Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
240022222 Kartoffelskimmel, strategiforsøg Til Oversigt
 

KMC
Herningvej 60
7330
Brande
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 28-10-2022
Fordelingsdato: 06-04-2022
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At afprøve og eftervise forskellige modellers effekt på skimmelbekæmpelse i sorten Ydun.

BAGGRUND: Teste skimmelmodtagelighed i en moderat modtagelig sort Ydun under forskellige behandlingsmodeller, og undersøge hvor meget kemi og kørsler, som kan spares ved en reduceret indsats.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene må kun anlægges på arealer med fabrikskartofler på sandet jord, hvor der vandes optimalt. Anlæg ikke forsøget så det gennemskæres af spor fra vandingsmaskine og marksprøjte.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: 4 rækker med en længde på 10 meter. Høstparcel: 2 rækker med en længde på 10 meter.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
FungiciderPropulse SE 250Kun forsøg0,45 l
Propulse SE 250Kun forsøg0,45 l

GENEREL BEHANDLING:
Forsøget grundgødskes som den øvrige mark.
Der behandles mod bladplet efter led 2 i bladplet strategiforsøg (240032222), første gang med Propulse dernæst Narita, Propulse og Narita.
På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen og bekæmpelsen mod bladplet beskrevet ovenfor.
Det er vigtigt, at forsøget holdes fri for cikader og tæger allerede fra begyndende indflyvning og ved klækning ved brug af 2 x 0,25 kg Mospilan SG.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Svampebekæmpelse
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
115-06-2022
KMC Agro skimmelstrategi.
Behand. medd. senere
22-06-2022
Behand. medd. senere
29-06-2022
Behand. medd. senere
06-07-2022
Behand. medd. senere
13-07-2022
Behand. medd. senere
20-07-2022
Behand. medd. senere
27-07-2022
Behand. medd. senere
03-08-2022
Behand. medd. senere
10-08-2022
Behand. medd. senere
17-08-2022
Behand. medd. senere
24-08-2022
Behand. medd. senere
31-08-2022
Behand. medd. senere
07-09-2022
Behand. medd. senere
14-09-2022
Behand. medd. senere
215-06-2022
BlightManager model A, med variable doseringer og variable intervaller, DMI/Ranch vejr data.
Behand. medd. senere
22-06-2022
Behand. medd. senere
29-06-2022
Behand. medd. senere
06-07-2022
Behand. medd. senere
13-07-2022
Behand. medd. senere
20-07-2022
Behand. medd. senere
27-07-2022
Behand. medd. senere
03-08-2022
Behand. medd. senere
10-08-2022
Behand. medd. senere
17-08-2022
Behand. medd. senere
24-08-2022
Behand. medd. senere
31-08-2022
Behand. medd. senere
07-09-2022
Behand. medd. senere
14-09-2022
Behand. medd. senere
313-07-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
23-07-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
03-08-2022
0,25 l Ranman Top
10-08-2022
0,25 l Ranman Top
17-08-2022
0,25 l Ranman Top
24-08-2022
0,25 l Ranman Top
31-08-2022
0,25 l Ranman Top
07-09-2022
0,25 l Ranman Top
14-09-2022
0,25 l Ranman Top
429-06-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
10-07-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
20-07-2022
0,25 l Ranman Top
20-07-2022
0,25 l Ranman Top
03-08-2022
0,25 l Ranman Top
10-08-2022
0,25 l Ranman Top
17-08-2022
0,25 l Ranman Top
24-08-2022
0,25 l Ranman Top
31-08-2022
0,25 l Ranman Top
513-07-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
23-07-2022
0,15 l Zorvec Enicade
0,3 l Azuleo
03-08-2022
0,25 l Ranman Top
10-08-2022
0,25 l Ranman Top
17-08-2022
0,25 l Ranman Top
24-08-2022
0,25 l Ranman Top
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


SPRØJTETEKNIK: Kør ca. 4-5 km/t og anvend 200-300 l vand/ha. Dysetype noteres som notat.

VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led behandles 4 gange mod kartoffelbladplet, som anført under grundbehandling.
  • Led 1: Skimmelvarsling (KMC Agro)
  • Led 2: BlightManager, modellen følges tæt, hvor både lokale vejrdata og DMI-data inkluderes. Variable doseringer og variable intervaller.
  • Led 3: Zorvec, sen opstart med skimmelbehandlinger. Behandlingsstart aftales med KMC-Agro.
  • Led 4: Som led 3, men tidligere start og afslutning, og stopper senest med udgangen af august måned. Hvad får man ud af en bedre afdækning fra start og de sene sprøjtninger.
  • Led 5: Som led 3, men en tidligere afslutning, og stopper senest med udgangen af august måned. Hvad får man ud af de sene sprøjtninger.

KEMIKALIER: Skaffes lokalt.

LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Ydun, som leveres af KMC. Planteafstand 33 cm.

 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2022, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0225-05-2022, Ved fremspiring
ForsøgFREMSPIRING dato for.
Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
 
P0315-06-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0422-06-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0529-06-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0606-07-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0713-07-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0820-07-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P0927-07-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P1003-08-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P1110-08-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
P1217-08-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
P1324-08-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1431-08-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1507-09-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1614-09-2022, Før behandling
ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
 
ParcelBLADPLET % dækning.
 
P1701-10-2022, Ved optagning
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelKARTOFFEL-PRØVE til KMC.
Analyseres ved forsøgsstederne. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
STIVELSE, % af råvare
ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
 


OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

PRØVEUDTAGNING: Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg. Knoldene bedømmes ved forsøgsstederne.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Kristian Elkjær, KMC: 40 64 88 01 eller på mail: kel@kmc.dk.


Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
Azuleo GHS09 GHS05
Narita GHS07 GHS08 GHS09
Propulse SE 250 GHS09
Ranman Top GHS05 GHS09
Zorvec Enicade GHS07 GHS09


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk