Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
240032222 Kartoffelbladplet, strategiforsøg Til Oversigt
 

KMC
Herningvej 60
7330
Brande
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-10-2022
Fordelingsdato: 06-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise behov for bladpletbekæmpelse i en bladplettolerant sort.

BAGGRUND: Der testes i en bladplettolerant sort Ydun, for at undersøge behandlingsbehovet i sortstyper som denne. Kan behandlingerne reduceres til 1 behandling, og hvor sent skal denne udføres.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandet jord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en længde på 10 meter. Høstparcel: 2 rækker med en længde på 10 meter.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderProxanilKun forsøg2 l
ProxanilVed behov2,5 l
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg
RevusKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget grundgødskes som den øvrige mark.
Der behandles mod kartoffelskimmel med ugentlige behandlinger med 0,6 l Revus (følger plan 040082222).
Der behandles forebyggende mod skimmel med 2,0 l/ha Proxanil efter ca. den 1. juli, hvor infektionstryk (IP) >40 og infektionsrisikoen (IR) >93, hvis der er skimmel i regionen (aftales på telefonmøderne). Der behandles desuden med 2,5 l Proxanil i alle led ved forekomst af skimmel i forsøget.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end behandling med Proxanil samt forsøgsbehandlingerne.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG pr ha .

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Ubehandlet
203-08-2022
0,45 l Propulse SE 250
17-08-2022
0,4 l Narita
0,1 l Additiv til Ranman
31-08-2022
0,45 l Propulse SE 250
14-09-2022
0,4 l Narita
0,1 l Additiv til Ranman
310-08-2022
0,45 l Propulse SE 250
24-08-2022
0,45 l Propulse SE 250
424-08-2022
0,45 l Propulse SE 250
520-07-2022
1 l Serenade ASO
03-08-2022
1 l Serenade ASO
17-08-2022
1 l Serenade ASO
24-08-2022
1 l Serenade ASO
31-08-2022
1 l Serenade ASO
07-09-2022
1 l Serenade ASO
14-09-2022
1 l Serenade ASO
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


SPRØJTETEKNIK: Kør ca. 4-5 km/t og anvend 200-300 l vand/ha. Noter dysetype som notat.
VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led behandles 1. gang mod skimmel med 0,6 l Revus ved første varsling mod kartoffelskimmel eller ved begyndende rækkelukning (ca. 15. juni). Datoen koordineres på telefonmøde i begyndelsen af juni. Derefter foretages ugentlige sprøjtninger med Revus.
  • Led 1: Ubehandlet.
  • Led 2: Normal strategi.
  • Led 3: Behandling ved første fund. Behandlingsstart aftales med KMC Agro.
  • Led 4: Sen behandling, 14 dage efter første behandling i led 3.
  • Led 5: Biologisk bekæmpelse af bladplet. Opstart før første fund. Behandlingsstart aftales med KMC Agro
KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Ydun som leveres af KMC. Planteafstand 33 cm.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2022
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0222-06-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0329-06-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0406-07-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0513-07-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0620-07-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0727-07-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0803-08-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P0910-08-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1017-08-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1124-08-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1231-08-2022, Før behandling
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1307-09-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1414-09-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelCERCOSPORA % dækning, .
 
P1501-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
STIVELSE, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
- Har forsøget været vellyket?

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
Narita GHS09 GHS07 GHS08
Propulse SE 250 GHS09
Proxanil GHS08 GHS05 GHS07
Revus GHS09
Serenade ASOIntet faresymbol


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk