Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
020012222 Stribedyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-05-2022
Fordelingsdato: 09-05-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om:
 • stribedyrkning er mere sundt end monokultur
 • Om dyrkning i 6 meter striber har en sygdomsreducerende eller -forsinkende effekt i forhold til dyrkning i monokultur i havre, hestebønner og vinterrug.
 • De evt. positive og negative randeffekter i et 6 meters stribedyrkningssystem, både hvad angår sygdomme, skadedyr og udbytte.
 • Forekomsten af udvalgte skadedyr og naturlige fjender med henblik på at undersøge, hvorvidt stribedyrkning ser ud til at resultere i en bedre naturlig skadedyrsregulering.

 • BAGGRUND: Det at dyrke flere afgrøder i samme mark i striber, også kaldet ”stribedyrkning”, bliver testet flere forskellige steder i Europa. Et mere varieret markbrug vil udover landskabsværdien muligvis også modvirke monokulturens affødte problemer i dyrkningen såsom sygdoms- og skadedyrsproblemer, skadelige ukrudtsarter, der opformeres, og manglende jordfrugtbarhed på grund af jordpakning og mangel på kulstofinput. Det antages at ”stripcrop” systemet kan bidrage til et mere robust system, der kan begrænse sygdoms- og skadedyrsudbredelse ved hjælp af naturlige fjender, dette betegnes ofte som funktionel biodiversitet. De første udenlandske resultater med stribedyrkning (3-12 m stribebredder med 3-5 afgrøder i samme mark) ser positive ud. Resultaterne viser at systemet, som dyrkes med mindre maskiner, giver mere biodiversitet i over- og underjorden, mere robuste afgrøder, mere frugtbar jord, stabile udbytter, mindre eller forsinket smitte af svampe- og skadedyr for eksempel i kartofler og sukkerroer, samt mulighed for at undgå jordpakning, da der køres med mindre maskiner i faste kørespor. Der mangler erfaring og viden om, hvordan stribedyrkning kan indgå i danske økologiske forhold med typisk danske planteavlssædskifte, maskiner og management. Denne forsøgsopgave bidrager til at indsamle data på sygdomsangreb og skadedyrstryk såvel som udbytter, som udtryk for robustheden af systemet.

  FORSØGSBETINGELSER: Er anlagt i Vestjylland. Forsøgsbehandlinger er udført i projektet StripCrop. Denne plan er oprettet for at kunne registrere sygdomme samt høste forsøget
  Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

  ARBEJDSFORDELING: Forsøgsbehandlinger, grundbehandlinger samt høst ved aksklip (P05) udføres af Innovationscenter for Økologisk Jordbrug/projektet Stripcrop.

  ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt med Robotti, hvor behandlingerne ligger i striber i hele markens længde. Led 1 (blomsterstriben) er i 3 meters bredde og led 2-5 (Hestebønne, kløvergræs/urt, vinterrug og havre) er i striber af 6 meters bredde (2 gange 3 meters arbejdsbredde). De forskellige arter er forsøgets faktor 1.
  På tværs af hver stribe laves 3 registreringer (faktor 2), hhv i de yderste par afgrøderækker (nordlig og sydlig randkant) samt i midten (cirka midt i striben, kørespor fra Robotti undgås). Størrelse på parcel underordnet, men nævnes i notat).
  Desuden skal der laves registreringer 3 steder i længde-/kørselsretningen i hver stribe (faktor 3). De 3 steder placeres 20 meter inde i striben fra begge ender (subplot 1 og 3) samt midt på striben (subplot 2), og har en længde på 10 meter. Områderne opmærkes, så det er samme sted der foretages registreinger hver gang. Alle 3 områder høstes i hele stribens bredde (6 x 10 meter).
  Design tilrettes manuelt af Teknologisk Institut. Forsøget er flerårigt, og skal kunne genfindes vha gps til næste år.

  DESIGN DATA: Split-plot, 3 faktorer, 6 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 100m2. Høstparcel minimum 80m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING:
  Generelle grundbehandlinger udføres ikke af forsøgsfolk, og beskrives derfor ikke her.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Art
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1BlomsterstribeVildtstribe
  2Hestebønne
  3Kløvergræsblanding med urterKløvergræsbland.
  4Vinterrug
  5Havre


  Faktor 2: Placering i striben
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ANordlig randkant
  BMidt i striben
  CSydlig randkant


  Faktor 3: Delobservation i striben
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ISubplot 1
  IISubplot 2
  IIISubplot 3
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Behandlingerne i dette forsøg er de enkelte arter i striber (Faktor 1).

  Faktor 2 og 3 er lavet for at kunne lave flere registreringer i hver stribe.

  Faktor 2 er opdeling af striben så der registreres i de yderste 2 sårækker i hver side af striben (nordlig og sydlig randkant) og i midten af striben, dog uden kørespor.

  Faktor 3 er opdeling af striben så der laves registrering/høstparceller 20 meter i hver ende af striben (subplot 1 og 3) samt i midten af striben (subplot 2).
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0105-05-2022, Se tekstafsnit "Registreringer"
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  HESTEBØNNERUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4, IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  RUST % dækning.
   
  P0225-05-2022, Se tekstafsnit "Registreringer"
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  HESTEBØNNERUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4, IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  RUST % dækning.
   
  P0320-06-2022, Se tekstafsnit "Registreringer"
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  HESTEBØNNERUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4, IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  RUST % dækning.
   
  P0415-07-2022, Se tekstafsnit "Registreringer"
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  CHOKOLADEPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  BLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  HESTEBØNNERUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2
  VIKKESKIMMEL % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  BRUNRUST % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4, IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  MELDUG % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA4, IB4, IC4, IIA4, IIB4, IIC4, IIIA4, IIIB4, IIIC4
  SKOLDPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVREBLADPLET % dækning.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  HAVRERØDSOT % planter m.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IA5, IB5, IC5, IIA5, IIB5, IIC5, IIIA5, IIIB5, IIIC5
  RUST % dækning.
   
  P05Stadium 90, Ved høst, af korn og bælgsæd
  AKS-KLIP,UDFØRES AF INNOVATIONSCENTER FOR ØKOLOGIKS LANDBRUG
  OBS forskellige høsttider

  Alle målinger i P05 udføres kun i led: IA2, IB2, IC2, IIA2, IIB2, IIC2, IIIA2, IIIB2, IIIC2, IB4, IC4, IIB4, IIC4, IIIB4, IIIC4, IA5, IB5, IIA5, IIB5, IIIA5, IIIB5
  ledHØST dato for.
   
  ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse min. 800 gram.
  1000 KORNSVÆGT, g
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  ParcelUDBYTTE (ukorrigeret) hkg kerne/ha.
  Der håndklippes et område, så der er mindst 800 gram kerner til en NIT-analyse. OBS: Samme område i alle parceller.
   
  ParcelSPILD hkg/ha.
   
  P06Stadium 90, Ved høst, af korn og bælgsæd
  HØST MED MEJETÆRSKER I SUBPLOTS I HELE STRIBEN
  OBS forskellige høsttider
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledUdføres kun i følgende led: IB1, IIB2, IIIB2, IB3, IIB4, IIIB4, IIB5, IIIB5
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Prøvestørrelse 1 kg pr led.
  1000 KORNSVÆGT, g
  VAND, % i kerne/frø
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  RENHED, % i råvare
  ledUdføres kun i følgende led: IB2, IIB2, IIIB2, IB4, IIB4, IIIB4, IB5, IIB5, IIIB5
  HØST dato for.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IB2, IIB2, IIIB2, IB4, IIB4, IIIB4, IB5, IIB5, IIIB5
  PARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: IB2, IIB2, IIIB2, IB4, IIB4, IIIB4, IB5, IIB5, IIIB5
  SPILD hkg/ha.
   


  REGISTRERINGER: Der skal regristreres 3 gange i hhv. havre, vinterrug og hestebønne. Det tilstræbes at registrere i følgende stadier:
 • Havre og vinterrug: St. 31, st. 51-59 og st. 70-75.
 • Hestebønne: St 31, st. 60 og st. 72.
  Der er indsat 4 datoer (P01 til P04) på plan. For hver afgrøde, vælg da den dato der kommer tættest på ovenstående stadier.

  Samtidig med registrringer i forsøg, skal der i 3-4 referencemarker af hestebønne og havre vurderes, hvor stort skadedyrstryk og sygdomstryk er for afgrødespecifikke skadevoldere og sygdomme. Oplysninger om referencemarkernes placering samt hvilke registreringer der skal foretages, kan ses i regneark vedhæftet plan. Efter endt registrering vedhæftes registreringerne enkeltforsøget.

  OBS: Det skal være den samme person der udfører alle registreringer i hhv. forsøg og referencemarker.

 • HØST: Der er forskelle i høsttidspunkt mellem arterne i forsøget. Høst af vinterrug (led 4) forventes slut juli, havre (led 5) start august og hestebønne (led 2) i september.
  Innovationscenter for Økologisk Jordbrug udfører høst af aks i P05. Der skal høstes et areal så stort, at der kan blive en kerne/frø-prøve på 800 gram til NIT-analyse. Der afklippes hele strå. OBS: Der skal høstes samme areal i alle parceller, for at udbyttet kan opgøres.
  Ytteborg høster hele stribens bredde i de 3 subplot i stribens længderetning, dvs. led A, B og C (randkanter og midt samlet) i P06. Data indtastes under led B.

  INDBERETNING ØKO-FORSØG Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med type, mængde og dato.
  Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON - ØKOLOGI: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til specialkonsulent Casper Laursen: 30 26 06 56 eller på mail: casl@icoel.dkk  Skitser

  Bilag
  BeskrivelseFil
  Registrering i referencemarkerProtokol_referencemarker hestebønner og havre_endelig.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk