og ukrudt. Se evt. følgende vejledning Gode fif til fotos i forsøgene

  HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandlinger
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Der beskrives hvilken type maskiner, der er anvendt i forsøgene til både harvning, strigling og såning

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 87 40 53 57 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Roundup FlexIntet faresymbol


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk