Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030052222 Effekten af stubhøjde på genvæksten i kløvergræs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 22-11-2022
Fordelingsdato: 26-04-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: Som grundlag for en videre projektansøgning gennemføres en forundersøgelse af effekten forskellig stubhøjde på forskellige græs og kløverarter, samt blandinger ved 1. og 3. slæt. Forundersøgelsen har til formål at kortlægge udviklingen i NDVI og NDRE ved forskellige stubhøjde.

BAGGRUND: DLF har anlagt et demonstrationsareal med 36 parceller. Parcellerne indbefatter 11 græsarter og 2 kløverarter samt 9 kløvergræsblandinger. Da der inden for både græsser og kløver er flere sorter repræsenteret, er der anlagt i alt 22 græsparceller med forskelling tidlighed og ploidi, 5 kløverparceller med forskellig bladstørrese (hvidkløver) og ploidi (rødkløver).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en efterårsudlagt markved Jakob xx, Kerteminde.

ARBEJDSFORDELING:
 • Kverneland gennemfører skårlægning med butterfly-sæt med hhv. 4 og 9 cm stubhøjde
 • LFE15 overflyver med drone, måler afgrødehøjde med RTK GPS position på målingerne.
 • Teknologisk Institut foretager parceludklipning og beregning af NDVI og NDRE på parcelniveau.

 • ANLÆGSDATA: Parcellerne er 3,5 m brede og i markens længde.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 2 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 500m2. Høstparcel minimum 500m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.

  GENEREL BEHANDLING: Behandles som omgivende mark
  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Ater og Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  113-05-2022
  1. slæt, Klippehøjde 4 cm.
  Skårlægning4 cm Skårlægnings-højde
  17-06-2022
  2. slæt, klippehøjde 6 cm
  Skårlægning6 cm Skårlægnings-højde
  22-07-2022
  3. slæt, klippehøjde 9 cm
  Skårlægning9 cm Skårlægnings-højde
  213-05-2022
  1. slæt, klippehøjde 9 cm
  Skårlægning9 cm Skårlægnings-højde
  17-06-2022
  2. slæt, klippehøjde 6 cm
  Skårlægning6 cm Skårlægnings-højde
  22-07-2022
  3. slæt, klippehøjde 4 cm
  Skårlægning4 cm Skårlægnings-højde
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  I den valgte mark anlægges parcellerne som stribeforsøg i markens længde. Skårlæggeren indstilles så den venstre fløj skårlægger i 4 cm og den højre fløj i 9 cm, mens frontskårlæggeren skårlægger i ca. 6 cm højde.
  Der skårlægges i 4 og 9 cm højde i 4 gentagelser. I første slæt høstes 1-parcellerne ved 4 cm og 2-parcellerne ved 9 cm, se skitse.
  De værn der er indtegnet på skitsen tilpasses i breden så skårlægger kun køre i landmands kørespor. Disse skårlægges seperat med front skårlæggeren.

  Efter 1. slæt tages der stilling til om forsøget fortsætter til 3. slæt.
  I 2. slæt høstes alle parceller ved 6 cm
  I 3. slæt byttes der om på stubhøjderne, således at 1-parcellerne høstes i 9 cm og 2-parcellerne i 4 cm højde.

  Efter hver skårlægning rives græsset af, ved kørsel ved siden af parcellerne eller i køresporet. Det er VIGTIGT, at der IKKE køres i nettoparcellerne med rive, finsnitter eller vogne.
  Umiddelbart efter høst af 1. og 3. slæt registreres stubhøjden med plademåler. Der måles 30 gange i hver parcel. Disse målepunkter opmåles også med RTK GPS.
  Parcellerne overflyves af Xx Xx fra VKST med drone på dag 0, 1, 4, 7, 10 og umiddelbart inden næste slæt for at måle NDVI og NDRE.
  Tidspunkterne for monitering med drone aftales med Torben S. Frandsen. Data uploades til Solvi, hvorefter Teknologisk Institut foretager udklipning af parcellerne og beregner NDVI og NDRE for hver parcel.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0113-05-2022, inden skårlægning af 1. slæt.
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0213-05-2022, Ved høst af 1. slæt, Umiddelbart efter skårlægning
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
  30 målinger i hver parcel. Punkter opmåles med RTK-GPS
   
  P0314-05-2022, Efter høst af 1. slæt, 1 dag efter skårlægning, men efter sammenrivning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0417-05-2022, Efter høst af 1. slæt, 4 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0520-05-2022, Efter høst af 1. slæt, 7 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0623-05-2022, Efter høst af 1. slæt, 10 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0717-06-2022, Før høst af 2. slæt, Umiddelbart inden 2. skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0822-07-2022, Før høst af 3. slæt
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P0922-07-2019, Ved høst af 3. slæt, Umiddelbart efter skårlægning
  ParcelAFGRØDEHØJDE cm målt med plademåler.
  30 målinger i hver parcel. Punkter opmåles med RTK-GPS
   
  P1023-07-2022, Efter høst af 3. slæt, 1 dag efter skårlægning, men efter sammenrivning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1126-07-2022, Efter høst af 3. slæt, 4 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1229-07-2022, Efter høst af 3. slæt, 7 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1301-08-2022, Efter høst af 3. slæt, 10 dage efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1401-08-2022, Efter høst af 3. slæt, 5 uger efter skårlægning
  Forsøg**1 dato for.
  Dato for overflyvning
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1526-08-2019
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   


  DRONE Der skal tage dronefoto af forsøget med RedEdge kamera til beregning af NDVE/NDVI.

  Ved 1. og 3. slæt
 • Lige før skårlægning
 • 1 dag efter skårlægning, men efter sammenrivning
 • 4 dage efter skårlægning
 • 7 dage efter skårlægning
 • 10 dage skårlægning

  Ved 2. slæt
 • Lige før skårlægning

 • AFGRØDEHØJDE: Umiddelbart efter høst af 1. og 3. slæt registreres stubhøjden med plademåler. Der måles 30 gange i hver parcel. Værdi og GPS position registreres og sendes på mail til Torben S. Frandsen, tsf@seges.dk

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til LandskonsulentTorben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.
  Skitser

  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk