Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040362222 DEMO: Mekanisk og termisk vækststandsning af læggekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-11-2022
Fordelingsdato: 05-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At teste effekten af forskellge mekaniske og termiske nedvisningsmetoder i fire sortstyper af læggekartofler.

BAGGRUND: Erfaringer viser, at der kan være forskel på effekten af forskellige metoder til mekaniske og termiske vækststandsningsmetoder. Her undersøges, hvor godt forskellige metoder virker i 4 forskellige sortstyper.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA:
Hver behandling anlægges i demonstrationsbaner á fire rækker, hvori indgår 4 forskellige sorter á 25 meter, som placeres i forlængelse af hinanden. Alle sorter i samme bane behandles på samme tid. Demonstrationsforsøget udgøres derved af i alt af 4 baner á 4 rækker med en længde på i alt 100 meter. Ønskes hjælp til tilretning af design, kontakt Teknologisk Institut.

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer, 1 Gentagelser. Parcelfordeling: systematisk. Anlægsparcel minimum 75m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Gødes som læggekartofler (dvs. 70 kg N pr ha). Gødningstyper og mængder angives under grundbehandlinger i PC Markforsøg.
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Mekanisk og termisk vækststandsning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
128-07-2022
Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
Aftopning
28-07-2022
2 l Mizuki
04-08-2022
7 dage senere
2 l Mizuki
228-07-2022
Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
Aftopning
28-07-2022
Gasbrænding40 kg Gas
02-08-2022
5 dage senere
Gasbrænding40 kg Gas
328-07-2022
MSR Crown Crusher
428-07-2022
Når 5 % af knoldene gennemsnitlig i de 4 sorter er over 55 mm
Aftopning
28-07-2022
Vegniek DiscMaster


Faktor 2: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A15-04-2022Kuras
B15-04-2022Ydun
C15-04-2022Avarna
D15-04-2022Stratos
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
Der benyttes en vandmængde på 300 l pr. ha. Der anvendes dobbeltvinklede dyser. Hastighed 4-5 km/t.

Faktor 1, vækststandsning:
 • Alle led færdighyppes ved lægning.
 • Led 1 aftoppes når der som gennemsnit af de fire sorter er ca. 5 pct. knolde > 50-55 mm. Der behandles med Mizuki samme dag og 7 dage efter aftopning.
 • Led 2 aftoppes som led 1. Der behandles med gasbrænding samme dag og 7 dage efter aftopning.
 • Led 3 aftklippes med MSR Crown Crusher samme dag som aftopning i led 1.
 • Led 4 aftoppes som led 1. Derefter toptrækkes med Vegniek DiscMaster samme dag som aftopning.

  Faktor 2, sorter:
 • Ved Dronninglund anvendes sorterne Kuras, Festien, Avarna og Allstar.
 • Ved Assing anvendes sorterne Kuras, Ydun, Avarna og Stratos.
 • Sorter tilpasser Assing. Husk tilpas forsøgsbehandlingerne til de rigtige sorter ved Dronning lund.

 • LÆGGEMATERIALE: Sorterne til forsøget ved Assing leveres fra KMC, og AKV-Langholt leverer sorterne til Dronninglund.
  Læggeafstand 25 cm.

  KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.

   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-08-2022, 21 dage efter sidste behandling i led 1
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
   
  ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  P0307-09-2022, 28 dage efter sidste behandling i led 1
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelFOTO digital.
  Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
   
  ParcelGENVÆKST % planter m.
   


  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Mizuki GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk