Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040512222 Sprøjtehastighedens indflydelse på effekt og afdrift ved bekæmpelse af kartoffelskimmel Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 02-06-2022
Fordelingsdato: 07-06-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om der opnås bedre effekt af svampemidler og mindre afdrift ved at køre med en lavere fremførelseshastighed.

BAGGRUND: Den nuværende sprøjteteknologi tillader en højere fremførelseshastighed på op mod 15km/t, grundet bl.a. bedre bomstyring, forstøvningsteknologi og lavere bomhøjde. Er den relative lave kapacitetsforøgelse i form af højere fremførelseshastighed økonomisk og miljømæssig rentable.
Hastigheden er en væsentlig parameter i bestræbelsen for at minimere afdriften. Fordobles hastigheden øges afdriften med 400% i nogle tilfælde, hvis der ikke tages højde for dysens arbejdsområde. Dette kan resultere i unødvendig afdrift og virkningen af svampemidlerne reduceres, samtidig med at der kun opnås en meget begrænset kapacitets forøgelse på ca. 10%. En anden faktor er nedtrængningsevnen. Bliver denne reduceret betydeligt, medfører dette en dårligere afsætning af pesticidet ned i afgrøden. Den reducerede dækning af planten, resulterer i at der skal anvendes en unødvendig større mængde pesticid for at forebygge kartoffelskimmel. Forsøget skal derfor undersøge effekten af svampemidler overfor kartoffelskimmel ved forskellige fremkørselshastigheder.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en kartoffelmark i sorten Kuras, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 50 meter længde, hvor de første og sidste 10 meter af hver parcel anvendes til at foretage hastighedsændringer og derfor fungerer som værn. Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2 i midten af bruttoparcellen, hvor man er sikker på at udbringning af forsøgsbehandlingerne er sket med rette hastighed.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 12 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 600m2. Høstparcel minimum 45m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
  FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
  FungiciderPropulse SE 250Kun forsøg0,45 l
  Propulse SE 250Kun forsøg0,45 l
  NaritaVed behov0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanVed behov0,1 l

  GENEREL BEHANDLING:
  Forsøget grundgødskes, ukrudts- og skadedyrsbekæmpes som den øvrige mark.
  Der behandles mod kartoffelskimmel som øvrig mark. Behandlingerne udsprøjtes med de hastigheder anført under forsøgsbehandlinger. Midler og dosis oprettet under grundbehandlinger.
  Der behandles med to gange 0,4 l Narita og 0,1 l Additiv til Ranman pr. ha og derefter to gange 0,45 l Propulse SE 250 pr ha med 14 dages interval for at bekæmpe bladplet. Første behandling ved begyndende angreb (aftales på telefonmøde). Hvis der er behov for en femte behandling mod bladplet, anvendes 0,4 l Narita og 0,1 l Additiv til Ranman pr. ha. Behandlinger mod bladplet udsprøjtes med samme hastighed i alle led.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen og bekæmpelsen mod bladplet beskrevet ovenfor.


  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Hastighed ved bekæmpelse af kartoffelskimmel
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  118-06-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  25-06-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  02-07-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  09-07-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  16-07-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  23-07-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  30-07-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  06-08-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  13-08-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  20-08-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  27-08-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  03-09-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  10-09-2022
  8 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  218-06-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  25-06-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  02-07-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  09-07-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  16-07-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  23-07-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  30-07-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  06-08-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  13-08-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  20-08-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  27-08-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  03-09-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  10-09-2022
  12 km/t KørehastighedALBUZ CVI 80-015 (grøn)
  ALBUZ 80-02 (gul)
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK: Hastighed som anført under forsøgsbehandling. Vandmængde 200 l vand/ha. Der anvendes en Horsch Leeb sprøjte, som har en individuel dyseafstand på 25 cm. Dysekombination er udvalgt af Horsch (Arne Gejl), og udgør henholdsvis en kombination af en grøn ALBUZ CVI 80-015 og en gul ALBUZ 80-02. Under sprøjtning af afgrøden anvendes den grønne ALBUZ CVI 80-015 dyse alene ved 8 km/t og ved en hastighed på 12km/t anvendes begge dyser samtidig for at opretholde samme væskemængde.


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led behandles 4-5 gange mod kartoffelbladplet, som anført under grundbehandling.
  • Alle led behandles rutinemæssigt med 0,5 liter Ranman Top per ha ved ugentlige behandlinger, som beskrevet under grundbehandlinger..
  • Der behandles 1. gang mod skimmel ved første varsling mod kartoffelskimmel eller ved begyndende rækkelukning (ca. 15. juni) dog senest 1. juli. Datoen koordineres på telefonmøde i begyndelsen af juni.
  • Led 1: Alle skimmelbehandlinger udføres med en hastighed på kørehastighed på 8 km/t, der anvendes grøn Albuz CVI 80-015 dyse.
  • Led 2: Alle skimmelbehandlinger udføres med en hastighed på kørehastighed på 12 km/t, der anvendes en kombination af grøn Albuz CVI 80-015 dyse og gul Albuz 80-02 dyse.
  FORSØG MED AFDRIFT:
  Der udføres 1-3 målinger af afdrift ved behandling mod skimmel. Hvis der måles afdrift mere end en gang skal det være under forskellige vejrforhold, og så tidligt på sæsonen som muligt, så plantebiomassen påvirker afdriften for mindst muligt.
  Vandfølsomt papir fastgøres på en holder, der er placeret ca 30 cm over afgrøde. Ud for midten af hver parcel placeres der tre holdere med vandfølsomt papir på hver side af sprøjtebommen. De 3 holdere på hver side placeres i en afstand på henholdsvis 0,5 m, 1 m og 2 m fra bomenden. Efter sprøjtning indsamles papirerne, og der tages et foto af hele papiret med hel hvid baggrund. Fastgør gerne kamera således at der er samme afstand billedet tages i fra foto til foto. Billederne navngives ledx_gentx_side af sprøjtebom_afstand fra sprøjtebom, f.eks. led2_gent3_venstre_50cm, og fremsendes til Hanne Bach, Teknologisk Institut. Teknologisk Institut laver databehandling af billeder, beregner dråbeareal og dråbeantal samt statistisk analyse af data.
  Vejrforhold beskrives som notat, og der tages video af sprøjtningen som dokumenterer afdriften i de 2 led. Der er indsat 3 målinger i hhv. P03, P04 og P05, som reminder. Laves der kun 1 test, markeres måleparametrene blot som ikke udført.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras, som skaffes lokalt. Planteafstand 33 cm.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-05-2022, Ved fremspiring
  ForsøgFREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
   
  P0317-06-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelDRÅBEANTAL , .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  ParcelDRÅBEAREAL cm2, .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  P0424-06-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelDRÅBEANTAL , .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  ParcelDRÅBEAREAL cm2, .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  P0501-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelDRÅBEANTAL , .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  ParcelDRÅBEAREAL cm2, .
  Se tekstafsnit "Forsøg med afdrift"
   
  P0608-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0715-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0822-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0929-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1005-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1112-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1219-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P1326-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1402-09-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P1509-09-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P1615-09-2022, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  OBS: Bedømmes kun i Kuras. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING:
  OBS: Udtages kun i Kuras. Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået støtte fra Partnerskab om præcisionssprøjtning under Miljøministeriet”

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
  Narita GHS07 GHS09 GHS08
  Propulse SE 250 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk