Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
031022122 Sorter af engrapgræs, slætforsøg, ETABLERINGSÅR Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-03-2022
Fordelingsdato: 09-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At måle udbytte, næringsindhold og persistens i sorter af engrapgræs.

BAGGRUND: I forsøgene indgår forskellige sorter. Sorterne kan være tilmeldt den tre-årige værdiafprøvning ved TystofteFonden. Værdiafprøvning er en forudsætning for optagelse på den danske sortsliste, og via den danske sortsliste på EU's fælles sortsliste. Derudover kan sorterne være tilmeldt Landsforsøgene. Disse sorter er enten optaget på EU's fælles sortsliste, eller de er i værdiafprøvning med henblik på sortslisteoptagelse i et andet land end Danmark.

FORSØGSSTEDER: LFE 6 (Ytteborg Nord) og LFE 44 (Tystofte).

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget er anlagt i en slætmark, hvor der er god vandforsyning eller vandforsyning efter regnskab. Der må ikke køres med frakørselsvogne eller vandingsmaskine i parcellerne. Der må ikke anvendes gylle i forsøget. Der høstes IKKE forsøgsmæssigt i udlægsår etableringsår. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 4 slæt pr. år med udbyttemåling og kvalitets bestemmelse.

ANLÆGSDATA: Varighed: Udlægsår og etableringsår + 3 brugsår.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 27m2. Høstparcel minimum 18m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Forsøget gødes efter følgende plan:
Ved begyndende vækst: 900 kg NKP 17-5-10 pr. ha
Efter 1. slæt: 600 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 2. slæt: 400 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha
Efter 3. slæt: 200 kg NKS 19-0-15-3 pr. ha

UKRUDT: Da engrapgræs er en dårlig konkurrent overfor ukrudt, anbefales det at bekæmpe især græsukrudt som enårig rapgræs med 0,07 l Hussar Plus OD +0,5 l Renol så snart der er vækst i græsset og der ikke er udsigt til nattefrost og gentage behandlingen med samme dosis 14 dage senere.
OBS: Vær opmærksom på at græsset ikke må opfodres!

Arealet bør have en græshøjde på 5-7 cm ved udgangen af oktober måned. Hvis dette ikke kan ske ved alm. drift, skal det afpudses. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
13,5 kg Balin
2Stadium 0013,5 kg Janka
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der gennemføres ingen forsøgsbehandlinger i forsøget i etableringsåret, men parcellerne afhøstes og gødskes samtidigt med forsøg 031092122..

GØDNING: NPK 17-5-10 og NKS 19-0-15-3 leveres af Teknologisk Institut. K50 skaffes lokalt.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0101-05-2022, Ved problemer med plantebestand kontaktes Torben S. Frandsen
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
P0201-08-2022, Efter sidste slæt.
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelGRÆS karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
0=ingen planter, 10=tæt bestand.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 
ParcelENKIMBL.UKRUDT karakter 0-10.
 


HØST: Der høstes ikke forsøgsmæssigt i etableringsåret. Parcellerne afhøstes samtidigt med høst af forsøg 031092122. I 1., 2. og 3. brugsår høstes 4 slæt forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Torben S. Frandsen: 23 33 97 89 eller på mail: tsf@seges.dk.

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk