Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
090012323 Effekt af kalk på angreb af kålbrok i vinterraps Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 30-08-2023
Fordelingsdato: 11-07-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af kalk på angreb af kålbrok i vinterraps.

BAGGRUND: Kålbrok breder sig i mange marker som følge af for hyppig rapsdyrkning. Det undersøges, om tildeling af kalk kan hæmme angrebene af kålbrok.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene anlægges i områder af marker, hvor der er vished for meget smitte af kålbrok i jorden. Der behøver ikke være raps i den omkringliggende mark. Forsøget sås på ”normal” tidspunkt for området dvs. ikke meget tidlig og ikke meget sent, men omkring 10.-20. august. Der skal kunne placeres kalk i sårækken i forbindelse med såning.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden afpasses efter såmaskinens bredde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 50m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Forsøgsarealet behandles som den omgivende mark eller efter behov. Det skal sikres, at der ikke forekommer generende ukrudt eller angreb af skadedyr i forsøget.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ingen sygdoms-bek.
210-08-2022
Samtidig med såning af raps
300 kg Brilliant Calciprill 110Placeret
310-08-2022
Nedharves før såning af raps
3 t Alm. jordbrugskalkNedharvet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
 • I led 2 placeres pilleret kalk (Brilliant Calciprill) samtidig med såning. Kalk og frø samsås.
 • I led 3 udbringes jordbrugskalk manuelt og nedharves før såning
KALK: Leveres direkte fra Dankalk, Jens Søndergaard. Teknologisk Institut koordinerer bestillingen.

KEMI: Skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0105-08-2022, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. .
Prøvestørrelse 300-400 g. Se tekstafsnit.
RT, 0 -25 cm dybde
P0225-08-2022, Sidst i august
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0325-09-2022
ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
P0401-11-2022
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
Angiv dato for fagligt notat og overordnet beskrivelse af forsøget. Se afsnittet "Indberetning".
 
Parcel*1 .
KÅLBROK, % planter med karakter 1. Se afsnittet "vejledning til bedømmelser"
 
Parcel*2 .
KÅLBROK, % planter med karakter 2. Se afsnittet "vejledning til bedømmelser"
 
Parcel*3 .
KÅLBROK, % planter med karakter 3. Se afsnittet "vejledning til bedømmelser"
 
Parcel*4 .
KÅLBROK, % planter med karakter 4. Se afsnittet "vejledning til bedømmelser"
 


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER:
I hver gentagelse opgraves 20 planter, hvis rødder bedømmes efter vedhæftede skitse (jvf Eppo PP 1/39 (2)), hvor
 • 1=ingen synlige fortykkelser,
 • 2=ganske små fortykkelser på siderødder alene,
 • 3= moderate fortykkelser både på siderødder og hovedroden,
 • 4= svære fortykkelser både på siderødder og hovedroden
  De fire karakterer skal i alt give 100%

 • JORDPRØVER: Jordprøve sendes til Skadestuen ved SEGES til måling af RT.

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Afgrødetæthed
  - Overordnet beskrivelse af smittetryk af svampe, lavt, middel, kraftigt
  - Har der været betydende angreb af skadedyr og ukrudt, som ikke er bekæmpet
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Har forsøget været vellykket

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk

  Rettelser:
  DatoTekst
  19-04-2023Ændring i forsøgsbehandlingerne, svampebekæmpelse, i alle led efter aftale med firmaet. (MATR)


  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk