Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
040342222 Kemisk nedvisning af spisekartofler Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 15-08-2022
Fordelingsdato: 05-04-2022
Forsøgsplanen er ændret - se nederst på siden!
Planansvarlig: Hanne Justesen Bach
Telefon: 72203385
Email: HJB@teknologisk.dk


FORMÅL: At optimere anvendelsen af Mizuki ved nedvisning af spiskartofler med grøn top.

BAGGRUND: På grund af et EU-forbud mod diquat (Reglone) er der behov for at optimere anvendelse af det eneste effektive middel til nedvisning af kartofler. I forsøgene indgår pyralfufen (Mizuki) kombineret med forskellige tidspunkter for udbringning af Mizuki, ekstra tilsætning af Renol, forskellige vandmængder samt tilsætning af Ranman Top og Urea.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøget anlægges i en kartoffelmark.
Må ikke anlægges på et areal med læggekartofler, der er under officiel kontrol.

ANLÆGSDATA: Bruttoparcel: Parcelbredden 4 rækker, og i en parcellængde der sikrer, at der sker en ensartet udbringning af midlerne i forsøgsbehandlingerne i hele nettoparcellens længde. Nettoparcel minimum 2 rækker på i alt 15 m2,


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 30m2. Høstparcel minimum 15m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningLægge-datoKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
Der grundgødskes med 110 kg N i Assing (LFE6) og i Dronninglund (LFE1). Forsøgene grundgødskes med P og K som for spisekartofler.
Der må ikke foretages anden nedvisning end forsøgsbehandlingerne.
Vanding, ukrudts-, skadedyrs- og svampebekæmpelse foretages som i den omgivende mark eller efter behov. Dosis, middel og dato noteres.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Nedvisning
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
101-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki150 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki150 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
201-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
301-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 21
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 21
401-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
5 l Renol
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
5 l Renol
501-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
0,5 l Ranman Top
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
0,5 l Ranman Top
601-08-2022
Når planterne gulnes
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
2,5 kg Urea 46
08-08-2022
7 dage efter 5 % af knoldene er over 60 mm
2 l Mizuki300 l Vand
Behandlingstidspunkt kl. 10-12
2,5 kg Urea 46
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  • Alle led sprøjtes når planterne er begyndt at gulnes (vende), og igen 7 dage senere.
  • I led 1 anvendes en vandmængde på 150 liter vand/ha. I alle andre led anvendes en vandmængde på 300 liter/ha.
  • Led 1-2 og 4-6 sprøjtes kl. 10-12 middagstid ved fuld sol. Led 3 sprøjtes om aftenen kl. 21.
  • I led 4 -6 blandes Mizuki hhv med Renol, Ranman Top og Urea. Blandingen med Urea og Mizuki skal udsprøjtes med dobbeltvinklede dyser.
LÆGGEMATERIALE: Sorten Ditta fra AKV-Langholt.
Læggeafstand 25 cm.

KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
 

Måletider
NiveauMåleparameterAnalyse
P0115-04-2021, Ved anlæg
ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
 
P0201-08-2022, Før 1. behandling
ParcelPLANTEFARVE karakter 0-10, 0=gule planter, 10=mørkegrønne planter.
 
ParcelUdføres kun i følgende led: 1
Udføres kun i følgende Gentagelser: 1
FOTO digital.
Foto tages ud over forsøget
 
P0306-08-2022, Før sidste sprøjtning
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0426-08-2022, 3 uger efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 
ParcelGRÆSUKRUDT % dækning af jord, excl. kvik.
 
ParcelTOKIMBL.UKRUDT % dækning af jord.
 
ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 2
FOTO digital.
Foto som viser parcellen 3-4 meter frem. Uploades som notat i PC-Markforsøg.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på stængler.
 
ParcelSVIDNING/NEDV. % på bladmasse.
 
P0502-09-2022, 28 dage efter sidste behandling
ParcelGENVÆKST % planter m.
 


HØST: Forsøget høstes ikke forsøgsmæssigt.

INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

Følgende forhold bedes skrives i notat vedr. fagligt notat:
- Vejret ved behandling
- Beskrivelse af såbed ved etablering
- Afgrødetæthed
- Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
- Beskrivelse af den omgivende mark
- Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

KONTAKTPERSON – KARTOFLER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til landskonsulent Lars Bødker: 20 18 36 94 eller på mail: lab@seges.dk.

Rettelser:
DatoTekst
01-07-2022Grundet ændret etikette på Mizuki, er 2. behandling ændret til 5 dage i stedt for 7 dage efter 1. behandling i alle led (HJB)
15-08-2022Da producent af Mizuki foretrak 7 dages interval mellem behandlinger af Mizuki på kartoflermed grøn top, er 2. beh ændret tilbage til 7 dage efter 1. behandling, som oprindeligt var planlagt (HJB)

Faresymboler
MiddelSymbol(er)
Mizuki GHS05 GHS07 GHS09
Ranman Top GHS09 GHS05
Renol GHS05


Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk