Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070102222 Kvælstofudvaskning i et bælgsædsskifte målt med sugeceller Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-09-2022
Fordelingsdato: 23-03-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle kvælstofudvaskningen i et sædskifte udelukkende med plantebaserede fødevarer vha. sugeceller placeret i 1 og 2 m dybde., samt at undersøge i hvilken grad udvaskningen kan reduceres med efter- og mellemafgrøder.

BAGGRUND: Der er stort fokus på at øge produktionen af plantebaserede fødevarer, men det er vigtigt at dyrkningen sker, så miljøet ikke belastes af dyrkningen. I forsøget måles kvælstofudvaskningen gennem et helt sædskifte. Behandlingerne består af to forskellige sædskifter, som adskiller sig ved at være to forskellige bælgsædsafgrøder, som i første år (2022) er hhv. ærter og hestebønner. De kommende år, tilstræbes det, at kikærter og linser afprøves i stedet for ærter og hestebønner. I Udover sædskifterne indgår led med og uden mellem- og efterafgrøder.

FORSØGSBETINGELSER: Denne forsøgsplan afløser forsøgspaln 070101721 og anlægges oven i det ekstisterende sugecellefelt. Vandprøver udtages i 070101721 frem til 1. april 2022. Derefter anvendes labels til vandprøver fra 070102222. Der må ikke tilføres husdyrgødning.
Den vejrstation der er sat op i forsøget, skal blive.

ANLÆGSDATA: Slangerne fra sugecellerne er trukket under pløjelaget ud til fire punkter, hvor skabene samles og aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget afmærkes ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes. Randomiseringsplanen i skitse 1 skal følges. Statistikken skal håndholdes. Nitratkoncentrationen måles ved at opsamle vand fra sugecellerne vha. skabene, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Design tilrettes at Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 72m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
HandelsgødningerMangansulfat 32Ved behov
VækstreguleringKun forsøg
HandelsgødningerPK 0-4-21 m. S, KemiraKun forsøg300 kg
JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Hele arealet skal altid grundgødes med rigelige mængder P, K og Mg. Der må ikke tilføres anden N-gødning end forsøgsgødningen. Ved mistanke om manganmangel skal forsøgsarealet sprøjtes med 3 kg mangansulfat pr. ha. Ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages efter behov i de enkelte afgrøder. Dog er der ingen godkendte midler til quinoa, og ukrudtsbekæmpelse foretages ved at etablere et falsk såbed og sprøjtning med glyphosat lige inden såning. Ved større ukrudts-, svampe- eller skadedyrsproblemer i quinoa kontakt Nanna Hellum Kristensen inden behandling. I de andre afgrøder anvendes en effektiv planteværnsstrategi med godkendte midler, der sikrer at ukrudt, skadedyr og svampe ikke har effekt på udbyttet. Planteværn noters under forsøgsbehandlinger.

JORDBEARBEJDNING: Det er vigtig at alle tidspunkter for jordbearbejdning registres. Skriv gerne et notat pr. afgrøde.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Afgrøde, kvælstof og mellem-/efterafgrøde strategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-03-2022
Ompløjning af vinterraps etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022
Ved såning
HestebønneUdsædsmængde
8 cm Sådybde
215-03-2022
Ompløjning af vinterraps etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022
Ved såning
MarkærtUdsædsmængde
5 cm Sådybde
315-03-2022
Ompløjning af vinterraps etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022
Ved såning
HestebønneUdsædsmængde
8 cm Sådybde
415-03-2022
Ompløjning af vinterraps etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022
Ved såning
MarkærtUdsædsmængde
5 cm Sådybde
20-08-2022Efterafgrøde12 kg Olieræddike
501-03-2022
Ved begyndende vækst af vinterhvede
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 5540 kg N148 kg NS 27-4
601-03-2022
Ved begyndende vækst af vinterhvede
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 5540 kg N148 kg NS 27-4
701-03-2022
Ved begyndende vækst af vinterhvede
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 5540 kg N148 kg NS 27-4
20-08-2022
Efterafgrøde12 kg Olieræddike
801-03-2022
Ved begyndende vækst af vinterhvede
60 kg N222 kg NS 27-4
Stadium 3190 kg N333 kg NS 27-4
Stadium 4540 kg N148 kg NS 27-4
Stadium 5540 kg N148 kg NS 27-4
20-08-2022
Efterafgrøde12 kg Olieræddike
920-09-2021
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
15-03-2022
Ompløjning af vinterhvede etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022

Ved såning
HavreUdsædsmængde
114 kg N422 kg NS 27-4
1020-09-2021
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
15-03-2022
Ompløjning af vinterhvede etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022

Ved såning
HavreUdsædsmængde
114 kg N422 kg NS 27-4
1120-09-2021
Senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
15-03-2022
Ompløjning af vinterhvede etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022

Ved såning
HavreUdsædsmængde
114 kg N422 kg NS 27-4
20-07-2022
Senest 20. JuliSenest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
1220-09-2021
senest 30. september
Ved såning
VinterhvedeUdsædsmængde
15-03-2022
Ompløjning af vinterhvede etableret i 2021.
Pløjning
01-04-2022

Ved såning
HavreUdsædsmængde
114 kg N422 kg NS 27-4
20-07-2022
Senest 20. JuliSenest 20. Juli
Mellemafgrøde15 kg Olieræddike
1325-03-2022
Glyphosatsprøjtning i falsk såbed
Lige før såning
Sprøjtningl Glyfosate 360 Glyfosate 360
01-04-2022
Ved såning
Quinoa10 kg Udsædsmængde
2 cm Sådybde
114 kg N422 kg NS 27-4
1425-03-2022
Glyphosatsprøjtning i falsk såbed
Lige før såning
Sprøjtningl Glyfosate 360 Glyfosate 360
01-04-2022
Ved såning
Quinoa10 kg Udsædsmængde
2 cm Sådybde
114 kg N422 kg NS 27-4
1525-03-2022
Glyphosatsprøjtning i falsk såbed
Lige før såning
Sprøjtningl Glyfosate 360 Glyfosate 360
01-04-2022
Ved såning
Quinoa10 kg Udsædsmængde
2 cm Sådybde
114 kg N422 kg NS 27-4
1625-03-2022
Glyphosatsprøjtning i falsk såbed
Lige før såning
Sprøjtningl Glyfosate 360 Glyfosate 360
01-04-2022
Ved såning
Quinoa10 kg Udsædsmængde
2 cm Sådybde
114 kg N422 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
AFGRØDE:
  • I led 1 og 3 sås raps 15. august med en udsædsmængde på 25-30 planter pr.m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde. I marts 2022 ompløjes rapsen og der såes hestebønner med plantetal på 45 planter pr. m2 og sådybde på 8 cm
  • I led 2 og 4 sås raps 15. august med en udsædsmængde på 25-30 planter pr.m2. Pga. de høje kvælstofniveauer i nogle af leddene er det vigtigt med en lav udsædsmængde. I marts 2022 ompløjes rapsen og der såes ærter med plantetal på 60 planter pr. m2 og sådybde på 5 cm.
  • I led 5-8 sås tidlig sået vinterhvede i perioden 1- 7. september. Udsædsmængde 200 planter pr. m2.
  • I led 9-12 sås vinterhvede i perioden 21.-30. september. Udsædsmængde 350 planter pr. m2. I marts 2022 ompløjes hveden og der såes havre.
  • I led 13-16 sås Quinoa, med en udsædsmængde på 100 planter pr. m2 og sådybde på 1-2 cm.
Udsædsmængden indberettes for alle led, under forsøgsbehandlinger.

GØDSKNING:
  • I led 1-4 tilføres ingen kvælstof
  • I led 5-8 tilføres kvælstof på 4 tidspunkter i alt 230 kg N i NS 27-4
  • I led 9-16 tilføres 114 kg N i NS 27-4 i forbindelse med såning.

MELLEM-/EFTERAFGRØDE:
  • I led 11 og 12 etableres mellemafgrøde af olieræddike senest 20. juli, 2022 ved at udsprede frø i havren. Der anvendes en udsædsmængde på 15 kg pr. ha. Mellemafgrøden må tidligst nedpløjes den 20. september 2022.
  • I led 4, 7 og 8 efter høst i 2022 etableres efterafgrøde af Olieræddike. Efterafgrøden etableres hurtigst muligt efter høst og senest den 20. august 2022. Der anvendes en udsædsmængde på 12 kg pr. ha. Efterafgrøde sås med norsk såmaskine, i en opharvet parcel.
SUGECELLER: Sugeceller er installeret af Aarhus Universitet i forsøget i foråret 2017. Der skal udtages vandprøver fra sugecellerne hver 14. dag i afstrømningsperioden. Intervallet mellem tapninger vil dog afhænge af nedbørsmængden i den forudgående periode.

PEJLEBRØNDE: Pejlebrønde til at pejle grundvandsstanden gennem sæsonen installeres af SEGES, og pejles samtidig med at der udtages vandprøver.

Hver gang der udtages vandprøver registreres vækststadium på ledniveau.

UDSÆD: Olieræddike leveres fra Teknologisk Institut. Hestebønner, ærter, havre og quinoa leveres af Teknologisk institut. Vinterhvede skaffes lokalt. Sorter vælges lokalt i samråd med Leif Hagelskjær, SEGES.

GØDNING: Gødning skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0114-04-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0228-04-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0319-05-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0409-06-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0530-06-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
P0621-07-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P0711-08-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P08Stadium 90, Ved høst, af quinoa
ledUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
UDTAGES AF TI Se tekstafsnit. KERNE/FRØ PRØVE
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelUdføres kun i følgende led: 13, 14, 15, 16
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P09Stadium 90, Ved høst, af vinterhvede
ParcelUdføres kun i følgende led: 5, 6, 7, 8
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
VAND, % i kerne/frø
GLUTEN14, %
STIVELSE, % af tørstof
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P10Stadium 90, Ved høst, af havre
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 9, 10, 11, 12
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P11Stadium 90, Ved høst, af ærter
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 2, 4
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
HL-VÆGT, kg
RÅPROTEIN, % i tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P12Stadium 90, Ved høst, af hestebønner
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 3
KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS Parcelprøver Prøvestørrelse: 800-1000 g fra hver parcel
VAND, % i kerne/frø
RENHED, % i råvare
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
P1301-09-2022
ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
 
ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14
VAND-PRØVE 2 m. til AgroLab Kiel.
NO3-N, ppm i jordvand 0-200 cm dybde


VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER: Sygdomme opgøres og indberettes, hvis det skønnes at påvirke udbyttet.

JORDPRØVER: Ved udtagning af N-min prøver må der IKKE tages prøver i hele parcellen. Et området hvor sugecellen er placeres skal friholdes med 1 m til hver side for ikke at ødelægge slanger i forsøget. Der må ikke tages stik nær parcelgrænserne (1 m friholdes), da slangerne er ført til skabene i grænsen mellem to parceller.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

VANDPRØVE: Prøverne udtages som beskrevet i (Vejledning i prøveudtagning fra sugecelle arealer). Ved spørgsmål kontaktes Betina Nørgaard Pedersen, SEGES.
Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel:

AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
Dr.- Hell-Str. 6
D-24107 Kiel
Germany


PEJLEMÅLINGER: Samtidig med prøvetagning fra sugecellerne pejles vandstanden under forsøget i pejlebrøndene. Data indberettes ikke i NFTS.

HØST: Hver afgrøde høstes individuelt. Der er oprettet fem P-tider til høst for at kunne håndtere både raps- og kornudbytter i samme forsøg

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Specialkonsulent Nanna Hellum Kristensen : 8740 5414 / 2895 0070 eller på mail: nhkr@seges.dk.
Bilag
BeskrivelseFil
070102222_sædskifte oversigt. docx.docx070102222_sædskifte oversigt. docx.docx
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk