Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
080172222 Maltbygsorter i to dyrkningssystemer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-05-2022
Fordelingsdato: 27-03-2022
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge effekten af dyrkningssystemet på udbytte og kvalitet af 5 maltbygsorter fra Carlsberg

BAGGRUND: Der er stigende fokus på regenerativ dyrkning, som indebærer en jordforbedring gennem mindre jordbearbejdning, grønne marker hele året og mindst mulig kemisk forstyrrelse. For at undersøge om maltbygsorter performer forskelligt i hhv. konventionel dyrkning og noget der minder om regenerativ dyrkning, gennemføres et mindre screeningsforsøg i 2022, som opstart på udvidet forsøg i flere marker til 2023.

FORSØGSBETINGELSER: Marken skal være dyrket med hhv. pløjning og direkte såning i minimum 2 år, så en effekt af dyrkningssystemerne forventes at have slået igennem på jordstruktur og -biologi.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges på Ytteborgs forsøgsmark, JB 5, som opfylder forsøgsbetingelserne

DESIGN DATA: Split-plot, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
NæringsstofferNKun forsøg
Udsæd og såningCoatet udsædKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Arealet skal altid grundgødskes med rigelige mængder P, K, Mg, Mn og S samt evt. mikronæringsstoffer. N-tildeling: 105 kg N pr. ha i 21-3-10, da der har været en efterafgrøde. Det svarer til 505 kg gødning pr. ha. Vækstregulering, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sort
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00

Ved såning
VårbygSkyway
2Stadium 00

Ved såning
VårbygCB Score
3Stadium 00

Ved såning
VårbygFocus
4Stadium 00

Ved såning
VårbygRGT Planet
5Stadium 00

Ved såning
VårbygLaureate


Faktor 2: Jordbearbejdning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
A01-04-2022Pløjning
B01-04-2022
+ 10-15 % udsæd i forhold til pløjet
Direkte-såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

UDSÆD: Leveres fra Carlsberg.
Der regnes med såning omkring 1. april og et mål om 220 planter/kvm. Ved en TKV svarer det til en udsædsmængde på ca. 120 kg/ha. I parceller med direkte såning øges udsædsmængden med 10-15%
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0112-03-2022, Ved anlæg, Såning af vårbyg
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
FINSAND, % i jord 0-25 cm
HUMUS, % i jord 0-25 cm
JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
LER, % i jord 0-25 cm
SILT, % i jord 0-25 cm
TOTAL N, % i jord 0-25 cm
TOTAL C, % i jord 0-25 cm
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
GROVSAND, % i jord 0-25 cm
P02Stadium 37, Droneflyvning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelSIDESKUD /plante.
 
P03Stadium 51 - 59, Ved skridning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelMELDUG % dækning.
 
ParcelBYGRUST % dækning.
 
ParcelSKOLDPLET % dækning.
 
ParcelBYGBLADPLET % dækning.
 
ParcelRAMULARIA % dækning.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
 
ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, tælleflade: 1/4 m2.
 
P04Stadium 69 - 75, Droneflyvning
ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
 
ParcelNDRE, std. afv. .
 
ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
Se tekstafsnit NDVI
 
ParcelNDVI, std. afv. .
 
P05Stadium 90, Ved høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til egne analyser.
Der sendes en prøve på 5 kg pr. led til Carlsberg. Se tekstafsnit.
*1,
ParcelKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
HØSTES PÅ PARCELNIVEAU Prøvestørrelse: ca. 2 kg.
RENHED, % i råvare
VAND, % i kerne/frø
RÅPROTEIN, % i tørstof
HL-VÆGT, kg
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.
Dette er en meget vigtig indberetning, da det siger noget om hvor stort et potentiale der er for mineralisering af N i vækstperioden.

TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 50 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut (se Instruktion for graveforespørgsel). Send info til Torben Pedersen (tep@teknologisk.dk) med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

NDVI MÅLING MED DRONE: NDVI måles i stadie 37 og 45, for at kvantificere plantebiomassen. Det er vigtigt at den sidste måling udføres før begyndende skridning. Der måles med en drone påmonteret et RedEdge-M kamera. Flyvning udføres af uddannet personale. Råder forsøgsenheden ikke selv over en drone med kamera foretages målingerne af Teknologisk Institut.

VIGTIGT VED HØST: Der udtages prøver på PARCELNIVEAU. Der sendes 2 kg pr. parcel til Teknologisk Institut. Og derudover sendes 5 kg korn af hvert led til Carlsberg:

Carlsberg A/S
Att. Pai Rosager Pedas
Group Research
J.C. Jacobsens Gade 4 (indgang fra Bjerregårdsvej 5)
1799 København V

INDBERETNING: Destruktionstidspunkt og metode indberettes i et notat. Der er i P02 oprette en måleparameter til påmindelse af dette. Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med notat i PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. PC-Markforsøg vedr. faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING - her indberettes datoen for notatet.

FAGLIG VURDERING: Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Annette Vibeke Vestergaard: 51 19 55 46 eller på mail: avv@seges.dk
Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk