Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040502222 Bekæmpelse af kartoffelskimmel ved brug af luftsprøjte Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 01-11-2022
Fordelingsdato: 27-04-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge om man med brug af en luftsprøjte kan opnå den samme virkning med en reduceret dosis af et svampemiddel til bekæmpelse af kartoffelskimmel i forhold til anbefalet dosis uden luft, hvilket vil komme både miljø og kartoffelavlernes økonomi til gode.

BAGGRUND: Der har i mange år været fokus på at luftassisteret sprøjteteknik, både i forhold til reducering af væskemængden per hektar samt muligheder for reducering af dosis, særligt ved kontaktmidler, da afsætningen på blade og øvrige plantedele forventes at være bedre, når midlet blæses ned i afgrøden. Det til trods, er det fortsat ikke almindelig praksis at reducere dosis i forbindelse med anvendelse af luftsprøjter. Dette ønskes bedre udbredt til gavn for måde miljø og økonomi.
Der er valgt halv dosis som reduceret dosis, for at være sikker på at kunne se forskelle, selv i et år med lav forekomst af kartoffelskimmel.

FORSØGSBETINGELSER:
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der har været dyrket kartofler jævnligt i sædskiftet.
 • Forsøget anlægges i en mark, hvor der kan vandes optimalt.
 • Forsøget må ikke anlægges i læggekartofler under officiel markkontrol.

 • ANLÆGSDATA: Høstparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2, Bruttoparcel 4 eller 5 rækker med en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde.


  DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 2 faktorer (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg
  FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
  FungiciderNaritaKun forsøg0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanKun forsøg0,1 l
  FungiciderPropulse SE 250Kun forsøg0,45 l
  Propulse SE 250Kun forsøg0,45 l
  NaritaVed behov0,4 l
  AdditiverAdditiv til RanmanVed behov0,1 l

  GENEREL BEHANDLING: Et forsøg anlægges i sorten Kuras og et forsøg anlægges i sorten Folva. Sort oplyses under grundoplysninger.
  Forsøget grundgødskes og ukrudtsbekæmpes som den øvrige mark.
  Der behandles med to gange 0,4 l Narita og 0,1 l Additiv til Ranman pr. ha og derefter to gange 0,45 l Propulse SE 250 pr ha med 14 dages interval for at bekæmpe bladplet. Første behandling ved begyndende angreb (aftales på telefonmøde). Hvis der er behov for en femte behandling mod bladplet, anvendes 0,4 l Narita og 0,1 l Additiv til Ranman pr. ha.
  På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen og bekæmpelsen mod bladplet beskrevet ovenfor.
  Folva skal vækststandses når 5 pct. af knoldene har opnået en størrelse på over 60 mm.


  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Svampebekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  118-06-2022
  Fuld dosis,
  0,5 l Ranman Top
  25-06-2022
  0,5 l Ranman Top
  02-07-2022
  0,5 l Ranman Top
  09-07-2022
  0,5 l Ranman Top
  16-07-2022
  0,5 l Ranman Top
  23-07-2022
  0,5 l Ranman Top
  30-07-2022
  0,5 l Ranman Top
  06-08-2022
  0,5 l Ranman Top
  13-08-2022
  0,5 l Ranman Top
  20-08-2022
  0,5 l Ranman Top
  27-08-2022
  0,5 l Ranman Top
  03-09-2022
  0,5 l Ranman Top
  10-09-2022
  0,5 l Ranman Top
  218-06-2022
  Halv dosis,
  0,25 l Ranman Top
  25-06-2022
  0,25 l Ranman Top
  02-07-2022
  0,25 l Ranman Top
  09-07-2022
  0,25 l Ranman Top
  16-07-2022
  0,25 l Ranman Top
  23-07-2022
  0,25 l Ranman Top
  30-07-2022
  0,25 l Ranman Top
  06-08-2022
  0,25 l Ranman Top
  13-08-2022
  0,25 l Ranman Top
  20-08-2022
  0,25 l Ranman Top
  27-08-2022
  0,25 l Ranman Top
  03-09-2022
  0,25 l Ranman Top
  10-09-2022
  0,25 l Ranman Top


  Faktor 2: Sprøjtetype
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  ATrad. marksprøjte
  BDanfoil sprøjte
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  SPRØJTETEKNIK:
  Traditionel sprøjte: Kør 6 km/t og anvend 200 l vand/ha. Der anvendes en Turbo TwinJet TTJ60-11003(100) dobbelt fladsprededyse.

  Danfoilsprøjte: Kør 6 km/t og anvend 50 l vand/ha. Danfoils forstøvningsteknik gør det muligt at variere dråbestørrelsen uafhængigt af andre faktorer, som fx væskemængde og dysevalg. Tilpas forstøvningsgraden i forhold til vækststadiet ved at justere lufttrykket. I tidlige vækststadier anvendes et lavere lufttryk, som giver en større dråbestørrelse end sidst i vækstsæsonen, hvor der anvendes nogle mindre dråber for at øge dækningen af planten og nedtrængningsevnen. Lufttrykket anvendes derfor i et spænd fra 16-22 bar. Dysetype er Eurofoil forstøver.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der udføres et forsøg med stivelsessorten Kuras og et forsøg med spisesorten Folva. Sorten angives under grundoplysninger i PC-Markforsøg.

  • Alle led behandles 4-5 gange mod kartoffelbladplet, som anført under grundbehandling.
  • Alle led behandles rutinemæssigt med Ranman Top ved ugentlige behandlinger.
  • Der behandles 1. gang mod skimmel ved første varsling mod kartoffelskimmel eller ved begyndende rækkelukning (ca. 15. juni) dog senest 1. juli. Datoen koordineres på telefonmøde i begyndelsen af juni.
  • Led 1 er fuld dosis mht. kartoffelskimmelbekæmpelse.
  • Led 2 er halv dosis mht. kartoffelskimmelbekæmpelse.
  • I led A anvendes traditionel sprøjte.
  • I led B anvendes Danfoilsprøjte.
  • I forsøg med Folva stopper behandlingerne forud for nedvisning.
  KEMIKALIER: Midler mod kartoffelskimmel og bladplet leveres fra Teknologisk Institut.

  LÆGGEMATERIALE: Der anvendes sorten Kuras, som leveres af KMC og Folva som leveres af Danespo. Planteafstand 33 cm for Kuras og 25 cm for Folva.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0115-04-2022, Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0225-05-2022, Ved fremspiring
  ForsøgFREMSPIRING dato for.
  Dato for fuld fremspiring, hvilket vil sige at 95 % af planterne skal være fremspiret. Forsøget tilses, indtil fuld fremspiring er opnået i alle led.
   
  P0317-06-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0424-06-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0501-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0608-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0715-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0822-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P0929-07-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1005-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1112-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  P1219-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
   
  P1326-08-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  P1402-09-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P1509-09-2022, Før behandling
  ParcelKARTOFFELSKIMMEL % dækning.
   
  ParcelBLADPLET % dækning.
   
  P1615-09-2022, Ved optagning
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelKARTOFFEL-PRØVE .
  OBS: Bedømmes kun i Kuras. Samlet prøvevægt 10 kg Se afsnit om PRØVEUDTAGNING.
  STIVELSE, % af råvare
  ParcelPARCELUDBYTTE kg rod/knolde.
   


  OPTAGNING: Knoldudbyttet i hver parcel bestemmes i de 2 midterste rækker, idet de yderste tjener som værnerækker.

  PRØVEUDTAGNING:
  OBS: Udtages kun i Kuras. Fra hver parcel udtages en knoldprøve på 10 kg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-Markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter: Faglig vurdering - her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i det faglige notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  MEDFINANSIERING: Projektet har fået støtte fra Partnerskab om præcisionssprøjtning under Miljøministeriet”

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  01-11-2022Ændret titel fra bekæmpelse af kartoffelskimmel vede brug af luftassiteret sprøjte til luftsprøjte, da Danfoil-sprøjte anvendt i forsøget er det sidstnævnte (HJB)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Additiv til Ranman GHS07 GHS08 GHS09
  Narita GHS09 GHS08 GHS07
  Propulse SE 250 GHS09
  Ranman Top GHS09 GHS05


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk