Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
091802323 Alternativer til glyphosat i pløjefri dyrkning Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 13-07-2023
Fordelingsdato: 18-07-2023
Planansvarlig: Marlene Trinderup
Telefon: 72203297
Email: MATR@teknologisk.dk


FORMÅL: At sammenligne strategier for bekæmpelse af ukrudt i pløjefri dyrkning uden brug af Glyphosat.

BAGGRUND: Nedvisning med glyphosat før såning er vigtig del i pløjefri dyrkning for at bekæmpe ukrudt fremspiret fra høst og frem mod såning. Ukrudt fremspiret i denne periode kan give udfordringer med effektiv bekæmpelse i den etablerede afgrøde. Derfor skal der undersøges alternative muligheder med mekanisk renholdelse af markerne, hvis ikke glyphosat i fremtiden kan anvendes.

FORSØGSBETINGELSER: Anlægges som storparceller på arealer med pløjefri dyrkning (ikke no-till eller CA ejendomme).
Der skal sås vinterhvede på normalt tidspunkt, og være stubharve til rådighed, samt en harvetype til meget øverlig bearbejdning og med fuld gennemskæring.
Der høstes ikke forsøgsmæssigt i forsøget.

ANLÆGSDATA: Parcelbredden tilpasses til sprøjte og redskaber. Længden på parceller anlægges på ca. 100 meter.


DESIGN DATA: Fuldstændigt blokforsøg, 1 faktor (Randomiseret), 4 Gentagelser. Parcelfordeling: randomiseret.

Generel behandling:
KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

GENEREL BEHANDLING: Der må ikke udføres anden ukrudtsbekæmpelse eller jordbearbejdning end forsøgsbehandlingerne mellem høst og såning. Ellers behandles som omgivende mark.

Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
Faktor 1: Behandlingsstrategi
LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
117-08-2023
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
09-09-2023
Inden såning - 1-3 dage før forventet såning
1 l Roundup Flex XL
2 l Ammoniumsulfat-opløsning
12-09-2023
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
217-08-2023
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
31-08-2023
Ca. 14-20 dage før såning maks, 3-5 cm dybde
1 gange Stub-harvning
12-09-2023
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
317-08-2023
Stubharvning straks efter høst.
1 gange Stub-harvning
31-08-2023
Ca. 14-20 dage før såning, øverlig harvning i maks. 2 cm dybde med fuld gennemskæring
1 gange Harvning
12-09-2023
Efter landmandens normale praksis med stubharvning og såning
1 gange Såbeds-harvning
Såning
*) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING: Alle led stubharves efter høst
 • Led 1 Traditionel jordbehandling og Glyphosat: Behandles med glyphosat og såbedstilberedning som normal praksis for det pågældende areal.
 • Led 2 Stubharvestrategi: Behandles med én gang med øverlig stubharvning. Harvningen udføres ca 14-20 dage før såning, så må tilpasses den enkelte forsøgslandmands plan med risiko for ændringer pga. vejret.
 • Led 3 Øverlig harvestrategi: Behandles med 1 gang øverlig harvning i maks. 2 cm dybde. Der ønskes at finde en harvetype med fuld gennemskæring, der kan køre øverligt i 2 cm dybde. Det kan alternativt være en såbedsharve med 5-7 buller. Harvningen udføres ca. 14-20 dage før såning, så må tilpasses den enkelte forsøgslandmands plan med risiko for ændringer pga. vejret.

  Generelt (led 1 - 3): Stubharvning straks efter høst udføres med landmandens normale harvetype ved dette tidspunkt.

  Der etableres vinterhvede med normal såtid og udsædsmængde i alle parceller (som landmandens øvrige mark). Parceller markeres så de kan genfindes efter såning

 • UDSÆD: Skaffes lokalt.

  KEMIKALIER: Glyphosat med 480 gram aktivstof glyphosat pr. ha. skaffes lokalt.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P01Ved anlæg
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  P0220-08-2023, Efter høst
  ParcelUKRUDT % dækning af jord.
  Samlet ukrudtsdækning – græs + tokimbladet
   
  P0330-08-2023, Før harvning, mellem høst og såning
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P0412-09-2023, Før såning, og sidste harvning
  ParcelGRÆSUKRUDT planter/m2, excl. kvik, .
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  Samlet tælling for alle arter.
   
  ParcelNDVI-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDVI, std. afv. .
   
  ParcelNDRE-REFLEKTANS Drone.
   
  ParcelNDRE, std. afv. .
   
  P05Stadium 10, Inden markens ukrudtssprøjtning
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   
  P0601-11-2023, November
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ParcelPLANTEBESTAND karakter 0-10, 0=ingen planter, 10=tæt bestand.
   
  ParcelTOKIMBL.UKRUDT planter/m2, .
  De 4-6 vigtigste arter vurderes for sig. Opret de aktuelle arter.
   
  ParcelUdføres kun i følgende Gentagelser: 1, 2
  FOTO digital.
  Se tekstafsnit "FOTO, DIGITAL"
   
  ParcelRAPGRÆS, ENÅRIG planter/m2, tælleflade: 1/4 m2.
   
  ParcelANDET GRÆSUKRUDT planter/m2, .
  Tælleflade: 1/4 m2.
   


  VEJLEDNNING TIL BEDØMMELSE:
  UKRUDT:
  P03: Ved droneflyvning skal alle parceller kunne udklippes og derfor skal de markeres under overflyvning.
  P04: Umiddelbart før sidste harvning/strigling i led 2 og 3 laves ukrudtsbedømmelser og droneflyvning. Ved droneflyvning skal alle parceller kunne udklippes og derfor skal de markeres under overflyvning.
  P05: Ca. 5. okt. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.
  P06: Ca. 1. nov. bedømmes ukrudt. Der oprettes en måleparameter for hver af de dominerende arter.

  FOTO, DIGITAL: Der tages fotos et repræsentativt sted i alle led i gentagelse 1 og 2, som uploades vha. WebTrail. Fotos skal tages ovenfra så det giver et godt billede af plante bestanden og mulighed for at vurdere bestanden af hvede og ukrudt. Se evt. følgende vejledning Gode fif til fotos i forsøgene

  HØST: Forsøget høstes IKKE forsøgsmæssigt

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.

  Følgende forhold beskrives i fagligt notat:
  - Vejret ved behandlinger
  - Beskrivelse af såbed ved etablering
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Der beskrives hvilken type maskiner, der er anvendt i forsøgene til både harvning, strigling og såning

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – KULTURTEKNIK: Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Afdelingsleder, Planteværn Carsten Fabricius 87 40 53 57 eller på mail: cars@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Ammoniumsulfat-opløsningIntet faresymbol
  Roundup Flex XL GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk