Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040372222 DEMO: Betydning af N-gødskning ved kemisk, termisk og mekanisk vækststandsning af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-07-2022
Fordelingsdato: 06-04-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste effekten af forskellige kemiske, termiske og mekaniske vækstsstandsningsmetoder ved fire forskellige kvælstofniveauer af læggekartofler.

BAGGRUND: Erfaringer viser, at en høj kvælstofmængde kan nedsætte effekten af forskellige metoder til vækststandsning. Her undersøges effekten af N-gødskningen på effekten af kemisk, termisk og mekanisk vækststandsning.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA:
Hver behandling anlægges i demonstrationsbaner á fire rækker, hvori indgår 4 forskellige kvælstofsmængder á 25 meter, som placeres i forlængelse af hinanden. Alle kvælstofmængder i samme bane behandles på samme tid. Demonstrationsforsøget udgøres derved af i alt af 5 baner á 4 rækker med en længde på i alt 100 meter. Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt Teknologisk Institut.


DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødes som læggekartofler (dvs. 70 kg N pr ha). Gødningstyper og mængder angives under grundbehandlinger i PC Markforsøg.
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Vækststandsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
128-07-2022
Når 5 % af knoldene er > 55 mm
Aftopning
28-07-2022
2 l MizukiTrad. marksprøjte
Dobbeltvifte dyse
02-08-2022
5 dage senere
2 l MizukiTrad. marksprøjte
Dobbeltvifte dyse
228-07-2022
Når 5 % af knoldene er > 55 mm
Aftopning
28-07-2022
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
02-08-2022
5 dage senere
2 l MizukiDanfoil sprøjte
50 l Vand
328-07-2022
Når 5 % af knoldene er > 55 mm
Aftopning
28-07-2022
Gasbrænding40 kg Gas
02-08-2022
5 dage senere
Gasbrænding40 kg Gas
428-07-2022
MSR Crown Crusher
528-07-2022
Når 5 % af knoldene er > 55 mm
Aftopning
28-07-2022
Vegniek DiscMaster


Faktor 2: Kvælstof
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-202240 kg N148 kg NS 27-4
B15-04-202260 kg N222 kg NS 27-4
C15-04-202280 kg N296 kg NS 27-4
D15-04-2022100 kg N370 kg NS 27-4
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Ved traditionel sprøjte køres med en hastighed på 4-5 km/t, der anvendes en vandmængde på 300 l pr. ha og anvendes dobbeltvinklede dyser.

Faktor 1, vækststandsning:
 • Led 1 aftoppes når der som gennemsnit af de fire gødningsniveauer er ca. 5 pct. knolde > 50-55 mm. Der behandles med Mizuki samme dag og 5 dage efter aftopning med traditionel marksprøjte.
 • Led 2 behandles som led 1, dog anvendes Danfoilsprøjte ved udbringning af Mizuki.
 • Led 3 aftoppes som led 1. Der behandles med gasbrænding samme dag og 5 dage efter aftopning.
 • Led 4 afklippes med MSR Crown Crusher samme dag som aftopning i led 1.
 • Led 5 aftoppes, hvorefter der toptrækkes med Vegniek DiscMaster samme dag som aftopning.

  Faktor 2, kvælstofsniveau:
 • Led 1-4 gødskes med hhv 40, 60, 80 og 100 kg N.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorten Kuras ved Assing leveres fra KMC, og AKV-Langholt leverer til Dronninglund.
  Læggeafstand 25 cm.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0223-08-2022, 21 dage efter sidste behandling i led:, 1
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0330-08-2022, 28 dage efter sidste behandling, i led 1
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-07-2022Grundet ændret etikette på Mizuki er 2. behandling ændret fra 7 til 5 dage efter 1. behandling (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk