Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
030202222 Typer af startgødning til majs - storparcelforsøg Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 04-03-2022
Fordelingsdato: 23-03-2022
Planansvarlig: Torben Pedersen
Telefon: 72203396
Email: TEP@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse betydningen af placering og startgødningens indhold af N og P for udbytte og kvalitet.

BAGGRUND: Med begrænsningerne i anvendelsen af fosfor er der behov for at få undersøgt, hvilke typer af startgødninger og hvilken placering, som har den største effekt på udbyttet.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges i majsmarker med Rt på mindst 5,8, forfrugt majs og med pløjning. Forfrugten må ikke have været græs/kløvergræs i de seneste 5 år. Forsøgsarealet skal være kvikfrit, og jordtypen skal være meget ensartet.
Forsøgene anlægges hos Bounum Maskinstation, Ndr Bounumvej 11, 6870 Ølgod og hos Gdr. Lars Danielsen, Lindholdmvej 5, 6980 Tim

ARBEJDSFORDELING:
SEGES sår og høster i samarbejde med forsøgsværterne.

ANLÆGSDATA: Parcellerne anlægges i markens længde og med såmaskinens bredde.

DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret. Anlægsparcel minimum 900m2. Høstparcel minimum 900m2.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Organiske gødningerGylleBåde mark og forsøg
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING:
 • Forsøgsarealet tilføres 200-220 kg total N i kvæggylle, som nedfældes før pløjning.
 • På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden gødskning udover grund- og forsøgsgødning. Ellers behandles forsøget som omgivende mark.
 • Ukrudtsbekæmpelsen foretages som i den omgivende mark. Forsøget SKAL holdes fri for ukrudt.

  VANDING: JB 1 og 3 vandes efter behov.
 • Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Gødskning
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Stadium 00
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Placeret traditionelt
  2Stadium 00
  13,5 kg N75 kg NP 18-20-0 Diamm.fosfat
  15 kg PPlaceret traditionelt
  3Stadium 00
  20 kg N64 kg NS 27-4
  Placeret traditionelt
  4 kg P31,5 kg NP 9-13-0
  Placeret i såsporet
  4Stadium 00
  OBS Bio P11 er angivet i liter. 27,5 l. = 36,4 kg.
  20 kg N74 kg NS 27-4
  Placeret traditionelt
  P27,6 l Bio P11
  Placeret i såsporet
  5Stadium 00
  OBS Bio P11 er angivet i liter. 27,5 l. = 36,4 kg.
  20 kg N95 kg Svovlsur ammoniak 21
  Placeret traditionelt
  P27,6 l Bio P11
  Placeret i såsporet
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Frøene sås i 5 cm dybde målt fra jordoverfladen til underkant frø. Startgødning SKAL placeres i 10 cm dybde og 5 cm ved siden af frøene eller direkte i såsporet.
 • Led 1: 74 kg. NS 27-4 placeres traditionelt
 • Led 2: 75 kg. NP 18-20-0 Diamonfosfat placeres traditionelt
 • Led 3: 64 kg.NS 27-4 placeres traditionelt og 31,5 kg. (23,3 l.) NP 9-13-0 placeres i såspor
 • Led 4: 44 kg.NS 27-4 placeres traditionelt og 27,6 l Bio P11placeres i såspor
 • Led 5: 95 kg. Svovlsur ammoniak 21 placeret traditionelt og 27,6 l Bio P11placeres i såspor

 • GØDNING: Bio P11 og NP 9-13 leveres direkte fra firma. NS 27-4, NP 18-20 og NS 21-24 medbringer SEGES fra Koldkærgård.

  UDSÆD: Der anvendes forsøgsværtens udsæd som i omgivende mark. .
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2022, April, Før udbringning af husdyrgødning.
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  Skal ikke udtages separat, men er en del af jordprøven til Teknologisk Institut.
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P02Stadium 19, Juni
  ParcelPLANTEHØJDE cm.
  Fra jordoverflade til bladspids
   
  ParcelPLANTEUDVIKLING karakter 0-10.
  Karakter 0-10, 0 er uens udviklet planter, 10 er helt ens udviklet planter.
   
  P03Stadium 83, Før høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
  Karakter 10 betyder, at alle planter er knækket under kolben eller hælder så meget, at de påvirker planter i naborække.
   
  ParcelPLANTEBESTAND planter/m række.
  Antal planter tælles på 9 m række i høstparcellen. Se tekstafsnit om PLANTEBESTAND.
   
  P04Stadium 83 - 85, Ved høst
  ledGRØNMASSEPRØVE til EurofinsAgroTesting.
  STIVELSE, % af tørstof
  NDF, % i tørstof, total
  EFOS, %, (kvæg)
  iNDF, % i tørstof
  RÅASKE, % i tørstof
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  SUKKER, % i tørstof
  TRÆSTOF, % i tørstof
  ParcelPARCELUDBYTTE kg grønt.
  (stængel + blade + kolbe i række 2 og 3)
   
  ParcelGRØNMASSEPRØVE til Koldkærgård.
  TØRSTOF, % af råvare


  TILFØRT ORGANISK GØDNING DE SIDSTE 5 ÅR: Indberettes i PC-Markforsøg.

  PLANTEBESTAND: Plantebestand afrapporteres som antal talte planter på 20 m række i høstparcellen.

  HØST: Majsen høstes ved stadie 83-85 når tørstofindholdet er 32 % i led 2. Kernerne vil være dejagtige, og man kan med besvær netop klemme en dråbe ud af de mellemste kerner i kolben. Majsen skal dog senest høstes den 20. oktober. Se Vejledning. Majsen høstes med 30 cm stubhøjde.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for fagligt notatet.

  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af den omgivende mark
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON - GROVFODER: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Martin Mikkelsen: +45 20 28 26 94 eller mail mam@seges.dk
  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk