Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
010322222 Lupin til plantebaserede fødevarer Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-03-2022
Fordelingsdato: 20-03-2022
Planansvarlig: Michael Erlang-Nielsen
Telefon: 72201479
Email: mie@teknologisk.dk


FORMÅL: At undersøge forskellige sorter af smalbladet og hvid lupin til plantebaserede fødevarer, med fokus på høsttidspunkt, udbytte, kvalitet og indhold at alkaloider.

BAGGRUND: Der er stigende interesse for plantebaseret kost og bælgplanterne spiller her en væsentlig rolle. Smalbladet lupin er kendt som foder indenfor den økologiske produktion, men næsten ukendt konventionelt. Hvid lupin er ikke meget dyrket i Danmark, da den har en lang vækstsæson. En udfordring for lupin er sent høsttidspunkt og i forhold til plantebaserede fødevarer et tilstrækkeligt lavt indhold af alkaloider.

FORSØGSBETINGELSER: Skal anlægges, hvor reaktionstallet er max. 6,5. Skal anlægges på JB 3-5. Forfrugt må ikke være kløvergræs, kløver til frø eller lucerne. Anlægges i en mark med lupiner evt. anden bælgsæd eller vårsæd uden rodukrudt og med lavt ukrudtstryk. Anlægges forsøget i anden afgrøde end lupin skal det hegnes for at undgå vildskader. Sen høst vil forekomme, og forsøget skal designes/anlægges så skårlægning er mulig parcelvis. Forsøgene må ikke anlægges efter afgrøder, der er behandlet med midler, der indeholder mesotrion, som eksempelvis Callisto, Tocalis, Starship. Mesotrion kan skade en efterfølgende bælgsædsafgrøde alvorligt.
Forsøget skal høstes med selvrensende mejetærsker.

ANLÆGSDATA: Forsøget anlægges med småparcelteknik. Desuden skal der tages højde for arbejdsbredden af de maskiner, der skal anvendes til såning eventuel skårlægning og høst.
OBS: Skal skårlægger fra Teknologisk Institut anvendes, skal man være opmærksom på at skåret er 1,75 cm bred, så der skal være god afstand mellem småparceller, kontakt evt. Torben Pedersen, mobil 7220 3396 for nærmere information. Gennem vækstsæsonen skal man være opmærksom på, at ukrudt ikke tager overhånd i det bredere værn.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 45m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke tilføres N-holdig gødning til forsøget. Afgrøden skal være velforsynet med P, K, Mg og S.

Ukrudtsbekæmpelse: Oplysninger om ukrudtsbekæmpelse skal oprettes som grundbehandling i PC-Markforsøg. Forsøget sprøjtes med et glyphosatholdigt middel umiddelbart før fremspiring, behandlingen kan ved behov suppleres med maks. 1 l pr. ha Fighter 480 efter fremspiring, denne behandling kan gennemføres som en splitbehandling. Fighter 480 kan skade lupiner, så det må kun anvendes, hvis der er markant behov for at supplere glyfosatbehandlingen.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Sorter
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
1Stadium 00
IrisSmalbladet lupin
80 Spiredygt. frø/m2
Forgrenet
2Stadium 00
PrimadonnaSmalbladet lupin
100 Spiredygt. frø/m2
Uforgrenet
3Stadium 00
BorutaSmalbladet lupin
100 Spiredygt. frø/m2
Uforgrenet
4Stadium 00
RegentSmalbladet lupin
100 Spiredygt. frø/m2
Forgrenet
5Stadium 00
Zeus Smalbladet lupin
80 Spiredygt. frø/m2
Forgrenet
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Der sikres et veletableret såbed, så man får optimal fremspiring. Sådybde er 3-4 cm.

HEGN: Efter etablering opsættes hegn rundt om forsøget, hvis det ikke ligger i en lupinmark, så det ikke bliver spist af vildtet. Hegnet skaffes lokalt. Hegning skal enten foretages, så det er muligt at foretage ukrudtsbekæmpelse indenfor hegningen eller hegnet reetableres umiddelbart efter ukrudtsbekæmpelse, da vildtangreb fortsætter hele året. Hegning er ikke nødvendig, hvis forsøget er placeret i en lupinmark.

UDSÆD OG PODEMIDDEL: Udsæd udvejet til småparceller og podemiddel leveres af Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P01Stadium 00, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
ForsøgJORDTEMPERATUR Grader.
Ved såning
 
ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
KT, 0 -25 cm dybde
MGT, 0 -25 cm dybde
PT, 0 -25 cm dybde
RT, 0 -25 cm dybde
P02Stadium 09, Ved fremspiring
Alle målinger i P02 udføres kun i gentagelse: 1
ParcelFREMSPIRING dato for.
 
P03Stadium 15, 14 dage efter sidste ukrudtsbekæmpelse
ParcelPLANTEBESTAND planter/m2.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
P04Stadium 60, Ved begyndende blomstring
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
 
ParcelUKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1
BLOMSTR.BEGYNDT dato for.
 
ParcelANTRACNOSE % dækning på bælge.
 
P05Stadium 75, 50% bælge i fuld størrelse
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning på bælge.
 
ParcelBLADLUS % planter m.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
ParcelGRÅSKIMMEL % dækning.
 
ParcelANTRACNOSE % dækning på bælge.
 
ParcelPLANTEHØJDE cm.
 
P06Stadium 90, Lige før høst
ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
 
ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
 
P07Stadium 90, Ved høst
ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
OBS: LEDLPRØVER. Prøvestørrelse 6 kg pr. led. Se tekstafsnit KERNE/FRØ_PRØVE
RENHED, % i råvare
1000 KORNSVÆGT, g
VAND, % i kerne/frø
ledHØST dato for.
 
led**1 dato for.
EVENTUEL SKÅRLÆGNING
 
ledKERNE/FRØ-PRØVE til EurofinsAgroTesting.
Prøven udtages af Teknologisk Institut. Der måles for råprotein og alkaloider
RÅPROTEIN, % i tørstof
13alpha-HYDROXYLUPANIN, mg/kg råvare
13alpha-HYDROXYLUPANIN, mg/kg tørstof
alpha-ISOLUPANIN, mg/kg råvare
alpha-ISOLUPANIN, mg/kg tørstof
ANGUSTIFOLIN, mg/kg råvare
ANGUSTIFOLIN, mg/kg tørstof
CYSTISIN, mg/kg råvare
LUPANIN, mg/kg råvare
LUPANIN, mg/kg tørstof
LUPININ, mg/kg råvare
LUPININ, mg/kg tørstof
MULITIFLORIN, mg./kg tørstof
MULITIFLORIN, mg/kg råvare
SPARTEIN, mg/kg råvare
SPARTEIN, mg/kg tørstof
ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
 
ParcelSPILD hkg/ha.
 


HØST:
OBS:Der vil være forskellige høsttidspunkter i forsøget og evt. behov for skårlægning. Høststrategi aftales med Jon Birger Pedersen.

KERNE/FRØ PRØVE:
OBS: Prøver udtages på ledniveau. Prøvestørrelse 6 kg per led. Prøverne sendes til Teknologisk Institut, som måler renhed, vandprocent og TKV og sender derefter till kemisk analyse af råprotein og alkaloider hos Eurofins.
Derefter tørres den resterende prøvemængde og prøverne gemmes. Prøverne må ikke smides ud uden aftale med Jon Birger Pedersen.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med mængde, type og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
Følgende forhold beskrives i notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

MEDFINANSIERING: Promilleafgiftsfonden for landbrug har deltaget i finansieringen af projektet.

KONTAKTPERSON: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Chefkonsulent Jon Birger Pedersen: 87 40 54 24 / 20 28 27 11 eller på mail jbp@seges.dk

Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk