Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
070922222 Bæredygtig majsdyrkning med sugeceller - Forfrugt majs Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-06-2022
Fordelingsdato: 26-03-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Rikke Jensen
Telefon: 72203393
Email: RJE@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af tidspunktet for såning af efterafgrøde, valg af efterafgrøde, metode og tidspunkt for gylleudbringning, samt anvendelse af nitrifikationshæmmere for udbytte og kvalitet i majs. I dette forsøg undersøges etablering af efterafgrøden og optagelse af kvælstof i majs og efterafgrøde, samt udvaskning af kvælstof.

BAGGRUND: Der har igennem en årrække været fokus på udvaskning af kvælstof fra majs særligt i miljøfølsomme vandoplande. Derfor er det vigtigt at udvikle metoder til dyrkning af majs, som reducerer udvaskning af kvælstof til et lavt niveau. Virkemidler til at opnå dette er tidlig såning af efterafgrøde og udbringning af gylle med nitrifikationshæmmer, placering af gylle og udbringning af gylle i vækstperioden. Metoderne sammenlignes med gældende praksis.


FORSØGSBETINGELSER: Der anlægges i 2022 3 forsøg i LFE 11 med forfrugt majs. Forsøgene anlægges i marker med pløjning på JB 1 eller 3. Forsøg 001 skal ligge i den samme mark som 070922121 001.Forsøg 002 flyttes til en anden mark end 070922121 002. Forsøg 003 placeres i samme mark som 070932121 001.
I forsøg 001 skal der ikke have været kløvergræs i sædskiftet inden for de seneste 10 år.
I forsøg 002 skal der indenfor 5 år have været kløvergræs i sædskiftet.
I alle tre forsøg er forfrugten i 2022 majs.
Majsen skal sås i april i et jævnt og tilpas fast såbed. Forsøgene skal vandes optimalt efter Vandregnskab Online. Forsøgsarealet skal være fri for kvik og andet rodukrudt. Jordtypen skal være meget ensartet, og marken skal være i god kultur og have reaktionstal over 5,8.

Der opsættes en vejrstation i forsøget.

ARBEJDSFORDELING:
 • Etablering af sugeceller foretages af Juulsgaard Tensiometre. Juulsgaard Tensiometre står også for at fjerne sugeceller før jordbearbejdning. I forsøg 001 indenfor samme mark, og 002 flyttes til en anden mark. Forsøg 003 lægges i samme mark som 070932121-001. Sugecellerne graves ned lige efter såning af det nyetablerede forsøg.
 • Installation af pejlerør til måling af grundvandsstand er udført af SEGES. LFE11 foretager måling af grundvandsstand.
 • Såning af majs med placering af startgødning udføres af Teknologisk Institut
 • Etablering af efterafgrøde udføres af Teknologisk Institut
 • Gylleudbringning udføres af Teknologisk Institut
 • Forsøget høstes af Teknologisk Institut


 • ANLÆGSDATA: Forsøget er anlagt i én række. Slangerne fra sugecellerne er trukket i ca. 15 - 20 cm dybde, således, at en øverlig jordbearbejdning, f.eks. radrensning, er mulig. Slangerne føres til samlestativer, hvor aftapningen af vandprøverne foregår. Forsøget er afmærket ud til faste punkter i skel eller hegn eller ved hjælp af GPS, så det uden problemer kan genfindes.
  Bruttoparcellerne anlægges med 3 x 16 m, svarende til 4 majsrækker. Nettoparcellerne er de to midterste majsrækker i hver parcel. Umiddelbart efter sidste såtidspunkt af efterafgrøder (6 uger efter majssåning), opsprøjtes høstparcellen med glyphosat, dvs. parcellen afkortes til en længde på 10 m. Ved såning af efterafgrøderne SKAL sikres fuld bestand af efterafgrøderne over og omkring sugecellerne. Der må ikke være en fordybning i jorden omkring sugecellen – jorden skal være fuldstændig plan omkring slangen, der fører ned til sugecellen.


  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Anlægsparcel minimum 48m2. Høstparcel minimum 15m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  JordbehandlingPløjningBåde mark og forsøg
  HandelsgødningerKaliumchlorid 50. KaligødKun forsøg300 kg
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: Forsøget skal tilføres 300 kg kaliumchlorid. Der må ikke tildeles gødning til forsøget udover grund- og forsøgsgødning, der fremgår af forsøgsplanen. Der må ikke anvendes andre efterafgrøder og herbicider ud over de i planen angivne.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Dyrkningsstrategi
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)Gprovnr.
  115-03-2022
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle, kvæg 2239
  23-03-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Medio marts
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2235
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  223-03-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Medio marts
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2235
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  318-04-2022
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle, kvæg 2240
  26-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  426-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  526-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  626-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs2 kg Indicus
  Alm.rajgræs3,5 kg Polim
  Cikorie2,5 kg Choise
  726-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,4 l MaisOil
  5,6 g Harmony 50 SX
  30 g MaisTer
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  Radrensning
  24-05-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Cikorie5 kg Choise
  826-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  26-04-2022
  Lige efter såning
  StrandsvingelDLF-mix (plænetype)
  8 kg Udsædsmængde
  03-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,2 kg Tocalis
  0,3 l Fighter 480
  0,5 l Renol
  0,15 l Starane 333 HL
  926-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Før pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Nedfældet
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Ital.rajgr.10 kg Sikem
  1026-04-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  Efter pløjning
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2236
  Placeret
  2 l Vizura
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1126-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  27-05-2022
  Der tages en gylleprøve til fastsættelse af udbringningsmængde 7 dage før behandling. Se tekstafsnit.
  NH4-NGylle, kvæg 2241
  07-06-2022
  N-norm minus 22 kg N pr. ha. Der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt organisk gød.
  130 kg NH4-NGylle, kvæg Markforsuring 2237
  Slangeudlagt
  1,7 l Svovlsyre
  1226-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1323-03-2022
  ½ (N-norm minus 22 kg N pr. ha) der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødn.
  Medio marts
  57 kg NH4-NGylle, kvæg 2235
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  1423-03-2022
  1½ (N-norm minus 22 kg N pr. ha) der korrigeres for eftervirkning af forfrugt og tidligere udbragt org. gødn.
  Medio marts
  130 kg NH4-NGylle, kvæg 2235
  Nedfældet
  26-04-2022
  Ved såning
  22 kg N111 kg YaraMila MAJS NP 20-9
  10 kg PPlaceret
  26-04-2022
  Lige efter såning
  74 kg N274 kg NS 27-4
  Bredspredt
  10-05-2022
  2 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  0,5 l Renol
  5,6 g Harmony 50 SX
  24-05-2022
  4 uger efter majssåning
  0,1 kg Tocalis
  30 g MaisTer
  0,4 l MaisOil
  0,15 l Starane 333 HL
  07-06-2022
  6 uger efter majssåning
  Radrensning
  07-06-2022
  Såning af efterafgrøde lige efter radrensning
  Alm.rajgræs4 kg Indicus
  Alm.rajgræs7 kg Polim
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  Følgende prøver udtages af de organiske gødninger anvendt i forsøgsbehandlingen.
  Prøve nr.LaboratoriumGødningAnalyse
  2235EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2236EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2237EAT - Eurofins Agro TestingGylle, kvæg MarkforsuringAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2239OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2240OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare
  2241OK LaboratoriumGylle, kvægAMMONIUM-N, % i tørstof
  K, % i tørstof
  P, % i tørstof
  TOTAL-N, % i tørstof
  TØRSTOF, % af råvare

  PRØVEUDTAGNING AF GYLLE: OBS 8 dage før hver udbringning udtages gylleprøve 2239, 2240 og 2241, der sendes til OK lab, til analyse af ammoniumindholdet i gyllen til dosering ved udbringning. Disse forprøver sendes til OK-lab med tilsendte labels og følgeseddel til Ok-lab vedhæftet forsøgsplan. Se i øvrigt vejledningen: (Udtagning af gylleprøve).

  .
  Ved udbringning udtages en gylleprøve (prøvenr. 2235).
  Ved udbringning lige før såning udtages anden gylleprøve (prøvenr. 2236)
  Ved udbringning af gylle 6 uger efter såning udtages tredje gylleprøve (prøvenr. 2237)

  Al gyllekørsel koordineres med Per Roed, 27203391 fra Teknologisk Institut.

  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Tidspunkterne for gødskning, ukrudtsbekæmpelse og såning af efterafgrøder i forhold til såning af majs SKAL overholdes, se skitse nederst.

  Gødskning
  Alle led tildeles 111 kg YaraMila MAJS NP 20-9 i startgødning ved såning svarende til 10 kg P og 22 kg N. Tildeling af kvælstof i gylle tildeles ud fra markens kvælstofnorm, som er korrigeret for forfrugt og de 22 kg N givet i startgødning på følgende vis: 1 N = 130 kg NH4-N i gylle. ½ N = 57 kg NH4-N i gylle. 1 ½ N = 130 kg NH4-N i gylle + 74 kg N i NS 27-4

 • Led 1 og 2: 1 N i gylle nedfældes midt i marts, hhv. med og unden nitrifikationhæmmer.
 • Led 3-9: 1 N i gylle uden og med nitrifikationshæmmer nedfældes før pløjning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 10: 1 N i gylle med nitrifikationshæmmer placeres efter pløjning og pakning umiddelbart inden såning af majs.
 • Led 11: 1 N i gylle udlægges som forsuret gylle med slæbeslager 6 uger efter majsen er sået og lige inden radrensning og såning af efterafgrøde. Der tilsættes 1,7 liter svovlsye pr. tons gylle.
 • Led 12: tilføres ingen kvælstof udover startgødning
 • Led 13: ½ N i gylle nedfældes midt i marts uden nitrifikationshæmmer
 • Led 14: 1 N i gylle nedfældes midt i marts uden nitrifikationshæmmer. Og 74 kg N gives som handelsgødning efter såning.

  Efterafgrøde
  Efterafgrøde radsås mellem majsrækkerne umiddelbart efter radrensning.
 • Led 1-4 og 10-14: Der sås 11 kg Alm. rajgræs, 4 kg Indicus og 7 kg Polim 6 uger efter såning af majs.
 • Led 5: Der sås 11 kg Alm rajgræs, 4 kg Indicus og 7 kg Polim 4 uger efter såning af majs
 • Led 6: Der sås 6 kg Alm rajgræs, Indicus og 3,5 kg Alm rajgræs, Polim og 2,5 kg cikorie, Choise 4 uger efter såning af majs
 • Led 7: Der sås 5 kg cikorie, Choise 4 uger efter såning af majs
 • Led 8: Der sås strandsvingel lige efter såning af majs med en alm. radsåmaskine, som John Hansen råder over.
 • Led 9: Der sås 10 kg Ital. rajgræs, Sikem 6 uger efter såning af majs

  Ukrudtsbekæmpelse
 • 2 uger efter såning behandles led 1-7 og 9-14
 • 4 uger efter såning behandles led 1-4 og 8-14
 • Lige før majsens fremspiring, behandles led 8.

 • UDSÆD: Udsæd af majs af sorten Prinnacle og efterafgrøde leveres af Teknologisk Institut.

  GØDNING: Kvæggylle skaffes lokalt.
  Startgødning og NS 27-4 leveres af Teknologsik Institut

  KEMIKALIER: Leveres af Teknologisk Institut
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0123-03-2022, Før 1. gødskning
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ARKIVERING, i jordprøvebibliotek
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 25-50 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 25-50 cm
  GROVSAND, % i jord 25-50 cm
  HUMUS, % i jord 25-50 cm
  LER, % i jord 25-50 cm
  SILT, % i jord 25-50 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 25-50 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 50-75 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 50-75 cm
  GROVSAND, % i jord 50-75 cm
  HUMUS, % i jord 50-75 cm
  LER, % i jord 50-75 cm
  SILT, % i jord 50-75 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 50-75 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 75-100cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 75-100 cm
  GROVSAND, % i jord 75-100 cm
  HUMUS, % i jord 75-100 cm
  LER, % i jord 75-100 cm
  SILT, % i jord 75-100 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 75-100 cm
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. N-min til Agrolab (plastpose).
  En repræsentativ jordprøve i 0-75 cm dybde udtages, dog ved JB nr. 1 og 3 i 0-50 cm dybde. Prøven nedfryses straks og afhentes/sendes i nedfrosset tilstand. OBS: Graveforespørgsel foretages
  N-MIN, prøvedybde, cm
  NO3-N, ppm i prøvedybde
  NH4-N, ppm i prøvedybde
  TØRSTOF, % i prøvedybde
  N-MIN, kg i prøvedybde
  ForsøgVEJRSTATION OPSÆTNING Dato, Se tekstafsnit VEJRSTATIONER.
   
  P0210-05-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0324-05-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0415-06-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
   
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
   
  P0505-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0626-07-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0716-08-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P0806-09-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
  De 5 vigtigste ukrudtsarter oprettes og bedømmes
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
  Antal planter i hele høstparcellen tælles og indberettes sammen med m2 måleflade.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   
  P0927-09-2022
  ledVÆKSTSTADIUM af afgrøde.
   
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1027-09-2022, Ved høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare
  P1127-09-2022, Lige efter høst
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 0 -25,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 0 -25 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 0-25 cm
  NO3-N, ppm i jord 0-25 cm
  NH4-N, ppm i jord 0-25 cm
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 25-50,Agrolab(plastpose).
  NH4-N, ppm i jord 25-50 cm
  NO3-N, ppm i jord 25-50 cm
  TØRSTOF, % i jord 25-50 cm
  N-MIN, 25-50 cm dybde
  ledJORDPRØVE-UDT. N-min 50-75,Agrolab(plastpose).
  N-MIN, 50-75 cm dybde
  TØRSTOF, % i jord 50-75 cm
  NO3-N, ppm i jord 50-75 cm
  NH4-N, ppm i jord 50-75 cm
  P1211-10-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
  Efterafgrødens dækning af jordoverfladen i hele nettoparcellen
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1327-10-2022, Oktober
  ledPLANTEPRØVE-UDT. til AgroLab.
  Planteprøver udtages af efterafgrøde. Se afsnit PRØVEUDTAGNING. Klippes jf. metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse.
  PLANTEMATERIALE (EFTER VASK), kg i planteprøve
  TØRSTOF, % i planteprøve
  N, % i ts (mineralstofanalyse)
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelUdføres kun i følgende led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
  VAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  I LED 10 udtages prøve pr. sugecelle. Der anvendes speciallabels.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1408-11-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  ParcelPLANTEDÆKKE % dækning, .
   
  ParcelFOTO digital.
  Billedet skal være i hele bredden mellem de 2 majsrækker i nettoparcellen, og skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Se tekstafsnit FOTO digital
   
  P1522-11-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde
  P1613-12-2022
  ParcelVAND-PRØVE til AgroLab Kiel.
  NO3-N, ppm i jordvand 0-100 cm dybde


  VEJRSTATION: Der skal opsættes vejrstation i forsøget. Vejrstationen opsættes så tidligt som muligt. Dato for opsættelse anføres i måleparameteren "VEJRSTATION OPSÆTNING, Dato". Vejrstationens ID skrives i Notater. Nedtagningsdato skrives i måleparameteren "VEJRSTATION NEDTAGNING, Dato".

  GRAVEFORESPØRGSEL: Inden en jordprøveudtagning dybere end 40 cm skal der foretages en graveforespørgsel i LedningsEjerRegistret (LER). Denne graveforespørgsel foretages af Teknologisk Institut. Se Instruktion for graveforespørgsel. Send info til Torben Pedersen tep@teknologisk.dk med oplysninger vedr. forsøget. Benyt regnearket i instruktionen. Det er vigtigt, at rette henvendelse i god tid inden jordprøveudtagningen skal foregå.

  PLANTEDÆKKE AF EFTERAFGRØDE:
  Bedømmelse skal foregå mellem de to majsrækker i høstparcellen.

  PLANTEBESTAND:
  Plantebestanden afrapporteres som antallet af planter i hele høstparcellen, hvor målefladen også angives. Se Plantetal/Plantebestand for majs

  FOTO DIGITAL: I P08, P12 og P14 tages et foto pr. parcel, der skal vise hvor godt efterafgrøden er etableret. Billedet skal tages lodret ned på jorden mellem de to majsrækker i nettoparcellen, således, at majsrækkerne lige netop kan anes i siderne af billedet. Den første gang der tages foto, udvælges et sted i parcellen som er repræsentativ for hele parcellen. Dette sted markeres med min 2 pinde i jorden der afgrænser området der fotograferes, således, at der tages foto på nøjagtig samme sted ved efterfølgende måletid. Billederne sendes til Martin Mikkelsen, SEGES mam@seges.dk

  MÅLING AF GRUNDVANDSSTAND: Måling af grundvandsstand foretages ved måling af vandstanden i pejlerør i kanten af marken. Pejlingen foretages ved nedsænkning af en pejlefløjte. Dybden måles til overkant af pejlerøret, netop i den dybde hvor fløjten aktiveres. Der foretages en måling i forsøget, data registres ikke i NFTS.

  VANDPRØVE: Udtagning skal afpasses efter nedbørsmængden således, at der i tørre perioder uden vandafstrømning fra jorden ikke udtages prøver. Forsøgsenheden udtager vandprøverne i henhold til Vejledning i prøveudtagning fra sugecellearealer: Udtagning af vandprøver. Udtagning af vandprøver. I led 10 er installeret 3 sugeceller i stedet for 2. Til tidspunkterne P03, P06 og P13 udtages vandprøverne for hver enkelt sugecelle og de blandes ikke sammen. Der udsendes særlige labels til disse prøver. Til de øvrige P-tider blandes de tre prøver med 1/3 fra hver sugecelle.

  Ved spørgsmål kontaktes Nanna Hellum Kristensen, SEGES.

  Prøver nedfryses straks og opbevares på frost. Vandprøverne sendes til AgroLab Kiel se adresser nedenfor:

  AgroLab Agrar und Umwelt GmbH
  Dr.- Hell-Str. 6
  D-24107 Kiel
  Germany

  HØST: Majsen SKAL høstes med Teknologisk Instituts majshøster ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 1. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Høst af majsforsøg.

  PLANTEPRØVER: Efter majshøsten udtages planteprøver af efterafgrøden i P13 på ledniveau. Planteprøverne udtagers efter droneflyvning er gennemført. Efterafgrøden afklippes ved jordoverfladen 2 steder med en prøveflade på 67 cm x 75 cm (dvs. en samlet måleflade på 1 m2) imellem de to majsrækker i hver nettoparcel, dvs. klippefelterne placeres mellem de to majsrækker som er placeret mellem hjulsporene. Imellem disse to majsrækker udvælges tilfældigt hvor klippefladerne er placeret, hvilket kan gøres ved på forhånd præcist at fastlægge, hvor mange meter inde i parcellen klippene skal tages (f.eks. 3 og 5 m). De 2 delprøver for hver parcel samles til en parcelprøve og de 4 parcelprøver samles til en led-prøve. I øvrigt følges metode 1 - Planteprøver til bestemmelse af arealbestemt kvælstofoptagelse se Instruktion for udtagning af planteprøver til bestemmelse af afgrødens nærringsstofforsyning.

  JORDPRØVER: Det er vigtigt ved udtagelse af jordprøver at hullerne dækkes efter prøveudtagning

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for Landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

  KONTAKTPERSON – GØDSKNING Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder Nanna Hellum Kristensen : 28 95 00 70 eller på mail: nhkr@seges.dk.

  Rettelser:
  DatoTekst
  22-03-2022Harmony 50 SX er slettet fra led 8 ved første sprøjtning. (RJE)
  15-06-2022Efter aftale med MAM er led 11 ændret så der i stedet for syretilsætning efter pH tilsættes 1,7 liter svovlsyre. (RJE)

  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Fighter 480 GHS07 GHS09
  Harmony 50 SX GHS09
  MaisOil GHS07
  MaisTer GHS07 GHS09
  Renol GHS05
  Starane 333 HL GHS07 GHS09
  Tocalis GHS08 GHS09


  Bilag
  BeskrivelseFil
  070922222_oversigt_1.xlsx070922222_oversigt_1.xlsx
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk