Nordic Field Trial System Version: 1.1.8269.23206
060062222 KURSUS I FORSØG Svampebekæmpelse i vinterhvede - forskellige løsninger ved delt aksbeskyttelse 2 Til Oversigt
 

SEGES
Agro Food Park 15
8200
Aarhus N
Forsøgsplanen er sidst opdateret d. 08-09-2022
Fordelingsdato: 28-02-2022
Planansvarlig: Asbjørn Mols Nørgaard
Telefon: 72201546/72201546
Email: amad@teknologisk.dk


FORMÅL: At belyse effekten af forskellige midler ved den delte aksbeskyttelse. Brug af flest mulige aktivstoffer med effekt mod Septoria ved den delte aksbeskyttelse vil forsinke resistensudviklingen hos Septoria mod svampemidler.

FORSØGSBETINGELSER: Forsøgene skal anlægges i forskellige sorter. Der ønskes anlagt flest forsøg i modtagelige sorter. Der ønskes også anlagt forsøg i nyere sorter, som formodes udbredt i dyrkningen i 2022. Der ønskes også forsøg i sortsblandingen bestående af KWS Extase, Kvium og LG Skyscraper. Klik på linket for at se sorternes modtagelighedsklasse Sortinfo
Hvilke sorter man har mulighed for at anlægge forsøget i mailes til Asbjørn Mols, hvorefter sorten godkendes og meldes tilbage inden anlæg af forsøget.
Der må ikke anlægges forsøg i 2. og 3. års hvede på let jord (JB 1-4) pga. risiko for goldfodsyge. Forsøgene anlægges i pløjede marker. Ved forfrugt raps kan forsøget anlægges i ikke pløjede marker.

Forsøget indgår både i en undersøgelse af resistens hos Septoria mod triazoler/SDHI og i en undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner.

 • Der skal derfor indsendes blade med angreb af Septoria til test for evt. resistens mod triazoler/SDHI i led 9. Se beskrivelse under afsnit "Planteprøve".
 • Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kornprøve. Et tilsendt elektronisk spørgeskema vedr. dyrkningsbetingelser skal ligeledes udfyldes. Skemaet tilsendes via e-mail i maj. Prøverne udtages i forsøgsled 9 og spørgeskemaet udfyldes ud fra forholdene i forsøgsled 9.

  Anlægges forsøget i en mark, hvor den omkringliggende mark vækstreguleres, skal forsøget også vækstreguleres.

 • ANLÆGSDATA: Design oprettes med 2 miniblokke pr gentagelse.

  DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Gentagelser. Parcelfordeling: alpha. Høstparcel minimum 30m2.

  Generel behandling:
  KategoriMiddelOmfangMgd./ha.Gprovnr.
  Udsæd og såningSå-dato, hovedafgrødeKun forsøg

  GENEREL BEHANDLING: På forsøgsarealet må der IKKE foretages anden svampebekæmpelse end forsøgsbehandlingen. Ellers behandles som i den omgivende mark eller efter behov. Det er vigtigt, at behovet for supplerende ukrudtsbekæmpelse og vækstregulering om foråret vurderes, og gennemføres rettidigt ved behov.
  Vær opmærksom på at hvis landmanden iblander svampemidler, kan der indgås aftale med landmanden om, at forsøget først sprøjtes med vækstreguleringsmidler og først herefter iblandes evt. svampemiddel, når den omkringliggende mark sprøjtes.

  Forsøgsled og forsøgsbehandlinger:
  Faktor 1: Sygdomsbekæmpelse
  LedTidBehandling, mgd./ha *)Specifikation, mgd./ha *)
  1Ingen sygdoms-bek.
  2Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  3Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 391 l Univoq
  Stadium 55 - 610,2 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  4Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,75 l Univoq
  5Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Univoq
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  6Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  7Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  0,2 l Orius Max 200 EW
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,2 l Orius Max 200 EW
  8Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,5 l Proline Xpert
  9Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  10Stadium 320,3 l Proline Xpert
  0,3 l Comet Pro
  Stadium 37 - 390,5 l Propulse SE 250
  0,2 l Folicur Xpert
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  11Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Entargo
  0,55 l Prosaro EC 250
  Stadium 55 - 610,35 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  12Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Greteg Star
  13Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,75 l Balaya
  Stadium 55 - 610,25 l Propulse SE 250
  0,25 l Greteg Star
  14Stadium 320,3 l Proline Xpert
  Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,5 l Balaya
  15Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  Stadium 55 - 610,2 l Propulse SE 250
  0,15 l Folicur Xpert
  16Stadium 37 - 390,5 l Balaya
  *) l/kg pr. ha. svarer til ml/g pr. 10 m2


  VEJLEDNING TIL FORSØGSBEHANDLING:
  Vandmængde 150-200 l. Ved sprøjtning efter st. 31-32 benyttes altid 200 l, hvis sprøjtning sker på tørre blade, og 150 l ved sprøjtning på fugtige blade.

 • Led 2-14 behandles i st. 32
 • Led 2-16 behandles i st. 37-39.
 • Led 2-15 behandles igen i st. 55-61.
  Der tilstræbes ca. 3 uger mellem st. 32 og st. 37-39, og 2-3 uger mellem st. 37-39 og st. 55-61. OBS: Det er vigtigt, at behandlingen i st. 37-39 først udføres, når fanebladet er fuldt udviklet på samtlige hovedskud.

 • KEMIKALIER: Leveres fra Teknologisk Institut.
   

  Måletider
  NiveauMåleparameterAnalyse
  P0101-04-2021
  ForsøgJB NR vurderet, evt. teksturanalyse indberettes.
   
  ForsøgJORDPRØVE-UDT. 0 -25 cm til Agrolab(pose).
  FINSAND, % i jord 0-25 cm
  GROVSAND, % i jord 0-25 cm
  HUMUS, % i jord 0-25 cm
  LER, % i jord 0-25 cm
  SILT, % i jord 0-25 cm
  JB NR, ifg. teksturanalyse 0-25 cm
  KT, 0 -25 cm dybde
  MGT, 0 -25 cm dybde
  PT, 0 -25 cm dybde
  RT, 0 -25 cm dybde
  TOTAL N, % i jord 0-25 cm
  BT, 0-25 cm dybde
  P02Stadium 32, Før 1. sprøjtning
  Alle målinger i P02 udføres kun i led: 1
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelGULRUST % planter m.
   
  ParcelMELDUG % planter m.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % planter m.
   
  ParcelSEPTORIA % planter m.
   
  ParcelBRUNRUST % planter m.
   
  P03Stadium 37 - 39, Før 2. sprøjtning
  Alle målinger i P03 udføres kun i led: 1, 2
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P04Stadium 55 - 61, Før 3. sprøjtning
  Alle målinger i P04 udføres kun i led: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 14, 15, 16
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P05Stadium 75, 3 uger efter sidste behandling
  ledUdføres kun i følgende led: 9
  PLANTEPRØVE-UDT. til AU Flakkebjerg.
  Der udtages 20 stk faneblade/2. øverste blad. SE AFSNIT OM PLANTEPRØVE.
  SDHI-RESISTENS, % resistente isolater Septoria
  ParcelBRUNRUST % dækning.
   
  ParcelGULRUST % dækning.
   
  ParcelMELDUG % dækning.
   
  ParcelSEPTORIA % dækning.
   
  ParcelHVEDEBLADPLET % dækning.
   
  P06Stadium 90, Høst
  ForsøgFAGLIG VURDERING dato for.
   
  ledKERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård.
  Der udtages en prøve på 250 g pr. parcel. Prøverne samles enten til en ledprøve inden forsendelse eller sendes på parcelniveau sammen med labels til ledprøven
  HL-VÆGT, kg
  RENHED, % i råvare
  RÅPROTEIN, % i tørstof
  VAND, % i kerne/frø
  GLUTEN14, %
  STIVELSE, % af tørstof
  ledUdføres kun i følgende led: 9
  KERNE/FRØ-PRØVE til Koldkærgård (lærredspose).
  Prøvestørrelse: 1 kg til analyse for Fusarium-toksiner.
  Se afsnit om KERNE/FRØ PRØVE.
  Teknologisk Institut videresender led 9 til Agrolab.
  DEOXYNIVALENOL, ppb
  T-2 TOKSIN, ppb
  HT-2 TOKSIN, ppb
  ZEARALENON, ppb
  ParcelPARCELUDBYTTE kg kerne/frø (ukorrigeret).
   
  ParcelLEJESÆD karakter 0-10, 0=helt stående, 10=helt i leje.
   


  VEJLEDNING TIL BEDØMMELSER I P05: Det er vigtigt, at den sidste sygdomsbedømmelse bliver udført så sent, at eventuelle forskelle mellem behandlingerne er tydelige. Omvendt er det vigtigt, at bedømmelsen ikke foretages så sent at bladene, særligt i ubehandlet, er visnet så meget, at det ikke er muligt at bedømme sygdomme. I hvede og vårbyg er primo juli tit et godt tidspunkt, men det optimale tidspunkt varierer afhængig af smittetrykket, ved højt smittetryk er det tidligere.

  PLANTEPRØVE: Der udtages minimum 20 stk. faneblade eller næstøverste blad med klare angreb af septoria i led 9 på vækststadium 71-75. Prøverne skal udtages og afsendes en mandag, tirsdag eller onsdag. Bladene fasttapes i begge bladender på et A4-papirark, sådan at bladene ligger fladt mod papiret (10 på hvert ark). De to A4-ark med blade indlægges i en avisside og pakkes i en A4 kuvert (må IKKE pakkes i plastpose). Kuverten mærkes "Septoria-triazol/SDHI-resistens" samt forsøgsnummer, og sendes til:

  Aarhus Universitet
  att: Lise Nistrup Jørgensen
  Forsøgsvej 1
  4200 Slagelse

  - Data indberettes ikke i PC markforsøg.

  KERNE/FRØ PRØVE: Til undersøgelse for indhold af Fusarium-toksiner skal der straks efter høst udtages og indsendes en kerne/frø-prøve fra led 9 til Teknologisk Institut. Det er vigtigt, at prøven er emballeret i en lærredspose.
  TI: Prøverne fra øvrige forsøg med analyser af Fusarium-toksiner tørres så de er lagerfast og sendes samlet til Agrolab LUFA.
  Resultater fra Fusarium analyser indberettes ikke i PC Markforsøg.

  INDBERETNING: Markens/forsøgets grundoplysninger samt alle optællinger, behandlinger og bedømmelser indberettes løbende til Teknologisk Institut. Alle grundbehandlinger anføres med dosis, middel og dato. Forsøget afsluttes med et notat i PC-markforsøg vedrørende faglig vurdering. Som påmindelse er oprettet en måleparameter FAGLIG VURDERING – her indberettes datoen for notatet.
  Følgende forhold beskrives i notat:
  - Vejret ved behandling
  - Afgrødetæthed
  - Tørke og andre betydende klimatiske betingelser
  - Beskrivelse af afgrødens tilstand ved høst
  - Har forsøget været vellykket?

  BETALING FOR UDFØRT FORSØGSARBEJDE: Ydes til forsøg, der er gennemført efter planen og indberettet rettidigt med alle de ønskede oplysninger og bedømmelser.

  KONTAKTPERSON – PLANTEVÆRN Spørgsmål vedr. forsøgsplanen og faglige tilbagemeldinger rettes til Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen: 87 40 54 39 / 20 28 26 95 eller på mail: gcn@seges.dk.


  Faresymboler
  MiddelSymbol(er)
  Balaya GHS05 GHS07 GHS09
  Comet Pro GHS09 GHS07 GHS08
  Entargo GHS07 GHS09
  Folicur Xpert GHS09 GHS08 GHS07
  Greteg Star GHS07 GHS09
  Orius Max 200 EW GHS09 GHS08 GHS07
  Proline Xpert GHS07 GHS08 GHS09
  Propulse SE 250 GHS09
  Prosaro EC 250 GHS08 GHS09 GHS07
  Univoq GHS05 GHS07 GHS09


  Teknologisk Institut, Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N. Tlf.: +45 7220 3320 E-mail: landsforsoegene@teknologisk.dk