Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080022123 CA som bæredygtigt dyrkningssystem, Sjælland - år 3 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2023
Fordelingsdato: 30-08-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve forskellige dyrkningssystemers effekt på jordens sundhed, dyrkningssikkerhed, miljø og mulige klimaeffekter. Traditionel dyrkning med pløjning sammenlignes med reduceret jordbearbejdning og dyrkningssystemet conservation agriculture, som indebærer direkte såning, målrettede efterafgrøder, sundt sædskifte og efterladelse af halm. Der er forsøg placeret på 3 lokaliteter med varierende jordtyper og nedbørsforhold, for at undersøge hvordan systemerne performer ved forskellige betingelser. I forbindelse med forsøgsparcellerne etableres sub-plots til evt.afprøvning af produkter, arter eller sorter, som kan betyde noget for dyrkningssikkerhed og/eller plante- og jordsundhed i de forskellige dyrkningssystemer.

BAGGRUND: Der er stort fokus på behovet for en klimarobust og bæredygtig dyrkning, som kan sikre en god afgrødeproduktion i mængde og kvalitet, trods klimaændringer som giver øgede udfordringer med både tørke og hyppige, kraftige nedbørshændelser. Det stiller krav til dyrkningsjorden og afgrøderne, og kan give et behov for at ændre dyrkningspraksis. Det er velkendt at minimal/ingen jordbearbejdning er effektivt virkemiddel i fht at begrænse risikoen for tab af jord og næringsstoffer ved såvel vand- som vinderosion, men der mangler ’all-round’ viden om de forskellige dyrkningsmetoders effekt på vand- og næringsstofudnyttelse, kulstoflagring og ’generel jordsundhed’.I disse forsøg foretages gennemgribende analyser af jord og afgrøde over et projektforløb på 3-5 år. Forsøgene gennemføres i projekt GRObund, som er et projekt i samarbejde med Syngenta.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er fastliggende i 3 år. 2023 er 3. forsøgsår. Forsøgsarealet udgøres af storparceller, så der er plads til individuelle behandlinger med almindelige såmaskiner og så der evt. kan afprøves forskellige strategier i subplots. Afgrøden var i 2021 hestebønne, som er efterfulgt af vinterhvede i 2022. Efter høst af hvede etableres efterafgrøder og afgrøden til 2023 er vårbyg . Der er i 2023 ikke forskel mellem subplots. Plan er ændret. Så der kun afprøves en sort.

ARBEJDSFORDELING:
 • TI gennemfører EM38 målinger af hele arealet i løbet af vinteren 2022/23 ved fuld markkapacitet. (Erstatter EM38 på forsøg 080022122)
 • SEGES udfører infiltrationsmålinger
 • TI indstallerer minirhizotroner hurtigs tmuligt efter høst.
 • TI gennemfører filmning i minirhizotroner 3 gange i løbet af vækstsæsonen.
 • LFE 15 fjerner minirhizotroner fra parcellerne inden høst.

 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med parceller på ca. 24 m*100 m i 2021, afpasset landmandens mark og maskiner. Forsøget er anlagt i 4 rækker med 24 meter værn i mellem. Forsøget anlagt med 3 subplots, således det senere er muligt senere at afprøve forskellige behandlinger.Forsøget er fastlæggende og parceller skal kunne genfindes via målepunkter i skel og via GPS.

  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 2400m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeBåde mark og forsøg

  GENEREL BEHANDLING: I alle forsøgsled foretages individuelle behandlinger, med det formål at hver dyrkningsmetode optimeres. Alle behandlinger registreres i planlægningsprogrammet, gerne med aktuelle priser på stykomkostninger. Efter hver dyrkningssæson sendes disse data til hahp@seges.dk.

  I led 3 gødskes evt. tidligere for at modvirke effekten af den koldere jord. Dette gennemføres i dialog med deltagende rådgiver. Sygdomme og skadedyr bekæmpes efter behov for de enkelte led. Alle behandlinger indberettes i NFTS under hvert enkelt led

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Efter høstEfterafgrøde12,6 kg Olieræddike
  1,4 kg Honningurt
  Før såningPløjning
  Stadium 00

  Ved såning
  SåningUdsædsmængde
  GødningN som kvælstofnorm
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  2Efter høstEfterafgrøde12,6 kg Olieræddike
  1,4 kg Honningurt
  Stadium 00
  Der foretages øverlig harvning
  Før såning
  HarvningHarvedybde
  Stadium 00
  Udsædsmængde som led 1
  Ved såning
  SåningUdsædsmængde
  GødningN som kvælstofnorm
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II
  3Efter høstEfterafgrøde1,5 kg Olieræddike
  6,75 kg Honningurt
  2,75 kg Blodkløver
  14 kg Vintervikke
  Stadium 00
  Udsædsmængde + 10 % og N-mængde -25 kg N i forhold til led 1
  Ved såning
  Direkte-såningUdsædsmængde
  Gødning25 kg N under kvælstofnorm
  ForårPlanteværnMiddel I
  Middel II
  PlanteværnMiddel I
  Middel II


  Faktor 2: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ALaureate
  BLaureate
  CLaureate
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle forsøgsled behandles individuelt efter aftale med konsulent.

  Udsæd:
  Mængden tilpasses såbeddet, men som udgangspunkt anvendes 10% mere udsæd i led med direkte såning. Såtidspunktet tilpasses ligeledes de optimale betingelser ved hver behandling. Udsædsmængde og sådato noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  Gødning:
  Gødningsstrategi (Mængde og dato) optimeres i hver behandling og registreres. Gødningstype, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led. Gødningsmængde af N optimeres til led 1 og led 2 (med samme mængde i de to led). I led 3 reduceres med 25 Kg N /ha (grundet efterafgrøder). Der placeres samme N mængde ved såning i alle tre led. Reduktion af N mængde i led 3 sker ved Gødskning (på jorden) enten før eller efter såning.

  Planteværn:
  Udføres efter behov i hvert led, både i forhold til forekomst af ukrudt, skadedyr og sygdomsangreb. Midler, dato og anvendt mængde noteres i fanen Forsøgsbehandlinger for hvert led.

  UDSÆD: Efterafgrøde leveres af FRDK og vårbyg leveres af Syngenta

  GØDNING: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0120-10-2022, Efterår
  ledUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  PLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Metode1: Biomasse klip til bestemmelse af næringsstofindhold pr. m2. Prøver sendes direkte til Agrolab.
  CL, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  KULSTOF, % i tørstof
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  NA, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  TØRSTOF, % af råvare
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  OLIERÆDDIKE planter/m2, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A1, A2, A3
  HONNINGURT planter/m2, .
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3
  BLODKLØVER planter/m2.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: A3
  VINTERVIKKE planter/m2.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0201-12-2022, Vinter, UDFØRES VED FULD MARKKAPACITET
  ParcelEM 38 mS/m.
  UDFØRES AF TEKNOLOGISK INSTITUT
   
  P0301-04-2023, Efter fremspiring
  ParcelVITALITET karakter 0-10, 0=ingen fremspiring,10=fuld fremspiring.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
   
  P0420-04-2023, Sidst i april
  ledVESS (spadeprøve) karakter 1-5.
  Udføres af SEGES
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelINFILTRATION mm/min mm vand/ min.
  Udføres af SEGES
   
  P0520-05-2023, Sidst i maj
  Alle målinger i P05 udføres kun i led: A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til Koldkærgård.
  Metode2: Diagnosticering af næringsstoftilstand. TI skyller og tørrer prøven samt videresender til Yara i England.
  B, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  CA, % i ts (mineralstofanalyse)
  CU, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  FE, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  K, % i ts (mineralstofanalyse)
  MG, % i ts (mineralstofanalyse)
  MN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  MO, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  P, % i ts (mineralstofanalyse)
  SVOVL, % i ts (mineralstofanalyse)
  ZN, ppm i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
   
  P0620-06-2023, Sidst i juni
  ParcelBYGBLADPLET % dækning.
   
  ParcelBYGRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelRAMULARIA % dækning.
   
  ParcelRODBIOMASSE 0 - 20 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 21 - 40 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 41 - 60 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 61 - 80 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  ParcelRODBIOMASSE 81 - 100 cm FOTO, FOTO.
  UDFØRES AF TI
   
  P07Stadium 71 - 79, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  List de dominerende arter i et notat.
   
  ParcelRODUKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
  List de dominerende arter i et notat.
   
  P08Stadium 90, Ved høst
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  HØSTES PÅ PARCELNIVEAU. Der udtages en prøve på 800-1000 g pr. parcel og sendes til TI.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  HL-VÆGT, kg
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   


  PLANTEPRØVE: I P01 udtages planteprøver til arealbestemt kvælstofbestemmelse jævnfør metode 1, se vejledningen: Udtagning af planteprøver til bestemmelse af arealbestemt næringsstofoptagelseDer udtages prøver på parcelniveau i led A1, A2 og A3..

  Planteprøver i P05 udføres jævnfør metode 2: Diagnosticering af næringsstoftilstand (metode 2), se vejledningen: Udtagning af planteprøver i forsøg til diagnosticering af afgrødens næringsstoftilstand. Der udtages prøver på ledniveau i led A1, A2 og A3.

  RODMÅLINGER: Flyttes til efteråret. Hvor der nedgraves rør til fotooptagelse af rodbiomassen. Et rør nedgraves i hver parcel umiddelbart efter såning. Rødder måles ultimo april, maj og juni for at kvantificere rodbiomassen.Nedgravning af rør og målinger foretages af Teknologis Institut.

  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Anvendt såmaskine og indstilling herunder, bredde af maskiner, tandsporsafstand, sådybde og doseringer af såsæd og gødning
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Konsulent Hans Henrik Pedersen: 21717737 eller på mail: hahp@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-03-2023Rettet til samme sort i alle led. (RJE)
  22-03-2023Gødningsmængden i led 3 reduceres med 25 kg N /ha i forhold til led 1 og 2 (RJE)
  22-03-2023Rodmålinger flyttes til efteråret og skal derfor ikke gennemføres i denne plan. (RJE)
  22-03-2023Forsøgsansvarlig ændret fra AVV til HAHP. (RJE)  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk