Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031232222 Svampesygdomme i majssorter dyrket efter majs uden pløjning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 23-03-2022
Fordelingsdato: 01-04-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge majssorters modtagelighed for majsøjeplet og majsbladplet, hvor majsen dyrkes efter majs uden pløjning..

BAGGRUND: Vi har brug for at lave en forundersøgelse af majssorters modtagelighed for svampesygdomme, dels fordi pløjefri dyrkning af majs efter majs breder sig meget – og dels fordi vi ved for lidt om majssorternes modtagelighed for svam-pesygdomme fra sortsforsøgene, fordi de alle gennemføres med pløjning. Dyrkning af majs efter majs uden pløjning, medfører et større smittetryk af bladsvampe, der overlever på planterester på jordoverfladen. Totredjedele af majsarealet dyrkes efter majs.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 og LFE 10.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Anlægges i en mark, som ikke pløjes og er meget ensartet.
 • Forfrugten skal helst være kolbemajs eller kernemajs, som ikke er sprøjtet i 2021 mod svampesygdomme, så der ligger mange planterester med smitstof på jordoverfladen.
 • Marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.
 • Forsøgsarealet skal være fri for kvik og holdes fri for andet rodukrudt.
 • Der sås ikke efterafgrøder i forsøget.
 • På JB 1&3 vandes forsøgene efter Vandregnskab Online.

 • ARBEJDSFORDELING:
 • Teknologisk Institut sår forsøget.

 • ANLÆGSDATA: Anlægsparcel 12 x 3,0 m. Majsplanterne i gangene mellem parcelrækkerne må ikke sprøjtes væk og må ikke fjernes før høst. Nettoparcel 9 x 1,5 m (2 rk.) Parcelgrænser skal etableres når majsen har 4-6 blade. Parcelgrænserne lægges således, at nettoparcellerne ligger midt i parcelrækken, så der er planter udenfor høstparcellen i begge ender.


  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 3 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 36m2. Høstparcel minimum 0m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  HandelsgødningerYaraMila Majs NP 26-6, Kun forsøg167 kg
  Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING:
  GØDSKNING: Ved såning placeres 167 kg startgødning, YaraMila Majs NP 26-6. Hele forsøget tilføres husdyrgødning og skal gødskes efter Landbrugsstyrelsens normer for kvælstof til majs. Hele forsøget skal i alt tilføres tilstrækkelig mængder fosfor og kalium pr. ha

  PLANTEVÆRN: Forsøget må ikke behandles mod bladsvampe. Ellers behandles forsøget som i den omgivende mark. Det er vigtigt, at forsøgsarealet holdes fri for ukrudt. Teknologisk Institut leverer og instruerer i brugen af Bird Alert. Når majsen har 8 blade kan Bird Alert'en fjernes fra forsøgsarealet.

  VANDING: Forsøget skal vandes efter Vandregnskab Online.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sorter
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00Ambition
  2Stadium 00KWS Exelon
  3Stadium 00SY Milkytop
  4Stadium 00LG31211
  5Stadium 00Ability
  6Stadium 00Function
  7Stadium 00Conclusion
  8Stadium 00Cito KWS
  9Stadium 00Autens KWS
  10Stadium 00Pinnacle
  11Stadium 00Belami CS
  12Stadium 00Prospect
  13Stadium 00Mas 08.F
  14Stadium 00Trooper
  15Stadium 00Sandias
  16Stadium 00Papageno
  17Stadium 00Dignity
  18Stadium 00Amaizi CS
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  SÅNING: Forsøget sås med Teknologisk Instituts såmaskine, og dette skal aftales i god tid med Per Roed, Teknologisk Institut, tlf. 7220 3391.
  Før Teknologisk Institut kommer og sår, skal såbedet været tilberedt, så det er fuldstændig jævnt og tilpas fast, så såningen kan gennemføres uden at såsporet ligger dybere end jordoverfladen mellem såsporene. Der må ikke være spor på tværs af parcellerne. Forsøgene skal sås så snart jordtemperaturen har passeret 8 grader, og der samtidig er udsigt til en stabil vejrudvikling.
  Frøene skal sås med 13,3 cm afstand med 75 cm rækkeafstand svarende til, at der sås 10,0 frø pr. m2. Frøene skal sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen under trykrullen og til underkant af frø. Startgødningen skal placeres i 10 cm dybde.

  UDSÆD: Leveres fra Teknologisk Institut.

  GØDNING: Startgødning leveres af Teknologisk Institut. Øvrig gødning skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Stadium 00, Ved anlæg, Før der tilføres husdyrgødning eller anden gødning.
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  P0223-08-2022
  Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  P0313-09-2022
  Alle målinger i P03 udføres kun i gentagelse: 1, 2, 3
  ParcelMAJSBLADPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelMAJSØJEPLET % dækning på blad ved kolben.
  Bladet ved den største kolbe bedømmes. Se tekstafsnit om SVAMPEBEDØMMELSE
   
  ParcelFOTO digital.
  Se tekstafsnit: FOTO I P03
   


  FOTO I P03: Der fotograferes i alt 6 parceller: 2 med svagt angreb, 2 med middelt angreb og 2 med kraftigt angreb. Billedet skal tages ind i enden af parcellen, og skal vise angrebsgraden i parcellen.
  Sortsnavne på de fotograferede parceller skal angives.

  BLADSVAMPEBEDØMMELSE: Bedømmelserne foretages 23/8 og 13/9. Den største kolbe udvælges, og der bedømmes pct. sygdomsdækning på bladet, som støtter kolben (blad 0). Se Vejledning i bedømmelser mht. placering af blad 0. Hvis der er angreb af bladsvampe udtages for hver sygdom 10 blade i led med kraftige angreb og tydelige symptomer. Disse blade sendes til SEGES Innovation, Planter og Miljø, Skadestuen, Agro Food Park 15, 8200 Århus N. Bemærk at Ghita Cordsen Nielsen kun vurderer, hvilken bladsvamp, der er angreb af og ikke vurderer procent dækning af bladet. Vurdering af procent dækning skal foretages i forsøget. Vejledning i bedømmelse af majsbladplet (Drechslera ssp.) og majsøjeplet (Kabatiella zeae) kan findes i Vejledning i bedømmelser

  HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved såning/etablering
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand midt i september.
  - Er ukrudt bekæmpet tilfredstillende.

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk